Úradná správa č. 45 zo dňa 22.5.2015

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 29.5.2015 (piatok) nebude prístupný pre FK, nakoľko sa vedúci sekretár zúčastní pracovného zasadnutia v Nitre.

Oznamujeme FK, že DVD zo stretnutí 3. a 4. ligy seniorov, v ktorých boli ako hosťujúce družstvá, si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

č. 441: Erik Havrila /1208268/ (FC Ružinov, S4A) vylúčený za HNS k R. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia nepodmienečne, podľa DP, čl. 48/1b,2a od 17.05.2015./10.-€/

U.č. 442: Michal Gajdoš /1299265/ (FK Sl. Ivánka pri Dunaji SZRL), vylúčený za HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP, čl. 45/1,2a od 17.05.2015.

Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

č. 443: Tomáš Novotný/1067072/ (ŠK Tomašov S3BA) od 18.5.2015

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :

č. 444: Peter Doležaj/1124763/ (ŠK Sv. Jur S3BA) od 17.5.2015

č. 445: Michal Malecký/1218483/ (ŠK Tomašov S3BA) od 18.5.2015

č. 446: Stanislav Kastl/1141724/ (ŠK Bernolákovo S3BA) od 18.5.2015

č. 447: Ján Marcin/1156073/ (ŠK Bernolákovo S3BA) od 18.5.2015

č. 448: Roman Anguš/1218450/ (FK Inter Bratislava S3BA) od 17.5.2015

č. 449: Marián Šuchančok/1249119/ (FK Sl. Most pri BA S3BA) od 18.5.2015

č. 450: Adam Ščibrány/1199173/ (FK Rača BA S3BA) od 18.5.2015

č. 451: Sven Rybecký/1245092/ (FC Ružinov BA S4A) od 17.5.2015

č. 452: Patrik Orlík/1071855/ (FK ŠK Danubia BA S4A) od 17.5.2015

č. 453: Juraj Šalgovič/1113666/ (TJ Malinovo S4A) od 18.5.2015

č. 454: Valter Kuch/1176374/ (ŠK Plavecký Štvrtok S4B) od 18.5.2015

č. 455: Patrik Kostka/1264847/ (FC Zohor S4B) od 18.5.2015

č. 456: Adam Rechtorovič/1295584/ (FK BCT BA SD3R od 17.5.2015

č. 457: Ján Nagy/1281731/ (TJ Veľké LeváreMD3R od 18.5.2015

č. 458: Kristián Struhalík/1296366/ (FK Šamorín-HamuliakovoMD3R od 18.5.2015

Disciplinárne opatrenia za ďalšie priestupky:

č. 459: Rudolf Rehák/1312019/- trénerŠK Lozorno FO, S3BA. DO: pozastavenie výkonu funkcie a zákaz vstupu do priestorov lavičky náhradníkov na 3 súťažné stretnutia, podľa čl.48/1b,2a, od 03.05.2015. Uvoľnená činnosť od 22.5.2015. /10.-€ /

U.č. 460: DK na základe listu FC Lokomotíva D. N. Ves začína šetrenie vo veci poškodenia majetku – dvere na šatni domáceho klubu, po stretnutí staršieho dorastu L. D.N.Ves- Kráľová pri Senci dňa 23.4.2015. Žiada klub Kráľová pri Senci o písomné stanovisko k poškodeniu dverí a klub FC L.D.N.Ves o vyčíslenie škody na majetku klubu v termíne do 27.5.2015.

U.č. 461: Kevin Jozef Póša /1258731/ (FC Petržalka akadémia SD3R) za neoprávnený štart po 5 ŽK v stretnutí 23. kola FC Petržalka akadémia – MŠK Kráľová. DO: pozastavenie športovej činnosti na 1 mesiac, podľa DP čl. 53/1b,2b od 03.05.2015 do 02.06.2015. /5.-€/

U.č. 462: Dominik Teraz – vedúci družstva / (FC Petržalka akadémia SD3R) za umožnenieneoprávneného štartuKevina Póšu v majstrovskom stretnutí po 5 ŽK v stretnutí 23. kola FC Petržalka akadémia – MŠK Kráľová. DO: Zákaz výkonu funkcie vedúceho družstva SD3R na 1 mesiac, podľa DP čl. 53/3b, od 22.05.2015 do 21.06.2015 /5.-€/

U.č. 463: Peter Čapla – /1311302/ kapitán družstva / (FC Petržalka akadémia SD3R) za umožnenie neoprávneného štartu Kevina Póšu v majstrovskom stretnutí po 5 ŽK v stretnutí 23. kola FC Petržalka akadémia – MŠK Kráľová. DO: Zákaz výkonu funkcie kapitána družstva SD3R na 1 mesiac, podľa DP čl. 53/3b, od 22.05.2015 do 21.06.2015 /5.-€/

č. 464: Branislav Gálik/ 1188329 / (OFK Dunajská Lužná S3BA) – žiadosť o podmienečné odpustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia. DK výkon zvyšku disciplinárneho opatrenia, t.j. jeden týždeň podmienečne odkladá, podľa DP čl. 41/2do 30.08.2015 – uvoľnená športová činnosť od 22.05.2015. ./10.-€/

U.č. 465:  Marko Rigo  /1303703) (ŠK Vrakuňa, SZRL) zmena z US č.410– DK po obdržaní lekárskej správy od hráča Dávida Nagya – FK Rača a zistení ďalších skutočností po vylúčeníoboch hráčov, mení svoje rozhodnutie z U.S č.44/Uč.410.Marko Rigo:vylúčený za  kopnutie súpera neprimeranou silou a následné udretiepo vylúčení oboch hráčov, ktoré spôsobilo hospitalizáciu hráča súpera. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 6 mesiacov nepodmienečne podľa DP čl. 49/1c,2c od 11.05.2015 do 10.11.2015.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Nasledujúce  zasadnutie DK bude dňa  28.05.2015  od 16,00 hod.

Športovo – technická komisia:

Ruší svoje pôvodné uznesenie:

 • O odhlásení družstva ŠK Tomášov zo súťaže MD3R
 • Odôvodnenie: ŠTK obdržala dňa 20.5.2015 oficiálne stanovisko VV ŠK Tomášov, opisujúc situáciu pochybenia trénera, ktorý bez ich vedomia zaslal odhlásenie mužstva zo súťaže a nemal na to právo. Žiadali o neakceptovanie pôvodnej žiadosti, nakoľko nespĺňala ani náležitosti oficiálneho dokumentu a vyhlásili, že mladší dorast sa zo súťaže MD3R neodhlasuje a bude pokračovať v súťaži podľa rozpisu.
 • Na základe uvedených skutočností ŠTK ruší pôvodné rozhodnutie a ponecháva družstvo ŠK Tomášov v súťaži MD3R. Najbližšie stretnutie sa uskutoční dňa 24.5.2015 o 14,30 hod. medzi ŠK Tomášov – FC Zohor

 Berie na vedomie:

 • prihlášku ŠK Čunovo a FC Rohožník na usporiadanie finálového stretnutia pohára BFZ

Oznamuje:

 • že do finále pohára BFZ v kategórií seniorov postúpili družstvá FC Rohožník a ŠK Tomášov. Víťaz odohrá stretnutie o superpohár s víťazom pohára JMKFS
 • zmenu termínu superpohára, ktorý sa uskutoční dňa 25.7.2015 o 16,00hod. na ihrisku víťaza pohára JMKFS

Nariaďuje odohrať:

 • S3BA 28.kolo FK Rača – FK Stupava 31.5.2015 o 17,00 hod. na ihrisku FK Rača z dôvodu jednotného HČ
 • S3BA 29.kolo FK Rača – OFK Dunajská Lužná 6.6.2015 o 17,00 hod. z dôvodu jednotného HČ
 • S3BA 30.kolo všetky stretnutia 13.6.2015 o 17,00 hod.
 • S4A 25.kolo SDM Domino – FCL DNV a FC Lamač – ŠK Vrakuňa 31.5.2015 o 17,00 hod. z dôvodu jednotného HČ
 • MD3R FK Šamorín-Hamuliakovo – FC Ružinov 29.kolo 14.6.2015 o 14,00 hod. z dôvodu obecných dní v Hamuliakove na miestnom ihrisku

Schvaľuje dohody:

 • S4B 25.kolo Družstevník Budmerice – TJ Družstevník Závod 30.5.2015 o 16,00 hod.
 • SZRL, MZRL 29.kolo FC Petržalka akadémia – PSČ Pezinok 10.6.2015 (streda) o 16,00 hod. mladší a 17,30 hod. starší na ihrisku Pankúchova
 • MZRL 29.kolo SDM Domino – ŠK Vrakuňa 11.6.2015 o 17,00 hod. na ihrisku SDM Domino
 • MZRL 30.kolo MFK Rusovce – FK BCT 27.5.2015 (streda) o 17,00 hod. na ihrisku MFK Rusovce

Kontumuje:

25.kolo SD3R FC Petržalka akadémia – FC Rohožník podľa SP čl.100/e. Výsledok dosiahnutý na ihrisku (8:0) ponecháva v platnosti.

25.kolo MD3R MŠK Iskra Petržalka – FC Ružinov Bratislava  podľa SP čl. 100/e.Výsledok dosiahnutý na ihrisku (0:12) ponecháva v platnosti.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Náhradný termín fyzických previerok bol predbežne určený na 2.6.2015 o 18.00 na atletickom štadióne Mladá garda (zraz účastníkov je o 17.30). Pozvaní sú nasledujúci rozhodcovia: T. Berner, D. Dujava, Ľ. Čižmár, B. Zálesňák, L. Koštrna, M. Křivan a J. Somoši. Zúčastniť sa môžu aj ďalší dlhodobo ospravedlnení rozhodcovia. Limity a rozpis behov budú menovaným poslané dodatočne.

Predbežný termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ bol stanovený na 29.7.2015. Miesto a program budú spresnené v pozvánke.

Pozýva na zasadnutie dňa 29.5. o 17.30 P. Gažiho.

Ospravedlnenia: Hudy 31.5.; Franek 29.-31.5.; Hrazdira 30.5.-15.6.; Dujava 30.5., 31.5. (do 13.00); Darlea 27.5.-3.6.; Hilka 29.-31.5.; Truchlý 30.5.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ upozorňuje kluby hrajúce v súťažiach riadených BFZ na povinnosť, že v prípade výmeny trénera, ju musia písomne oznámiť na TMK BFZ a súčasne predložiť kópiu platného licenčného preukazu tohto  trénera a to do začiatku jarnej časti príslušnej súťaže. Táto povinnosť vyplýva klubom v zmysle Rozpisu majstrovských súťaží 2014-2015, čl. 12.2. Pri nedodržaní tohto článku, budú kluby postúpené na riešenie riešené DK BFZ.

P l á n   akcií  a  podujatí   organizovaných  BFZ v ročníku  2014/15

22.–24.5.2015    1. časť – školenie trénerov UEFA „C“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

1.6.–3.6.2015     3. časť – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

01.6.2015 : 17,00 – 18,30 – U 12 ObFZ BA mesto / 12 hráčov / – FŠ BCT Bratislava

01.6.2015 : 17,00 – 18,30 – U 12 ObFZ BA mesto / 12 hráčov / – FŠ BCT Bratislava

02.6.2015   15:00 Priateľské stretnutie : výber BFZ U 15 (R 2000) – výber ZsFZ U 15 – FŠ Viničné

08.6.2015:  17,00 – 18,30 – U12 ObFZ BA vidiek / 12 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji

08.6.2015:  17,00 – 18,30 – U13 ObFZ BA vidiek / 12 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji

08.6.2015:  15,00 – 16,30 – U14 BFZ / 25 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji

15.–20.6.2015    Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2002, 2003

16.6.2015      Družobné stretnutie U 15 :  výber JmFS (Brno) – výber BFZ  – FK Líšeň (ČR)

21.-23.6.2015 2. časť – školenie trénerov UEFA „C“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

25.6.2015   Skúšky – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

Matrika BFZ :

Oznamujeme FK, že od 15.6.2015, t.j. od začiatku budúceho súťažného ročníka 2015/2016 bude platiť nový Registračný a prestupový poriadku SFZ (RaPP). RaPP nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).  Celé znenie RaPP nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné nové preukazy.
Žiadame FK používať len nove formuláre v ISSF, v časti Dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Žiadosti o transfér / prestup a hosťovanie/ hráčov skončili dňom 31. marca 2015.

 

Komisia mládeže :

KM opätovne žiada FK aby si pred každým stretnutím nahrali v ISSF zápasovú súpisku, každý hráč, ktorý má v stretnutí nastúpiť, musí byť zapísaný v zápise o stretnutí.

 1. KM BFZ zverejňuje kategorizáciu hráčov v súťažiach prípraviek pre súť.ročník 2015/2016:

    U11 – hráči / chlapci / – narodení od 1.1.2005 a mladší

    U10 – hráči / chlapci / – narodení od 1.1. 2006 a mladší

    U  9 – hráči / chlapci / – narodení od 1.1.2007 a mladší

    Povolený štart hráčok – žiačok v kategórii chlapci – prípravky

    U11 – hráčky / dievčatá / – narodené od 1.1.2004 a mladšie

    U10 – hráčky / dievčatá / – narodené od 1.1.2005 a mladšie

    U  9 – hráčky / dievčatá / – narodené od 1.1.2006 a mladšie

 1. KM kontumuje výsledok 19.kola súťaže PrSC, hraného dňa 16.5.2015 medzi družstvami ŠK Bernolákovo – SFC Kalinkovo 3 : 0 k v prospech ŠK Bernolákovo aj s priznaním 3 bodov a skóre 3 : 0. Bol porušený SP čl.100/i – v stretnutí nastúpili hráči Jakub Tóth a Štefan Gajdoš, ktorí neboli uvedení v zápise o stretnutí.

Voči rozhodnutiu o kontumácii stretnutia je možné podať odvolanie v lehote do 15 dní od zverejnenia v US. Odvolanie musí spĺňať všetky náležitosti podľa SP.

 1. 3. V súvislosti s uvedeným stretnutím odstupuje rozhodcu stretnutia p.Husku na doriešenie KR ObFZ Bratislava vidiek – vážne nedostatky pri povinnej konfrontácii hráčov.
 2. Dodatočne schválená zmena s poplatkom:

PrMA – 15.kolo: Zohor – Láb – 16.5. o 14,30 hod.

FC Zohor bude v mesačnej zbernej faktúre zahrnutý poplatok 5€ / RS čl.3.4 /

 1. Schválené zmeny s poplatkom:

PMA1 – 16.kolo: Inter – Ružinov – 2.6. o 15,30 hod.

PMB 1 – 16.kolo: Inter – Ružinov – 2.6. o 15,30 hod.

PMC   – 16.kolo: Inter – Ružinov – 2.6. o 17,00 hod.

FC Ružinov Bratislava bude v mesačnej zbernej faktúre zahrnutý poplatok 15€ / RS čl.3.4 /

PMA1 – 18.kolo: Inter – Rača – 7.6. o 10,00 hod.

PMB1 – 18.kolo: Inter – Rača – 7.6. o 10,00 hod.

PMC  – 18.kolo: Inter – Rača – 4.6. o 17,30 hod.

FK Rača Bratislava bude v mesačnej zbernej faktúre zahrnutý poplatok 15€ / RS čl.3.4 /

PrMA – 17.kolo: Zohor – Vysoká – 30.5. o 14,30 hod.

FC Zohor bude v mesačnej zbernej faktúre zahrnutý poplatok 5€ / RS čl.3.4 /

 1. Oprava chybného oznamu v US č.45:    

PMA3 – 16.kolo: Rusovce – Čunovo – ŠT 21.5. o 18,30 hod.

TJ Čunovo Bratislava bude v mesačnej zbernej faktúre zahrnutý poplatok 5 Euro / RS čl.3.4 /

 1. Termín dohrávky stretnutia:

PrMA – 14.kolo: Vysoká – Lozorno – 22.5. o 17,30 hod.

 1. Odložené stretnutie z dôvodov cirkevných slávností:

PrSC – 21.kolo: Kraľová p.Senci – Kalinkovo sa 24.5.nebude hrať, stretnutie odložené na neurčito. Žiadame oba FK aby do 26.5. nahlásili termín dohrávky stretnutia.

 1. Úsek školského futbalu

 

Výsledky krajského kola ml. žiačok Dôvera Školský pohár SFZ 2014/2015:

/hralo sa 19.5. 2015 na štadióne FK BCT Bratislava/     

      

SŠ Tilgnerova, BA – ZŠ Gessayova, BA 4:1 , ZŠ Veternicová, BA -ZŠ Tajovského, SC 5:1,  ZŠ Tomášov – SŠ Tilgnerova, BA  0:4 , ZŠ Gessayova, BA – ZŠ Veternicová, BA 6:3, ZŠ Tajovského, SC  – ZŠ Tomášov 0:10, SŠ Tilgnerova, BA – ZŠ Veternicová, BA 3:0 , ZŠ Tomášov –   ZŠ Gessayova, BA  0:11, ZŠ Tajovského, SC – SŠ Tilgnerova, BA 0:21, ZŠ Veternicová, BA – ZŠ Tomášov 1:2, ZŠ Gessayova, BA – ZŠ Tajovského, SC  21:0.

Konečné poradie: 1. SŠ Tilgnerova, BA /32:1/ 12 bodov, 2. ZŠ Gessayova, BA /39:7/ 9 b., 3. ZŠ Tomášov /12:16/ 6 b., 4. ZŠ Veternicová, BA /9:12/ 3 b, 5. ZŠ Tajovského, Senec /1:57/ 0 bodov.

Najlepšia brankárka – Lucia Zaťková /ZŠ Veternicová /,

Najlepšia hráčka – Lucia Hajková / SŠ Tilgnerova /

Najlepšia strelkyňa – Michaela Sečková /ZŠ Gessayová/ – 27 gólov.

Víťazom krajského kola ml. žiačok , 4. ročníka Dôvera Školský pohár SFZ 2014/2015 v malom futbale sa stala SŠ Tilgnerova Bratislava , ktorá zároveň postúpila do celoslovenského finále, ktoré sa uskutoční v dňoch 2.- 3. júna na štadióne NTC Poprad.

 

Výsledky krajského kola ml. žiakov Dôvera Školský pohár SFZ 2014/2015:

/hralo sa 20.5. 2015 na štadióne FK BCT Bratislava/     

Skupina A: ZŠ Turnianska – Gymn. Metodova 4:0, ZŠ Tajovského, Senec – ZŠ Mudroňova 4:3, Gymn. Metodova – ZŠ Mudroňova 1:5, ZŠ Turnianska – ZŠ Tajovského, Senec 2:4, ZŠ Tajovského, Senec – Gymn. Metodova 5:3, ZŠ Mudroňova – ZŠ Turnianska 4:3. Konečné poradie skupiny A: 1. ZŠ Tajovského, Senec /13:8/ 9 bodov, 2. ZŠ Mudroňova /12:8/ 6 b., 3. ZŠ Turnianska /9:8/ 3 b., 4. Gymn. Metodova /4:14/ 0 b.

Skupina B: ZŠ Záhorácka, Malacky – Gymn. L. Sáru 5:0, ZŠ Slovenský Grob – ZŠ Tbiliská 0:4, Gymn. L. Sáru – ZŠ Tbiliská 3:4, ZŠ Záhorácka, Malacky – ZŠ Slovenský Grob 12:1, ZŠ Slovenský Grob – Gymn. L. Sáru 0:6, ZŠ Tbiliská – ZŠ Záhorácka, Malacky 4:2. Konečné poradie skupiny B: 1. ZŠ Tbiliská /12:5/ 9 bodov, 2. ZŠ Záhorácka, Malacky /19:5/ 6 b., 3. Gymn. L. Sáru /9:9/ 3 b., 4. ZŠ Slovenský Grob /1:22/ 0 b.

 1. semifinále: ZŠ Tajovského, Senec – ZŠ Záhorácka, Malacky 6:3, 2. semifinále: ZŠ Mudroňova – ZŠ Tbiliská 0:3, o 7.-8.miesto: Gymn. Metodova – ZŠ Slovenský Grob 8:2, o 5.-6.miesto: ZŠ Turnianska – Gymn. L. Sáru 6:2, o 3.-4.miesto: ZŠ Záhorácka, Malacky – ZŠ Mudroňova 7:3, finále: ZŠ Tajovského, Senec – ZŠ Tbiliská 4:2.

Najlepší hráč Gabriel Hornyák /ZŠ Tbiliská /

Najlepší brankár  Martin Gula / ZŠ Turnianska /

Najlepším strelcom sa stal s 13 gólmi Rudolf Božik /ZŠ Tajovského, Senec/.

Víťazom krajského kola ml. žiakov, 4. ročníka Dôvera Školský pohár SFZ 2014/2015 v malom futbale sa stala ZŠ Tajovského Senec , ktorá zároveň postúpila do celoslovenského finále, ktoré sa uskutoční v dňoch 2.- 3. júna na štadióne NTC Poprad.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Na mimoriadnom Výkonnom výbore ObFZ Bratislava-vidiek 12. 5. 2015 bol z postu predsedu ŠTK odvolaný p. Štefan Hilka. Na miesto predsedu ŠTK bol zvolený VV ObFZ p. Marián Vašš. Obaja menovaní sa do konca sezóny 2014/2015 budú podieľať na práci ŠTK v plnej miere pracovnej činnosti.

Športovo – technická komisia:

ŠTK kontumuje nasledovné stretnutia:

 • S5VA 19. kolo M. Leváre – Vysoká p. M. 3:0k v prospech družstva M. Leváre podľa SP čl. 100/b. Družstvu Vysoká p. M. bude v zbernej faktúre zahrnutá pokuta 100,-€ podľa RS čl. 3.5.
 • S5VA 19. kolo Studienka – Rohožník B v prospech družstva Studienka podľa SP čl. 100/i v náväznosti na čl. 35/2b.
 • S5VC 22. kolo Miloslavov – Čataj 3:0k v prospech družstva Miloslavov podľa SP čl. 100/e

ŠTK súhlasí s dohodou klubov:

 • S5VA 22. kolo Borinka – Kuchyňa dňa 6.6.2015 o 15,00 hod.
 • S5VA 22. kolo Pernek – M.Leváre dňa 7.6.2015 UHČ
 • ŠTK berie na vedomie vyjadrenie Hr. Šúru k udalostiam po stretnutí 21. kola Hr. Šúr – Miloslavov a prípad odstupuje DK na doriešenie

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2biii DP a podľa DP, čl.71/1, 71/2a, v prípade prítomnosti delegáta aj čl. 71/2b :

Uzn.č. 168 : Oliver Hinca 1261159 ( SD4VB – ŠK Igram ) vylúčený za HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP, čl. 45/1,2a  od 17.5.2015 ( 5 € )

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/5a :

Uzn.č. 169 : Michal Ondrišík 1234449 ( S5VC – ŠK Nová Dedinka ) od 18.5.2015 ( 10 €)

Uzn.č. 170 : Branislav Balucha 1116276 ( S5VC – OŠK Chorvátsky Grob ) od 18.5.2015 ( 10 € )

Uzn.č. 171 : Zoltán Zsigó 1055108 ( S5VC – OŠK Chorvátsky Grob) od 18.5.2015 (10 €)

Oznamy :

Uzn.č. 167 : ŠK Čataj-FK – DK obdržala písomné stanovisko klubu k HNS divákov po skončení stretnutia 21.kola S5VC medzi družstvami ŠK Čataj-FK – OŠK Chorvátsky Grob a udeľuje DO – pokarhanie  podľa DP čl. 58/2a, 58/3 a DP čl.11 ( 10 € )

Uzn.č. 168 : FK Kuchyňa – neoznačená US v stretnutí 19.kola medzi družstvami FK Kuchyňa – OŠK Marianka. DK ukladá klubu FK Kuchyňa povinnosť poslať  podrobné písomné stanovisko vo veci do 26.5.2015 ( 10 € )

Uzn.č. 169 : TJ NV Pernek – neoznačená US v stretnutí 19.kola medzi družstvami TJ NV Pernek – FK Záhorská Ves.  DK ukladá klubu TJ NV Pernek  povinnosť poslať  podrobné písomné stanovisko vo veci do 26.5.2015 ( 10 € )

Uzn.č. 170 : DK na základe odstúpenia ŠTK ObFZ BA vidiek ukladá povinnosť klubu TJ Hrubý Šúr poslať podrobné písomné stanovisko k incidentu medzi HU Kocianom a R Kováčom v stretnutí 21.kola S5VC konanom dňa 10.05.2015 medzi družstvami TJ Hrubý Šúr a ŠKO Miloslavov. Súčasne DK žiada o podrobné písomné stanovisko ŠKO Miloslavov a R stretnutia Kováča k uvedenému incidentu do 26.05.2015.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 27.5.2015  o 15.00 hod.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe ( okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP ) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia mládeže:

KM oznamuje FK, že od 1.7.2015 bude v platnosti nový súťažný poriadok / SP /,

   po jeho zverejnení na stránke BFZ odporúčame FK vzhľadom k nedostatku hráčov

   v jednotlivých vekových kategóriach starších a mladších žiakov zamerať sa na

   článok 28/4,5 – spájanie sa FK.

KM zverejňuje vekové kategórie hráčov – žiakov v súťažiach starších a mladších

    žiakov pre nový súťažný ročník 2015/2016 / podľa nového SP čl.27/4 /

starší žiaci U15 : hráči narodení od 1.1.2001 do 31.12.2002

V súťažiach U15 môžu štartovať aj hráči narodení od 1.1.2003 do 31.12.2003

/ ide o hráčov, ktorí v roku 2016 končia v kategorii mladší žiaci /, podmienka

ich štartu v kategorii U15: súhlas zákonného zástupcu a potvrdenie lekára / pediatra /

mladší žiaci U13: hráči narodení od 1.1.2003 do 31.12.2004

V súťažiach U13 môžu štartovať aj hráči narodení od 1.1.2005 do 31.12.2005

/ ide o hráčov, ktorí v roku 2016 končia v kategorii prípravka U 11/, podmienka

ich štartu v kategorii U13: súhlas zákonného zástupcu a potvrdenie lekára / pediatra /

Odložené stretnutie

MZV A – 14.kolo: PŠC Pezinok – Viničné – 3.6. o 17,00 hod.

Zmeny z dôvodov kolízie

MZV A – 16.kolo: PŠC Pezinok B – Báhoň – NE 24.5. o 15,00 hod.

MZV A – 18.kolo: PŠC Pezinok B – Jabloňové – SO 6.6. o 13,30 hod.

Predohrávka stretnutia

MZV A – 17.kolo: Sv.Jur – Viničné – PI 22.5. o 17,00 hod.

Dohoda klubov / dôvod: obecné slávnosti /

SZV B – 20.kolo: Bernolákovo – Kraľova – 7.6. o 12,00 hod.

6. KM zverejňuje nomináciu trénerov výberu U11 / roč.2004 / na  tréningový zraz vo štvrtok 28.5. na štadióne ŠK Svätý Jur.

Most pri Bratislave: Martin Farkaš, Šimon Facuna

Žolík Malacky: Samuel Záhumenský

Slovan Viničné: Matúš Horvát

ŠK Šenkvice: Samuel Šutta

ŠK Svätý Jur: Samuel Popelák

ŠK Lozorno: Rastislav Vavríček

FC Zohor: Dávid Rabek

ŠK Nová Dedinka: Samuel Kakaš

ŠK Senec: Benjamín Chobot, Charlia Zelenka, Michal Polčák

MŠK Kraľova pri Senci: Denis Szikhart

TJ Jakubov: Matej Kovalík

SFC Kalinkovo: Matej Blanarovič

ŠK Bernolákovo: Tomáš Vaško

Slovan Ivanka pri Dunaji: Adam Belovič

OŠK Slovenský Grob: Jakub Richtárik

Treneri: Patrik Pomichal, Patrik Volf

Vedúci: Vladimír Rabek

Výstroj hráčov: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca

Zraz hráčov: Štvrtok 28.5. o 16,45 hod. na štadióne ŠK Svätý Jur

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI