Úradná správa č. 44 zo dňa 15.5.2015

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že na funkciu vedúceho sekretára BFZ nastúpil od 1.5. 2015 p. Ján Farbula mob.: 0903 718450, e-mail: jan.farbula@futbalsfz.sk.

Oznamujeme FK, že DVD zo stretnutí 3. a 4. ligy seniorov, v ktorých boli ako hosťujúce družstvá, si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U.č. 406: Branislav Galik /1188329/ (OFK Dunajská Lužná, S3BA) vylúčený za HNS k protihráčovi. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 týždne, podľa DP, čl. 47/1b,2b od 11.05.2015./10.-€/

U.č. 407: Ľubomír Calpaš /1166133/ (OŠK Sl. Grob S3BA), vylúčený za HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP, čl. 45/1,2a od 11.05.2015.

U.č. 408: Patrik Čarnecký /1260253/ (MŠK Iskra Petržalka, SD3R), vylúčený za HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP, čl. 45/1,2a od 11.05.2015.

U.č. 409: Peter Koller /1294073/ (ŠK Vrakuňa, SD3R), vylúčený za HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP, čl. 45/1,2a od 11.05.2015.

U.č. 410: Marko Rigo /1303703) (ŠK Vrakuňa, SZRL) – vylúčený za  kopnutie súpera neprimeranou silou v prerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 mesiace nepodmienečne podľa DP čl. 49/1b,2b od 11.05.2015 do 10.07.2015.

U.č. 411: David Nagy /1300870) (FK Rača, SZRL) – vylúčený za kopnutie súpera neprimeranou silou v prerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 mesiace nepodmienečne podľa DP čl. 49/1b,2b od 11.05.2015 do 10.07.2015.

Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na  1súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

U.č. 412: Ján Marcin /1156073/ (ŠK Bernolákovo S3BA) od 07.5.2015

U.č. 413: Dominik Švajdlenka /1140481/ (ŠK Lozorno S3BA) od 11.5.2015

U.č. 414: Peter Teraz /1229771/ (FK Stupava S3BA) od 11.5.2015

U.č. 415: Ľubomír Mazura /1202640/ (ŠK Bernolákovo S3BA) od 11.5.2015

U.č. 416: Samuel Vincek /1306073/ (ŠK Žolík Malacky SZRL) od 14.5.2015

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a

:U. č. 417: Andrej Jankovič /1155082/ (FC Rohožník S3BA) od 07.5.2015

U.č. 418: Ladislav Horvát /1250498/ (FK Sl.Most pri BA S3BA) od 07.5.2015

U.č. 419: Tomáš Hrutka /1216556/ (FK Sl. Most pri BA S3BA) od 07.5.2015

U.č. 420: Oliver Hencz /1218612/ (FK Rača S3BA) od 07.5.2015

U.č. 421: Miroslav Pipíška /1208527/ (OFK D. Lužná S3BA) od 07.5.2015

U.č. 422: Boris Šlahor /1231619/ (TJ Sl. Viničné S3BA) od 11.5.2015

U.č. 423: Peter Bačík /1241636/ (FK Inter BA S3BA) od 10.5.2015U.

U.č. 424: Marek Maľa /1151398/ (FK Lamač BA S4A) od 11.5.2015

U.č. 425: Peter Belobrad /1127814/ (FK Vajnory S4A) od 11.5.2015

U.č. 426: Marian Tóth /1093268/ (FK Jablonové S4B) od 11.5.2015

U.č. 427: Samuel Hacaj /1220162/ (ŠK Šenkvice S4B) od 11.5.2015

U.č. 428: Stanislav Pálka /1262196/ (TJ Záh. Jakubov S4B) od 11.5.2015

U.č. 429: Marek Kocúrik /1260256/ (MŠK I. Petržalka SD3R od 11.5.2015

U.č. 430: Richard Chalupa/1299321/ (FK Ivanka pri Dunaji SZRL) od 10.05.2015.                                                                                        

U.č. 431: Robert Fráz /1301698/ (FC Rohožník SZRL) od 11.05.2015.

U.č. 432: Peter Maršovský /1134615/ (ŠK Báhoň S3BA) od 14.5.2015

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 9 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5b :

U.č. 433: Stanislav Lapin /1230373/ (ŠK Sv. Jur S3BA) od 11.5.2015

U.č. 434: Roman Ševčík /1196713/ (FK Sl. Most pri BA S3BA) od 11.5.2015

U.č. 435: Jakub Hodulík /1229640/ (ŠK Báhoň S3BA) od 14.5.2015

Disciplinárne opatrenia za ďalšie priestupky:

U.č. 436: Švihel Peter – masér FK Sl. Most pri BA uvedený v zápise o stretnutí, ale nevykonával funkciu, bol na stretnutí ako divák. DO: pozastavenie výkonu funkcie a zákaz vstupu do priestorov lavičky náhradníkov počas súťažných stretnutí na 3 mesiace, podľa čl.19 a 50/1b,2b, od 01.05.2015 do 31.07.2015. /10.-€ /

U.č. 437: FK Inter Bratislava DO: Za vnesenie a zapálenie pyrotechniky v sektore H, kde bola ohrozená bezpečnosť a zdravie osôb zúčastňujúcich sa stretnutia, DK udeľuje pokutu 75.-€, podľa čl. 58/1b, 2b a čl. 3. /10.-€ /

U.č. 438: FK Most pri Bratislave. DO: Za porušenie povinnosti organizátora, umožnenie divákom H vnesenie a zapálenie pyrotechniky v sektore H a nezabránenie telesného napadnutia diváka H, DK udeľuje pokutu 150.-€, podľa čl. 58/1b, 2b a čl. 3. /10.-€ /

U.č. 439: Rudolf Rehák /1312019/ (ŠK Lozorno FO, S3BA) vykázaný z lavičky za HNS voči rozhodcovi – zaslal vyjadrenie. DK na základe vyjadrenia menovaného a klubu, pozýva na svoje zasadnutie dňa 21.5.2015 o 16,30 p. Reháka Rudolfa a rozhodcov pp. Tomáša Srnu a Petra Gažiho na konfrontáciu prípadu.

U.č. 440: ŠTK odstúpila na riešenie DK v US č. 43 klub MŠK Kráľovú pri Senci(SD3R) za poškodenie majetku, nahlásené p. Vlčekom. DK, nakoľko nedostala žiadne písomné podklady k prípadu, žiada ŠTK a klub Lokomotíva D. Nová Ves o ich doručenie v termíne do 20.05.2015.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Budúce zasadnutie DK bude dňa  21.05.2015  od 16,00 hod.

Športovo – technická komisia:

ŠTK berie na vedomie:

Odhlásenie družstva ŠK Tomášov zo súťaže MD3R. Výsledky družstva budú anulované, družstvá vyžrebované s ŠK Tomášov budú mať voľný žreb. Družstvu ŠK Tomášov bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok v zmysle RS čl. 3.6 vo výške 400€.

ŠTK kontumuje:

Štvrťfinále pohára BFZ ŠK Lozorno – FC Rohožník 0:3 kont. podľa SP čl.100/e.

22.kolo S4A ŠK Vrakuňa – ŠK Štart Nepočujúci Bratislava 3:0 kont. podľa SP čl. 100/b. ŠK Štart Nepočujúci bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl. 3.5 vo výške 250€.

23.kolo SD3R FC Petržalka akadémia – MŠK Králová pri Senci 0:3 kont. podľa SP čl. 100/i.(Hráč Kevin Jozef Póša reg. č 1258731). Prípad odstupujeme na DK.

23.kolo MD3R TJ Veľké Leváre – ŠK Tomášov 3:0 kont. podľa SP čl. 100/b. ŠK Tomášov bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl. 3.5 vo výške 200€.

23.kolo MD3R FK Rača Bratislava – SDM Domino Bratislava 3:0 kont. podľa SP čl. 100/b. SDM Domino Bratislava bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl. 3.5 vo výške 200€.

24.kolo MD3R ŠK Tomášov – FK Rača Bratislava podľa SP čl. 100/e . Výsledok, dosiahnutý na ihrisku (0:4) ponechávame v platnosti.

19.kolo SZRL OFK Dunajská Lužná – FC Rohožník 3:0 kont. podľa SP čl. 100/b. Družstvu FC Rohožník bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok v zmysle RS čl. 3.5 vo výške 150€.

19.kolo MZRL OFK Dunajská Lužná – FC Rohožník 3:0 kont. podľa SP čl. 100/b. Družstvu FC Rohožník bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok v zmysle RS čl. 3.5 vo výške 150€.

23.kolo SZRL OFK Dunajská Lužná – FA Bratislava 0:3 kont. podľa SP čl.100/e

 ŠTK nariaďuje odohrať:

 1. kolo MD3R FK Rača – Velké Leváre dňa 17.5.2015 o 13:00 hod.
 2. kolo MD3R FK Rača – MŠK Iskra Petržalka dňa 28.5.2015 o 17:30 hod. (Kolízia SD3R dňa 27.5.2015)
 3. kolo MD3R FC Ružinov Bratislava – FK BCT Bratislava dňa 28.5. o 17:30 (Kolízia SD3R dňa 27.5.2015)
 4. kolo SZRL, MZRL FK Rača – FC Rohožník dňa 26.5.2015 o 17:30 (SZRL) a 16:00 (MZRL) (Kolízia SD3R dňa 27.5.2015)

Komisia rozhodcov a delegátov:

Náhradný termín fyzických previerok bol predbežne určený na 2.6.2015 o 18.00 (zraz účastníkov je o 17.30). Pozvaní sú nasledujúci rozhodcovia: T. Berner, D. Dujava, Ľ. Čižmár, B. Zálesňák, L. Koštrna, M. Křivan a J. Somoši. Limity a rozpis behov budú menovaným poslané dodatočne.

Ospravedlnenia: Truchlý 23.5.; Minárik 28.-31.5.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ upozorňuje kluby hrajúce v súťažiach riadených BFZ na povinnosť, že v prípade výmeny trénera, ju musia písomne oznámiť na TMK BFZ a súčasne predložiť kópiu platného licenčného preukazu tohto  trénera a to do začiatku jarnej časti príslušnej súťaže. Táto povinnosť vyplýva klubom v zmysle Rozpisu majstrovských súťaží 2014-2015, čl. 12.2. Pri nedodržaní tohto článku, budú kluby postúpené na riešenie riešené DK BFZ.

 N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2002) na družobné stretnutie s JmKFS konané dňa19.05.2015 o 11,00 hod. vo Velkých Pavloviciach /CZ/.

Hráči:

Patrik BARTOŠ          ŠK Slovan                      Kristián ČABALA                 ŠK Slovan

Roman ČEREPKAI     ŠK Slovan                      Viliam DUFFEK                   ŠK Slovan

Gabriel HORNYÁK     ŠK Slovan                      Adam IGAZ                          ŠK Slovan

Jakub KOLNÍK            ŠK Slovan                      Juraj LACKO                        ŠK Slovan

Michal POLČIC            ŠK Slovan                       Adam ZBUDILA                  ŠK Slovan

Oliver FANDEL            FK Inter Bratislava       Oliver MANA                       FK Inter Bratislava

Matúš MATICH            FK Inter Bratislava       Marek STANĔK                   FK Inter Bratislava

Oliver ŠOUC                  FK Inter Bratislava       Ján BOLF                              FC Petržalka

Tomáš BENKE              FKM Karlova Ves           Filip RÁCZ                        FKM Karlova Ves

Marek TALAMON        ŠK Senec                         Erik Damián KORČUŠKA Slovan Ivanka p. D.

Radovan STANČÍK       FK Rača                           Maximilián TRÄUTLEIN     PŠC Pezinok

Náhradníci:

Patrik GAJDOŠ      FK Inter Bratislava                Dominik MARKOVIČ       FC Petržalka

Michal MATTA   FKM Karlova Ves                       Jozef JUCK                        FKM Karlova Ves

RT :                       

Vedúci tréner: Rudolf  NOVÁK, Tréneri: Rudolf BOŽIK, Maroš SKOVAJSA

Vedúci: Pavol MINÁRIK

Výstroj hráčov: tepláková súprava, kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca a cestovný pas!

Zraz nominovaných je v utorok 19.05.2015 o 7,30 hod. na parkovisku pred štadiónom

ŠK Slovan-Pasienky /pred Polus City Center/. Odchod autobusu je o 7:45 hod.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na tel.č.: R. Božik – 0905 269329, M. Skovajsa – 0902 658530.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

Nominácia slúži súčasne ako ospravedlnenie do školy.

 NOMINÁCIA  hráčov výberu BFZ U-14 ( nar. od 1.1.2001)  na družobné stretnutie v utorok 19.5.2015 o 13:00 hod. vo Veľkých Pavloviciach

HRÁČI:

Samuel LAVRINČÍK     FC PETRŽALKA             Lukáš CSANO              FK INTER

Roman BEKO                 FC PETRŽALKA              Lukáš LETENAY        FKM K.VES

Denis LOVASZ               ŠK SENEC                         Filip NAGY                  ŠK SENEC

Samuel ORSÁG              ŠK SENEC                        Samuel BARTOŠ         HAMULIAKOVO

Adam PLEVÁK               ŠK SLOVAN                     Ladislav NAGY            ŠK SLOVAN

Michal HORNYAK          ŠK SLOVAN                    Alexander TOTH         ŠK SLOVAN

Radovan VALENTIN     ŠK SLOVAN                    Martin UŽÍK                 ŠK SLOVAN

Denis GIESSER                ŠK SLOVAN                   Dávid STRELEC           ŠK SLOVAN                         Patrik SLÁDEČEK           FK INTER                      Patrik FARKAŠ             ŠK SLOVAN

NÁHRADNÍCI:

Marko ŽVÁČ                    FK INTER                    Erik MRÁZ                     FC PETRŽALKA

Adam KURUC                  ŠK SLOVAN               Marko MIFKOVIČ          ŠK SLOVAN

Jakub LIESKOVSKÝ       ŠK SLOVAN               Pavol MERIAD               ŠK SLOVAN

Samuel SIEKEL                FKM K.VES                Samuel BEŇOVIČ          ŠK SENEC

RT :                                                                                                                                                                REGIONÁLNY TRÉNER: Rudolf NOVÁK, TRÉNERI: Mário ROVENSKÝ, Walter RISCHER

VEDÚCI: Ivan KONEČNÝ           MASÉR:        Marián MAREŠ

Výstroj hráčov:  kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, cestovný pas

Zraz nominovaných hráčov: utorok 19.5.2015 o 7,30 hod. na parkovisku pred FŠ ŠK Slovan Bratislava / POLUS CITY CENTER /.  Odchod autobusu je o 7,45 hod.

Ospravedlnenie hráčov je potrebné oznámiť trénerovi p.Rovenskému Máriovi 0908 726884.

V prípade neospravedlnenej neúčasti sa hráč, resp. FK vystavujú disciplinárnemu šetreniu.

Nominácia je zároveň ospravedlnenie hráča – žiaka pre potreby školy.

———————————————————————————————————

P l á n   akcií  a  podujatí   organizovaných  BFZ v ročníku  2014/15

13.5.–16.5.15 2. časť – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

19.5.2015 Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – U14, U13 (R 2001, R 2002)–Veľké Pavlovice

19.5.2015   Krajské kolo dievčatá „Dôvera Školský pohár SFZ“  /R 2002 a ml. / FŠ FK BCT Bratislava

20.5.2015   Krajské kolo chlapci „Dôvera Školský pohár SFZ“  / R 2002 a ml. / FŠ FK BCT Bratislava

22.–24.5.2015    1. časť – školenie trénerov UEFA „C“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

1.6.–3.6.2015     3. časť – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

01.6.2015 : 17,00 – 18,30 – U 12 ObFZ BA mesto / 12 hráčov / – FŠ BCT Bratislava

01.6.2015 : 17,00 – 18,30 – U 12 ObFZ BA mesto / 12 hráčov / – FŠ BCT Bratislava

02.6.2015   15:00 Priateľské stretnutie : výber BFZ U 15 (R 2000) – výber ZsFZ U 15 – FŠ Viničné

08.6.2015:  17,00 – 18,30 – U12 ObFZ BA vidiek / 12 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji

08.6.2015:  17,00 – 18,30 – U13 ObFZ BA vidiek / 12 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji

08.6.2015:  15,00 – 16,30 – U14 BFZ / 25 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji

15.–20.6.2015    Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2002, 2003

16.6.2015      Družobné stretnutie U 15 :  výber JmFS (Brno) – výber BFZ  – FK Líšeň (ČR)

21.-23.6.2015 2. časť – školenie trénerov UEFA „C“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

25.6.2015   Skúšky – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

Matrika BFZ :

Oznamujeme FK, že od 15.6.2015, t.j. od začiatku budúceho súťažného ročníka 2015/2016 bude platiť nový Registračný a prestupový poriadku SFZ (RaPP). RaPP nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).  Celé znenie RaPP nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné nové preukazy.
Žiadame FK používať len nove formuláre v ISSF, v časti Dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Žiadosti o transfér / prestup a hosťovanie/ hráčov skončili dňom 31. marca 2015.

 Komisia mládeže:

 1. KM BFZ zverejňuje kategorizáciu hráčov v súťažiach prípraviek pre súť.ročník 2015/2016

    U11 – hráči / chlapci / – narodení od 1.1.2005 a mladší

    U10 – hráči / chlapci / – narodení od 1.1. 2006 a mladší

    U  9 – hráči / chlapci / – narodení od 1.1.2007 a mladší

    Povolený štart hráčok – dievčát v kategorii chlapci – prípravky

    U11 – hráčky / dievčatá / – narodené od 1.1.2004 a mladšie

    U10 – hráčky / dievčatá / – narodené od 1.1.2005 a mladšie

    U  9 – hráčky / dievčatá / – narodené od 1.1.2006 a mladšie

 1. Schválené dohody klubov

PMA2 – 18.kolo: FA Bratislava B – Vrakuňa – 7.6. o 12,30 hod.

PMB2 – 18.kolo: FA Bratislava B – Vrakuňa – 7.6. o 14,00 hod.

PrMA  – 17.kolo: Lozorno – Jakubov – SO 30.5. o 9,30 hod.

 1. Termíny dohrávok stretnutí – nehralo sa pre chorobu hráčov

PMA2 – 14.kolo: Ž.Malacky – Hargašova Z.Bystrica – UT 19.5. o 17,00 hod.

PMA2 – 15.kolo: Hargašova Z.Bystrica – Ivanka – UT 26.5. o 16,30 hod.

 1. Schválené zmeny s poplatkom

PMA1 – 15.kolo: K.Ves – FK Inter – ŠT 21.5. o 17,00 hod.

FKM Karlova Ves bude v mesačnej zbernej faktúre zaúčtovaný poplatok 5 € / RS čl.3.4 /

PMB1 – 16.kolo: Rača – Petržalka – UT 19.5. o 17,00 hod.

FC Petržalka akadémia bude v mesačnej zbernej faktúre zahrnutý poplatok 5€ / RS čl.3.4 /

PMA3 – 15.kolo: Rusovce – ŠKP – NE 17.5. o 9,00 hod.

ŠKP Inter Dúbravka bude v mesačnej zbernej faktúre zahrnutý poplatok 5 €/ RS čl.3.4 /

PMA3 – 16.kolo: Rusovce – Čuňovo – ŠT 21.5. o 18,30 hod.

MFK Rusovce bude v mesačnej zbernej faktúre zahrnutý poplatok 5 € / RS čl.3.4 /

PMA2 – 15.kolo: MŠK Iskra – ŠK Vrakuňa – ŠT 21.5. o 18,00 hod.

PMB2 – 15.kolo: MŠK Iskra – ŠK Vrakuňa – UT 19.5. o 18,00 hod.

MŠK Iskra Petržalka bude v mesačnej zbernej faktúre zahrnutý poplatok 10 € / RS čl.3.4 /

PrSC – 22.kolo: Rovinka – N.Dedinka – ŠT 28.5. o 17,30 hod.

TJ Rovinka bude v mesačnej zbernej faktúre zahrnutý poplatok 5 € / RS čl.3.4 /

 1. Dodatočne schválená zmena

PMA3 – 15.kolo: Danubia – FK Inter – UT 19.5. o 17,00 hod.

 1. Neschválená zmena

PrPK – 18.kolo: Grinava – Limbach – nepovoľuje sa hrať na ihrisku v Limbachu / v Limbachu sa hralo na jeseň /, stretnutie sa musí odohrať tak ako je uvedené vo vylosovaní.

 1. Úsek školského futbalu:

Oznamujeme, že dňa 19.5. 2015 /utorok/ v spolupráci s Okresným školským úradom Bratislava sa uskutoční krajské kolo žiačok ZŠ – Dôvera Školský pohár SFZ 2014/2015. Krajského kola sa zúčastnia tieto ZŠ: SS Tilgnerova BA, ZŠ Gessayova BA, ZŠ Veternicová BA, ZŠ Tajovského Senec, ZŠ Školská Tomášov. V krajskom kole štartujú  žiačky ZŠ, narodené od 1.1.2002 a mladšie. PROGRAM krajského kola /19.5. 2015/ – štadión FK BCT Bratislava: 09.00 Tilgnerova – Gessayova, 09.30 Slávnostné otvorenie turnaja, 09.40 Veternicová –  Tajovského SC, 10.05 Tomášov – Tilgnerova,10.30 Gessayova –  Veternicová, 10,55 Tajovského SC – Tomášov, 11,20 Tilgnerova – Veternicová, 11,45 Tomášov – Gessayova, 12,10 Tajovského SC – Tilgnerova,12,35 Veternicová –  Tomášov, 13,00 Gessayova – Tajovského SC, 13,30 Slávnostné vyhodnotenie turnaja – odovzdanie cien.

Oznamujeme ďalej, že dňa 20.5. 2015 /streda/ v spolupráci s Okresným školským úradom Bratislava sa uskutoční krajské kolo žiakov ZŠ – Dôvera Školský pohár SFZ 2014/2015. Krajského kola sa zúčastnia víťazi obvodných kôl / ZŠ Mudroňova BA, Gymnázium Metodova BA, ZŠ Tbiliská BA, Gymn. L. Sáru BA, ZŠ Turnianska BA, ZŠ Záhorácka Malacky, ZŠ Slovenský Grob, ZŠ Tajovského Senec. V krajskom kole štartujú  žiaci ZŠ, narodení od 1.1.2002 a mladší. PROGRAM krajského kola /20.5. 2015/ – štadión FK BCT Bratislava: 09.00 Turnianska – Metodova, Záhorácka Malacky – Gymn. L. Sáru, 09.30 Slávnostné otvorenie turnaja, 09,40 Tajovského Senec – Mudroňova, Slovenský Grob – Tbiliská, 10.10 Metodova – Mudroňova, Gymn. L. Sáru – Tbiliská, 10.40 Turnianska – Tajovského Senec, Záhorácka Malacky – Slovenský Grob, 11,10 Tajovského Senec – Metodova, Slovenský Grob – Gymn. L. Sáru, 11,40 Mudroňova – Turnianska, Tbiliská –  Záhorácka Malacky. Stretnutia o umiestnenie: 12,20 1. semifinále /A1 – B2/, 2.semifinále /A2 – B1/, 12,50 7.-8. miesto /A4 – B4/, 5.-6. miesto /A3 – B3/, 13,20 3.-4. miesto (porazení), FINÁLE TURNAJA (víťazi), 14,00 Slávnostné vyhodnotenie turnaja – odovzdanie cien.

Komisia ženského futbalu:

Schvaľuje zmenu HP 17 kola RL žiačok Senec –  ŠK Svätý Jur. Stretnutie sa odohrá v pôvodnom termíne na štadióne v Réci.

Srdečne pozýva všetkých priaznivcov ženského futbalu na turnaj regionálnych výberov za účasti BFZ, ZSFZ, SSFZ, VSFZ ktorý s uskutoční dňa 20.5.2015 na štadióne v Dunajskej Lužnej od 9:30

NOMINÁCIA  žiačok výberu BFZ „U15“ na PZ s družstvom žien ŠK Sv.Jur dňa 18.5.2015 /pondelok/ o 17.30 hod – štadión Svätý Jur a turnaj regiónov SFZ dňa 20.5. 2015 od 10.00 hod. v Dunajskej Lužnej.

ŽIAČKI:

Rezeková Dominika                    ŠK Slovan          Cigánková Viktória                 ŠK Slovan

Bednárová Tereza                       ŠK Slovan          Gašparovičová Dominika       ŠK Sv.Jur

Kratochvílová Viktória                ŠK Slovan          Gašparovičová Patrícia           PŠC Pezinok

Chlepková Nicole                         ŠK Slovan           Jendrušová Daniela                 ŠK Slovan

Ščasnárová Viktória                    ŠK Slovan            Kozlová Karin                          FKM K.Ves

Czvedlerová Dominika                ŠTK Šamorín      Pátková Andrea                      ŠK Slovan

Miniariková Natália                      ŠK Slovan           Srnková Karolína                    ŠK Slovan

Dvornícka Kristína                        FK Dúbravka      Kaláberová Viktória               ŠK Slovan

Kovácsová Nina                           ŠK Slovan              Oravcová Natália                   ŠK Sv.Jur

NÁHRADNÍČKY:

Jašková Laura                              FC Petržalka          Balážová Vanessa                  ŠK Slovan

Balážová Alena                             ŠK Slovan                Vitkovičová Katarína            ŠK Slovan

Gaálová Lívia                               OFK D.Lužná          Vrbová Pavlína                       FK Dúbravka

Realizačný tím:

Tréner:                                     Jasovský Roman                                                                                 Asistentka:                              Balážiková Ivana                                                                                  Tréner brankárok:             Kubiš Milan                                                                                       Technická vedúca:             Horváthová Martina                                                                                            Hlavný vedúci:                    Georgiev Ivan

Zraz nominovaných hráčok je dňa 18.5.2015 (pondelok) o 15.30 hod., štadión Inter – Pasienky,  Junácka ul, Bratislava. Ukončenie zrazu je 18.5.2015 (pondelok) cca o 20.00 hod opäť na štadióne Inter – Pasienky. Prineste si so sebou kopačky, chrániče, klubový dres, alebo tričko, trenírky, štucne, preukaz poistenca, hygienické potreby a pitný režim. Samotný zápas je od 17.30 hod do cca 19.15 hod na štadióne vo Svätom Jure. Odchod a príchod prenajatého autobusu je zo štadióna Inter – Pasienky.

Žiadame o potvrdenie príjmu nominácie a účasti resp. neúčasti prostredníctvom e-mailu OBRATOM na adresu jasovsky@skslovan.com alebo prostredníctvom sms na tel číslo 0905 254 111.

Prípadné ospravedlnenie je potrebné okamžite nahlásiť telefonicky trénerovi Jasovskému, tel. 0905/254111. Neospravedlnená neúčasť hráčky na zraze bude riešená v zmysle znenia príslušných ustanovení DK.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

 

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Zmena štatutárnych zástupcov v ŠK Gajary:

Predseda ŠK : Peter Hrdina mob: 0905 498717

Tajomník ŠK : Mário Wirth mob: 0904 014485

Zmeny údajov vo FC Slovan Častá:

FC Slovan Častá, Sopkolská 1, 900 89 Častá

VÚB, IBAN: SK 0200 0000 0022 6435 3853

IČO: 31819834

Predseda FK: Ivan Ružek, Fándlyho 56/19, 900 89 Častá, mob.: 0901 707363,

e-mail: ruzekivan@gmail.com;

Poštu zasielať na adresu: Ivan Ružek, Fándlyho 56/19, 900 89 Častá.

Tajomník FK: Ľuboš Peško, Sokolská 642/49, 900 89 Častá, mob.: 0904 090353.

ISSF manager klubu: Pavol Minárik, Za koníčkom 2, 902 01 Pezinok, mob.: 0911 397156,

e-mail: minarikp4458@azet.sk.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

 1. ŠTK kontumuje nasledovné stretnutia:
 • S5VC 27. kolo Vištuk – Doľany 3:0k v prospech družstva Vištuk podľa SP čl. 100/e.
 • SD4VB 15. kolo Budmerice – Modra v prospech družstva Modra podľa SP čl. 100/e a výsledok 1:7 ponecháva v platnosti.
 1. ŠTK sa zaoberala námietkou družstva TJ NV Pernek v stretnutí 18. kola S5VA Borinka – Pernek. Námietka je neopodstatnená, nakoľko na základe stanoviska DK bola hráčovi Františkovi Pešlovi podmienečne uvoľnená činnosť ku dňu 9. 5. 2015 a nejednalo sa teda o neoprávnený štart.
 2. ŠTK žiada klub TJ Hrubý Šúr o zaslanie písomného stanoviska k udalostiam po stretnutí 21. kola S5VC Hrubý Šúr – Miloslavov ako aj k výkonu funkcie HU a zároveň náhradníka Miroslavom Kocianom do 19. 5. 2015. Predbežným opatrením ukladá Miroslavovi Kocianovi zákaz styku s delegovanými osobami až do vyriešenia prípadu.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2biii DP a podľa DP, čl.71/1, 71/2a, v prípade prítomnosti delegáta aj čl. 71/2b :

Uzn.č. 150 : Matej Vandák 1178214 ( S5VB – TJ Družstevník Doľany ) vylúčený za HNS voči R, DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na 6 týždňov, podľa DP čl. 48/1c a 48/2b  a finančnú pokutu 20 € podľa DP čl. 12 od 9.5.2015 ( 10 € )

Uzn.č. 151 : Milan Drgoňa 1147830 ( S5VA – FK Studienka )  za HNS – udretie súpera do tváre,  DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 mesiac, podľa DP čl. 49/1b a 49/2b od 11.5.2014. ( 10 € )

Uzn.č. 152 : Ján Vandák 1178213 ( S5VB – TJ Družstevník Doľany ) vylúčený za hranie rukou a zmarenie jasnej gólovej príležitosti, DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 46/1a,c  od 11.5.2015 ( 10 € )

Uzn.č. 153 : Ivan Konečný 1299333 ( SZV A – OFK Vysoká pri Morave ) vylúčený za HNS – hodenie lopty do súpera, DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na 6 súťažných stretnutí, podľa  DP čl. 49/1a a 49/2a  od 11.5.2015  ( 5 € )

Vylúčený po 2. ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2biii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.71/1, 71/2a, v prípade prítomnosti delegáta aj čl. 71/2b a čl. 37/3:

Uzn.č. 154 : Martin Žonda 1245335 ( S5VA – FK Kuchyňa ) od 11.5.2015 ( 10 € )

Uzn.č. 155 : Patrik Halcin 1310579 ( SD4VA – ŠK Láb ) od 10.5.2015 ( 5 € )

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/5a :

Uzn.č. 156 : Patrik Šimunič 1177751 ( S5VA – FK Záhorská Ves ) od 9.5.2015 ( 10 €)

Uzn.č. 157 : Marián Ješko 1175289 ( S5VB – TJ Družstevník Doľany ) od 9.5.2015 ( 10 €)

Uzn.č. 158 : Štefan Kordoš 1150091 ( S5VB – TJ Slovan Vištuk ) od 11.5.2015 ( 10 €)

Uzn.č. 159 : Štefan Bodiš 1173322 ( S5VC – ŠK Nová Dedinka ) od 11.5.2015 ( 10 €)

Uzn.č. 160 : Ľubomír Antal 1128026 ( S5VC – TJ Hrubý Šúr ) od 11.5.2015 ( 10 €)

Oznamy :

Uzn.č. 161 : Jaroslav Šarmír ( S5VC – asistent trénera ŠK Kaplna ) za HNS voči AR v stretnutí 27.kola S5VC medzi družstvami ŠKO Miloslavov – ŠK Kaplna, DK obdržala písomné stanovisko menovaného a udeľuje  DO – pozastavenie výkonu funkcie asistenta trénera a styku s delegovanými osobami po dobu 1 mesiaca, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b a finančnú pokutu 20 € podľa DP čl. 12 od 9.5.2015 ( 10 € )

Uzn.č. 162 : David Benko 1206150 ( S5VC – ŠK Kaplna ) za HNS voči R v stretnutí 20.kola S5VC medzi družstvami ŠK Kaplna – ŠK Nová Dedinka, DK obdržala písomné stanovisko menovaného a udeľuje  DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti po dobu 1 mesiaca a  podľa DP čl. 48/1c, 48/2b a finančnú pokutu 20 € podľa DP čl. 12 od  9.5.2015 ( 10 € )

Uzn.č. 163 : Martin Rovenský 1147920 ( S5VC – ŠK Kaplna ) za HNS voči R v stretnutí 20.kola S5VC medzi družstvami ŠK Kaplna – ŠK Nová Dedinka, DK obdržala písomné stanovisko menovaného a udeľuje  DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti po dobu 1 mesiaca podľa DP čl. 48/1c, 48/2b a finančnú pokutu 20 € podľa DP čl. 12 od  9.5.2015 ( 10 € )

Uzn.č. 164 : Sebastián Tábora 1116149 ( S5VB – Grinavský futbalový klub -1923 ) za HNS voči R v stretnutí 27.kola S5VB medzi družstvami Grinavský futbalový klub 1923 – CFK Pezinok-Cajla, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti po dobu 1 mesiaca, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b a finančnú pokutu 20 € podľa DP čl. 12 od  9.5.2015 ( 10 € )

Uzn.č. 165 : Peter Krasňanský 1146431 ( S5VB – Grinavský futbalový klub -1923 ) za HNS voči R v stretnutí 27.kola S5VB medzi družstvami Grinavský futbalový klub 1923 – CFK Pezinok-Cajla, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti po dobu 1 mesiaca, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b a finančnú pokutu 20 € podľa DP čl. 12 od  9.5.2015 ( 10 € )

Uzn.č. 166 : Andrej Čechovič 1173704 ( S5VB – Grinavský futbalový klub -1923 ) za HNS voči R v stretnutí 27.kola S5VB medzi družstvami Grinavský futbalový klub 1923 – CFK Pezinok-Cajla, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti po dobu 1 mesiaca, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b a finančnú pokutu 20 € podľa DP čl. 12 od  9.5.2015 ( 10 € )

Uzn.č. 167 : ŠK Čataj-FK – za HNS divákov po skončení stretnutia 21.kola S5VC medzi družstvami ŠK Čataj-FK – OŠK Chorvátky Grob, DK ukladá klubu ŠK Čataj-FK povinnosť poslať  podrobné písomné stanovisko vo veci do 19.5.2015 ( 10 € )

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 20.5.2015  o 15.00 hod.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe ( okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP ) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia rozhodcov a delegátov:

KRaD predvoláva na svoje zasadnutie dňa 22.05.2015, t.j. v piatok o 16:45 hod. R Kováča.

Predbežný termín fyzických previerok je stanovený na 02.06.2015, t.j. v utorok, miesto a čas bude oznámený v najbližšej US.

Ďalšie zasadnutie komisie KR a D bude dňa 22.5.2015, t.j. v piatok o 16:30 hod.

Komisia mládeže:

 1. žiadame FK, aby sa v prípade nedostavenia sa delegovaného R riadili pokynmi uvedenými v US č.40 a 41 – časť KM ObFZ Bratislava vidiek
 1. KM vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 15.kola MZV B medzi družstvami SFC Kalinkovo – ŠK Čataj 3 : 0 kont. s priznaním 3 bodov a skóre 3 : 0 v prospech SFC Kalinkovo /porušenie  SP čl.100/b/. ŠK Čataj bude v mesačnej zbernej faktúre zahrnutá poriadková pokuta vo výške 30€ /RS čl.3.5/.
 1. Schválené dohody FK

SZV A – 17.kolo: Lozorno – Z.Ves – 30.5. o 11,00 hod.

SZV B – 19.kolo: Modra – Bernolákovo – 31.5. o 10,00 hod.

MZV A – 16.kolo: V.Leváre – Studienka – 28.5. o 18,00 hod.

MZV A – 16.kolo: Žolík Malacky B – Sv.Jur – 19.5. o 18,15 hod.

MZV B – 17.kolo: Čataj – Bernolákovo – 23.5. o 10,00 hod.

MZV B – 18.kolo: Malinovo – Kalinkovo – 29.5. o 18,00 hod.

MZV B – 18.kolo: Bernolákovo – N.Dedinka – 2.6. o 17,00 hod.

MZV B – 20.kolo: Bernolákovo – Malinovo – 13.6. o 10,00 hod.

 1. Schválená zmena s poplatkom

MZV B – 16.kolo: Malinovo – Čataj – 16.5. o 10,00 hod.

ŠK Čataj bude v mesačnej zbernej faktúre zahrnutý poplatok 5€ / RS čl.3.4 /.

 1. Schválená zmena stretnutia / chorobnosť hráčov /

SZV B – 17.kolo: Budmerice – Dubova – 19.5. o 17,00 hod.

 1. Odložené stretnutie 

MZV A – 14.kolo: PŠC Pezinok – Viničné – nehralo sa z technických príčin

Žiadame obidva FK o nahlásenie termínu dohrávky.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI