Úradná správa č. 9 zo dňa 28.8.2015

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje FK , že DVD zo stretnutí 3. a 4. ligy seniorov, v ktorých boli ako hosťujúce družstvá  si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ oznamuje , že nový súťažný poriadok , sprievodca registračným a prestupovým poriadkom sú na webovej stránke BFZ v “ŠTK/KM”.

Sekretariát BFZ oznamuje, že od 1.8.2015 budú úradné hodiny sekretariátu pre zástupcov FK(FO) nasledovné:

 • PONDELOK: 13:00 – 16:00
 • UTOROK  – Nestránkový deň
 • STREDA  9:00 – 12:00
 • ŠTVRTOK  13:00 – 18:00
 • PIATOK  9:00 – 12:00

Sekretariát BFZ oznamuje, že knižku rozpis súťaže pre súťažný ročník 2015/2016 si môžu zástupcovia FK(FO) vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ. VV BFZ schválil nasledovné prerozdelenie:

FK(FO) s počtom mládežníckych družstiev 2 a viac – 2 ks

FK(FO) bez mládežníckeho družstva a s 1 mládežníckym družstvom – 1 ks

Taktiež je možnosť zakúpenia si rozpisu súťaže pre súťažný ročník 2015/2016 v cene 5€/ks. Bližšie informácie vám podá vedúci sekretár BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že US sú  zverejnené aj na stránke www.futbalnet.sk. Návod na pripojenie na stránku www.futbalnet.sk:

www.futbalnet.sk >zväzy>bratislavský futbalový zväz>novinky .Na tejto stránke budú zverejňované všetky oznamy, pozvánky a US. Stránka www.futbalbfz.sk bude nadaľej aktualizovaná.

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 27.8.2015 boli FK(FO), ktoré odohrali stretnutia I a II. kola Slovnaft Cupu ako domáce družstvá zaslané faktúry za výkon delegovaných osôb.Družstvá, ktoré odohrali stretnutia II. kola proti družstvám Fortuna ligy a Doxx bet ligy, budú mať odmeny pre delegované osoby zahrnuté v zbernej faktúre. Sekretariát žiada FK(FO) o dodržanie termínu splatnosti faktúry 11.9.2015. V prípade, že vám faktúra nebola doručená, kontaktujte prosím vedúceho sekretára BFZ.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U .č. 26: Jakub Molnár /1262346/ (FC Ružinov S4BA) – vylúčený za HNS – podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti. Podľa delegáta stretnutia rozhodca nesprávne nariadil PK a nemal udeliť červenú kartu hráčovi Molnárovi.. DK dňom 28.8.2015 uvoľňuje športovú činnosť Jakubovi Molnárovi na základe čl. 38 DP./10.-€/  Rozhodcu Jána Somošiho odstupuje na doriešenie KRaD BFZ.

Disciplinárne opatrenia za ďalšie priestupky:

U.č. 27: Vladimír Kinder /ŠK Šenkvice – tréner / DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DO, uloženého v U22 a zamieta ju. / 10.-/

 Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

Upozorňuje:
● že SZRL+MZRL 1. a 12. kolo sa hrá 1.9. resp. 15.9. v jednotných časoch (ako je na
futbalnete) a hrá sa v poradí mladší žiaci (15,30) a starší žiaci (17,00), ako v pracovný deň
Žiada:
● všetkých R stretnutí dôsledne kontrolovať hráčov v ISSF, ktorí štartujú na iný doklad akoRP. Dbať na dátum schválenia príslušnej matriky, ktorým začína platnosť aktuálneho preukazu, tak ako je uvedené v SP čl. 43. Nestačí ak hráč má iba požiadané o vydanie RP (musí byť schválený matrikou).
Nariaďuje:
● SD3R 5.kolo D.Lužná –  NMŠK 1922 Bratislava odohrať stretnutie v pôvodnom termíne 29.8., ale o 17,00 hod. z dôvodu kolízie s II.ligou žien SFZ, ktoré sa hrá o 15,00 hod.
● SD3R 1.kolo FC Rohožník  – FC Ružinov odohrať stretnutie 1.9.2015 o 17,00 hod.
(pôvodný termín 2.9.) z dôvodu kolízie so stretnutím Slovnaft cupu FC Rohožník  – B.Bystrica
● SD3R 7.kolo D.Lužná  – FK Jablonové odohrať stretnutie 13.9.2015 o 16,30 hod. (pôvodný
termín 12.9.) z dôvodu uzatvorenia ihriska v rámci obecných dní.
● MD3R 1.kolo ŠK Šamorín Hamuliakovo – Mariathal odohrať stretnutie 9.9.215 o 17,00 hod. z dôvodu infekčného ochorenia hráčov Mariathalu (pôvodný termín 30.8.)
● SZRL+MZRL 1.kolo Ivanka –  FC Petržalka akadémia odohrať stretnutia v pôvodnom
termíne 1.9., ale o 12,00 hod. mladší a 14,00 hod. starší žiaci z dôvodu kolízie so stretnutím Slovnaft cupu Ivanka –  Sereď o 16,30 hod.
● SZRL+MZRL 12.kolo PŠC Pezinok  – FCRužinov odohrať stretnutia 16.9. o 15,30 hod.
mladší a 17,00 starší žiaci, z dôvodu celodennej organizácie regionálneho turnaja BFZ dňa 15.9. na ihrisku PŠC Pezinok
Kontumuje:
● S4BA 3.kolo ŠK Závod  – FK Stupava 0 : 3 podľa SP čl. 52/i (neoprávnený štart hráča p.Dalibora Kuníka) a prípad odstupuje k riešeniu DK BFZ.
● MZRL 2.kolo ŠK Vrakuňa –  Lok.DNV 3 : 0 podľa SP čl. 82/b (nenastúpenie na stretnutie) a prípad odstupuje k riešeniu DK BFZ.
Odhlásenie družstva:
● MD3R ŠK Pl.Štvrtok OFK Vysoká odhlasuje svoje družstvo zo súťaže. Družstvo
výžrebované s týmto mužstvom bude mať voľný žreb. ŠK Pl.Štvrtok OFK Vysoká bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl. 3.6. vo výške 600,€.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje potvrdený termín fyzických previerok v jesennej časti súťažného ročníka: 3.9.2015 (štvrtok). Pozvánka s limitmi a rozpisom behov boli rozhodcom poslané mailom.

Odstupuje TJ Slovan Viničné na DK BFZ za nedodržanie čl. 2 RS, časti Ostatné ustanovenia riadiaceho orgánu.

Pozýva na zasadnutie dňa 28.8. M. Križka a J. Valka. Ďalej pozýva M. Bohuna, T. Straku, M. Dobrovského a G. Chladeka.

Ospravedlnenia: Orlický 5.9, 12.9. (predpoludním); Martiška 11.-14.9.; Dávid 20.9.; Valko 5.9.; Lackovič 5.9.; Pinček 28.8.-7.9.; Keller 1.-4.9.; Truchlý 4.-5.9.;Farbula 4.- 6.9, Somoláni 3.-11.9.

Trénersko – metodická komisia:

TMK a KM BFZ oznamuje klubom,  ktoré majú záujem o účasť na turnaji „Mini Champions Liga Slovensko, v kategóriách mladších žiakov U12 (nar. po 1.1.2004) a starších žiačok U16  (nar. po 1.1.2001), aby sa prihlásili písomne do 29.8.2015 na adresu sekretariátu BFZ – úsek mládeže, alebo na e-mail : rudolf.novak@futbalsfz.sk .

Turnaj sa uskutoční predbežne v termíne 10.9.2015 (základné kolá) a 22.9.2015 (finále BFZ) na FŠ ŠK Slovan (Rapid, Prievoz) a víťaz turnaja postúpi do celoslovenského finále dňa 6.-7.10.2015 vo Nemšovej. Hrá sa na malých umelých trávach – mini ihriskách, počet hráčov (4+1). Účastníci si hradia len cestovné a poistenie. Pre záujemcov pošleme podrobnejšie propozície a ďalšie informácie.

Prihlásené družstvá – do 27.8.2015 :

ŠK Senec, SFC Kalinkovo, FKM K. Ves, Akadémia Petržalka, ŠK Slovan, Inter BA

TMK BFZ  pripomína FK  povinnosť predloženia platnej licencie trénera (Rozpis majstrovských súťaží BFZ vo futbale  2015/2016 (čl. 12.2.) a to vo všetkých  súťažiach riadených BFZ seniorov (III. a IV. Liga – minimálne UEFA „B“ licencia), dorastu (III. liga starší a mladší dorast – minimálne UEFA „B“ licencia) a žiakov (II. liga starších a mladších žiakov – minimálne UEFA „B“ licencia). Predloženie licencií trénera je možné osobne, predložením licencie trénera na sekretariáte BFZ (R. Novák – 0902 937 055), alebo elektronicky, poslaním licencie trénera na e-mail : rudolf.novak@futbalsfz.sk

Predloženie LP trénerov je nutné  najneskôr do :

– 30.7.2015 –  družstvá hrajúce v III. a IV. lige seniorov;

– 13.8.2015 – družstvá hrajúce v III. lige staršieho dorastu;

– 20.8.20105 družstvá hrajúce v II. lige starších a mladších žiakov

– 28.8.2015 družstvá hrajúce v III. lige mladšieho dorastu.

TMK BFZ upozorňuje na kluby pre nesplnenie vyššie uvedenej povinnosti, ktorú k  1.8.2015, resp. k 15.8.2015 nesplnili družstvá hrajúce v III., IV. lige seniorov, III. lige staršieho a mladšieho dorastu –  ide o :

III. liga – FK Slovan Most pri Bratislave (predložil LP – Suchančok M. – 27.8.) , TJ Slovan Viničné (predložil LP – R.  Gajdúšek – 25.8.), OŠK Slovenský  Grob – nepredložil LP doposiaľ

IV.liga – FK Lamač Bratislava – predložil LP dňa 27.8

III. liga starší dorast Šenkvice, Igram, Jabloňové, Modra, Lozorno, Rohožník, Ružinov – doposiaľ  nepredložili LP

liga M/SŽ Rača, Bernolákovo, Ružinov, Šenkvice, D. Lužná – doposiaľ nepredložili LP

TMK BFZ upozorňuje uvedené kluby, že keďže nepredložili licenčné preukazy trénerov príslušných súťaži v stanovenom termíne, postúpené na doriešenie DK BFZ, na jej zasadnutie 27.8.2015.

TMK BFZ oznamuje, že na jeseň 2015 organizuje pre trénerov futbalu tieto školenia :

– UEFA „C“ Grassroots a UEFA „B“ licencie a 06.02.2016 seminár trénerov  na predĺženie licencií

(UEFA „C“, UEFA „B“). Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

K 28.08.2015 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jeseň 2015

Prihlásení : F. Bögi, St. Masár, M. Bognár, K. Zelenka, L. Galovič, M. Orlický, M. Moravec, M. Terlanda, O. Kuruc, M. Kuruc, M. Mesároš (11)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jeseň 2015 Prihlásení : M. Vašíček, V. Bertma, P. Gaži, H. Šusták, M. Borza, S. Polaštík, Ľ. Morvay, G. Stančík, P. Tužinský, P. Vavro, J. Cighard, A. Kavecký, P. Johancsik, D. Vulín, K. Stifter, M. Šmalík (FTVŠ KT), J. Fukatsch, L. Horváth, O. Harton, M. Mutňanský, D. Ščibrány, M. Lipták, M. Uhrín, R. Balaščík, D. Kasal   (25)

 Predĺženie licencií (UEFA „B“ a „C“) – doškoľovací seminár – 06.02.2016

Prihlásení : P. Poláček (UE B), P. Jančovič (C), M. Polák (UE B), M. Múčka (UE B), J. Cséfalvay (UE B), R. Foglsinger (C), Ľ. Lojdl (C), R. Kurina (UE B), T. Lojdl (UE B), M. Arnold (UE B), T. Sadloň (UE C), J. Nespešný (UE B), B. Blahutiak (UE B), J. Valacsay (UE B)   (14)

Akcie výberov  mládeže BFZ

N O M I N Á C I A výberu BFZ hráčov U17 (nar. po 1.1.1999) na kontrolný zraz dňa 31. 8. 2015 na futbalovom ihrisku NMŠK 1922 Bratislava

Hráči:

Sekot Patrik                  FC Ružinov                    Kozák Maximilián       FKM K. Ves

Vanko Matej                 FC Ružinov                    Drobný Marek FK Inter

Gála Adam                    FC Ružinov                     Blanár Adam   FK Inter

Csontoš Richard         Dunajská Lužná              Chudík Lukáš                FK Inter

Fraňo Martin               Žolík Malacky                 Šimončič Marko            FK Inter

Lorinczi Mário             Žolík Malacky                 Graus Branislav             FK Inter

Foltýn Samuel              Žolík Malacky                 Pupák Matej                  FC Petržalka akadémia

Držka Adrian                Žolík Malacky                 Kristín Lukáš                 FC Petržalka akadémia

Sirota Martin                 Žolík Malacky                 Milko Karol                   FC Petržalka akadémia

Križan Daniel                SDM Domino                 Petriľák Erich                NMŠK 1922 Bratislava

Žembery Andrej            SDM Domino                 Hronský Andrej            FK Rača

Korienek Martin            SDM Domino

REGIONÁLNY TRÉNER :           NOVÁK  Rudolf

TRÉNERI:                                      GÁLA Vladimír

ASISTENT TRÉNERA:               ŠTEFÁNIK Daniel

VEDÚCI DRUŽSTVA:                 TRNOVSKÝ Ondrej

MASÉR:                                          HORNYAK Gabriel

Plán stretnutia:
Dátum                        Zraz                            Tréning                       Predpokladané ukončenie

 1. 8. 2015            12:00                            13:00 – 14:30                      15:30

FŠ NMŠK 1922 Bratsialava

Priniesť si treba športovú výstroj (tričko pod dres, chrániče, šľapky, uterák, kopačky, ponožky, iné oblečenie),  preukaz poistenca, brankári svoju výstroj. V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerom:  (Gála Vladimír 0903788080).

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2015 a 1.polrok 2016   (27.8.2015)

Dátum                                                 Akcia                                                                          Kategória

31.8.2015                                TZ výber  17 – miesto bude určené                                 U 17 BFZ

7.9.2015                                  TZ/TC – NŠK Bratislava                                                    U12-13 BA mes.

8.9.2015                                  Mini Champions liga – zák. kolo                                     U12 – FK

8.9.2015                                  PZ výberu  17 – miesto bude určené                               U 17 BFZ

14.9.2015                                TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                U13-14 BFZ

14.9.2015                               TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                 U12-13 BA vid.

15.9.2015        Turnaj U17  BFZ, ZsFZ, JmKFS, Györ(FŠ PŠC Pezinok, MŠK Kráľova p. Senci                                                                                                                                                                   U 17 BFZ

22.9.2015                               Mini Champions liga – finále                                            U12 – FK

23.9.2015                              Družobné stretnutia s JmKFS – FŠ Viničné                   U13-14 BFZ

26.-30.9.15                           RT U 14 (R 2002) – Senec a okolie                                   U14 BFZ

12.10.2015                            TZ/TC – NŠK Bratislava                                                      U12-13 BA mes.

12.10.2015                           TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                  U12-13 BA vid.

19.10.2015                           TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                  U13-14 BFZ

20.-30.10.15                       Školský pohár Dôvera – zák. kolá                                      U13 – školy

26.10.2015                         TZ/TC – NMŠK Bratislava                                                    U12-13 BA mes.

26.10.2015                        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                    U12-13 BA vid.

XII./2015                         ZHL starší a mladší žiaci                                                        U15, U13 – FK

5.- 6.12.15                        MHT Bratislava CUP  – Dom športu                                     U14 a 15 BFZ

12.12.2015                       MHT Victory CUP  – Dom športu                                          ObFZ BA mesto

I.-II./2016                      ZHL starší a mladší žiaci                                                         U15, U13 – FK

30.1.2016                       MHT Atracct Kerobaj   – Dom športu                                    U11

06.02.2015      Doškoľovací seminár trénerov – Dom športu                                   BFZ

4.4.2016                          TZ/TC – NŠK Bratislava                                                         U12-13 BA mes.

4.4.2016                         TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                      U12-13 BA vid.

4.4.2016                         TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                      U 14 BFZ

7.4.2016        Turnaj 6 družstiev  – FŠ ŠK Slovan, Rapid                                             U12-FK, výbery

15.4.2016                       PZ ObFZ vidiek – ObFZ mesto                                                U11

18.4.2016                       TZ/TC – NŠK Bratislava                                                            U12-13 BA mes.

18.4.2016                       TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                        U13-14 BFZ

25.4.2016                      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                         U12-13 BA vid.

9.5.2016                        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                              U12-13 BA mes.

14.-18.5.2015               RT – Senec a okolie                                                                    U14 BFZ

16.5.2016                      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                        U13 BFZ

16.5.2016                      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                        U12-13 BA vid.

V./2016                        Družobné stretnutia s JmKFS                                                   U13-14 BFZ

IV.-VI./16                    ŠP Dôvera – chlapci, dievčatá                                                   U13 – školy

IV.-VI./16                    ŠP MC Donald´s CUP – chlapci                                              U12 – školy

30.5.2016                    TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                        U12-13 BFZ

6.6.2016                      TZ/TC – NŠK Bratislava                                                             U12-13 BA mes.

6.6.2016                      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                        U12-13 BA vid.

19.-25.6.2016             LŠS – Stupava                                                                               U12-13 BFZ

Matrika BFZ :

Dovoľujeme si Vás informovať, že nový Registračný a prestupový poriadku SFZ  /RaPP/ nadobudol účinnosť 15.6.2015 a je dostupný na web stránke SFZ a BFZ. K tomu je spracovaný Sprievodca novému Registračnému a prestupovému poriadku SFZ. Nový RaPP nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).  Celé znenie nového RaPP, ako aj sprievodcu novému RaPP  nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“. V súvislosti s prestupmi hráčov si Vám dovoľujeme uviesť krátky manuál k tomu, ako postupovať pri zadávaní transferov hráčov so statusom “amatéra”: – klub, ktorý žiada o prestup hráča je povinný správne vyplniť povinné „pole“, v ktorom sa uvádza výška odstupného za takéhoto hráča a za uvedenú sumu plne zodpovedá – v prípade, že nie je možná dohoda medzi klubmi, nový klub uvedie sumu v zmysle RaPP, čl. 37 (pod dovŕšeným vekom sa rozumie reálne dovŕšený vek, teda napr. na hráča vo veku 33 rokov a 255 dní sa prihliada ako na 33 ročného a podľa toho sa stanovuje aj výška odstupného) – v prípade dohody klubov o výške odstupného sa odporúča obom klubom uzatvoriť zmluvu o transfere; vzor takejto zmluvy nájdete v prílohe – po schválení hráčom matrikár prestup amatéra bezodkladne schváli, vyjadrenie sa materského klubu k výške odstupného je len informatívna záležitosť, matrikár na výšku odstupného ani vyjadrenie materského klubu neprihliada – v prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy na akej sa kluby dohodli alebo inej sumy ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 RaPP) sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj dopúšťa disciplinárneho previnenia podľa čl. 64 disciplinárneho poriadku SFZ. Klub, ktorý je v takomto prípade poškodený, môže podať podnet na príslušnú DK. Spor o výške odstupného spadá pod pôsobnosť komory pre riešenie sporov podľa čl. 40 RaPP. – v prípade sporu o výšku odstupného – pokiaľ bude iná ako je uvedené v článku 37 RaPP – je žiadateľ o transfer, čiže novy klub hráča povinný preukázať dohodu o výške odstupného; spor sa rieši postupom ako je uvedené v predchádzajúcom bode. – po schválení prestupu amatéra matrikárom sa automaticky vygeneruje do mesačnej zbernej faktúry nového klubu (žiadateľa o transfer) položka „odstupne“ so zadanou výškou odstupného v Žiadosti o transfer, pokiaľ je odstupne vyššie ako 0 Eur – položky Odstupné si materský klub sleduje v Položkách faktúr v ISSF – po uhradení mesačnej zbernej faktúry žiadateľom (novým klubom) sa položky odstupné dostanú do stavu Uhradená a vzniká nárok materskému klubu si ich fakturovať voči SFZ – matersky klub si v ISSF vygeneruje Platobný predpis, ktorý priloží k vystavenej faktúre, údaje na faktúre a platobnom predpise musia byt zhodné, inak SFZ faktúru neuhradí (článok 37 bod 3 RaPP), informácie o tvorbe platobných predpisov v ISSF zašleme koncom júla 2015 (prvé Odstupne bude až vo faktúre za júl 2015 vystavenej 1.8.2015) – ceny za odstupné sú z pohľadu SFZ KONEČNÉ VRÁTANE DANI A ODVODOV (dane a odvody závisia od daňového typu spoločnosti (platca DPH a podobne), ktorá vystavuje faktúru voči SFZ)

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, ako aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza. Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

 V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg. 

Povinnosti hráčov a klubov pri medzinárodných transferov:

Hráč, o ktorého uvoľnenie požiadal iný národný zväz, je povinný vyplniť  formulár“Žiadosť  o transfer hráča – zahraničie” (dostupný na web stránke SFZ) a predložiť ho k vyjadreniu svojmu materskému klubu. Materský klub je povinný na predloženom tlačive uviesť, či hráč má/nemá nepodmienečne zastavenú činnosť a takto vyplnené tlačivo, spolu s plastovou kartou obratom zaslať matrike SFZ. Klub, ktorý žiada o vyžiadanie hráča zo zahraničia (smerom do SFZ) je povinný vyplniť formulár “Žiadosť o transfer hráča – zahraničie” a overiť podpis hráča na ktorejkoľvek (futbalovej) matrike. Takto vyplnené tlačivo klub zašle doporučenou poštou matrike SFZ. V prípade predloženia, doručenia neúplného formulára, hráč nebude vyžiadaný. Medzinárodný prestup do SFZ bude vybavený v priebehu max. 30 dní, odo dňa vyžiadania zväzom. Zo strany matriky SFZ nie je možné proces akýmkoľvek spôsobom urýchliť. Transfery mladistvých hráčov podliehajú zvláštnemu režimu – musí ich najprv schváliť podvýbor pre mladistvých pri FIFA, až potom môže byť hráč vyžiadaný z príslušného zahraničného zväzu. Fotografie sa dokážu pridať osobe len v čase, keď sa žiada o nový registračný preukaz /pre hráčov, klubových a tímových manažérov žiada RP klubový manažér ISSF/.                                            Žiadosť o transfér amatéra sa podáva od 1.7. 2015 – 30.9. 2015 /letné registračné obdobie /čl.19/2 PP/. Nové formuláre sú aj na web stránke SFZ :http://www.futbalsfz.sk/tlaciva.html a v ISSF/dokumenty sú zavesené a  aktualizované formuláre, preto Vás žiadame využívať už len tieto, ostatné nebudú akceptované. Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže:

a/ KM upozorňuje FK na dodržiavanie Rozpisu súťaže čl. 3,4. Zmeny termínov stretnutí budú zrealizované len na základe riadne odôvodnenej žiadosti na predpísanom tlačive /Dohoda o zmene termínu/.Žiadosť podaná 21 dní pred stanoveným termínom bude schválená KM BFZ bezplatne V prípade, že žiadateľ o zmenu termínu nedodrží túto lehotu, môže žiadať KM o schválenie zmeny termínu len so súhlasom súpera, najneskôr však 10 dní pre dňom jeho konania. Za prerokovanie uhradí klub poplatok v sume 20,- €, ktorý sa zaráta do mesačnej zbernej faktúry. V prípade predloženia dohody o zmene termínu kratšom ako 10 dní pred dňom stretnutia, KM BFZ nemusí túto žiadosť akceptovať.

KM BFZ  schváli max. 2 x žiadosť o zmene termínu v jesennej časti, alebo v jarnej časti súťaže.

b/  KM oznamuje FK, že vyžrebovanie súťaží prípraviek si môžu skontrolovať   na stránke BFZ.

c/  KM povoľuje OFK D.Lužná v prípade nepriaznivého počasia odohrať  stretnutia prípraviek  na UT.

d/ poplatky za zmeny termínov stretnutí / RS čl.3.4 /

Lokomotíva Devínska Nová Ves – 60€ / 20+20+20 /

FKP Dúbravka Bratislava – 60 € / 20+20+20 /

FK Slovan Ivanka pri Dunaji – 40 € / 20+20 /

FK Stupava – 40 € /20 + 20/

FC Malacky – 20 €

ŠK Žolík Malacky – 20 €

ŠFK Prenaks Jablonec – 20 €

ŠK Nová Dedinka – 20 €

TJ Záhoran Jakubov – 20 €

FK Slovan Modra – 20 €

ŠK Senec – 20 €

MŠK Iskra Petržalka – 20 €

Slovan Most pri Bratislave – 20 €

Svätý Jur – 20 €

Poplatky budú uvedeným FK zahrnuté v mesačnej zbernej faktúre

d/ zmeny stretnutí

PMA1 – 2.kolo: Rača – Senec – PO 7.9.2015 o 17,00

PMA1 – 3. kolo: Vrakuňa – Karl. Ves ŠT 10.9. o 17,00

PMB1 – 3. kolo:  Vrakuňa – Karl. Ves ST 9.9. o 17,00

PMC  – 3. kolo: Vrakuňa – Karl. Ves ST 9.9. o 17,00

PMC – 11. kolo: Karl. Ves – FC Petržalka ST 16.9. o 17,00

PMC –  4. kolo : Rača – Dev. N. Ves SO 19.9. o 14,00

PMA2 – 1.kolo: Ivanka – FK Dúbravka – ST 9.9.2015 o 17,00

PMB2 – 1.kolo: Ivanka – FK Dúbravka – ST 9.9.2015 o 17,00

PMA2 – 1. kolo: FA – Stupava – ST 9.9.  o 16,00

PMB2  – 1. kolo:  FA – Stupava – ST 9.9. o 17,00

PMA2 – 3.kolo: D.Lužná – K.Ves B – NE 13.9.2015 o 10,00

PMB2 – 1.kolo: D.Lužná – MŠK Iskra – odložený na neurčito

PMB2 – 3.kolo: D.Lužná – K.Ves B – NE 13.9.2015 o 11,30 hod.

PMA3 – 4.kolo: Čuňovo – Mariathal – SO 19.9.2015 o 10,30

PMA3 – 8.kolo: Čuňovo – Lamač – SO 17.10.2015 o 10,30

PrMA – 1.kolo: Jakubov – Gajary – SO 29.8. 2015 o 16,00

PrPK – 1.kolo: Modra – Viničné – PO 31.8.2015 o 18,00

PrPK – 1. kolo: Slov. Grob – Sv. Jur – PO 31.8. o 17,30

PrPK – 11.kolo: Vištuk – Modra – UT 15.9.2015 o 15,00

PrPK – 11. kolo: Sv. Jur – Budmerice – ST 16.9. o 17,30

PrSC – 1.kolo: Bernolákovo – Most – odložený na neurčito

PrSC – 4.kolo: N.Dedinka – MŠK Senec – NE 20.9.2015 o 12,00

e/ oprava chyby v RS

PMB2: č.8 – MFK Rusovce SO 10,00

f/ žiadosť o zmenu termínu stretnutia je k dispozícii na stránke BFZ – časť ŠTK/KM. Žiadosť musí byť riadne vypísaná a podpísaná štatutárnym zástupcom FK /nie tréner,vedúci /.

g/ úprava hracieho času

PMC: FKP Dúbravka – SO 15,30 / pôvodne SO 15,00 /

Všetky zmeny sú upravené v ISSF.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/) a taktiež na www.futbalnet.sk:

www.futbalnet.sk >zväzy>oblastný futbalový zväz bratislava – mesto >novinky

ObFZ Bratislava – vidiek

Od 21.8.2015 nájdete US ObFZ Bratislava – vidiek aj na stránke www.futbalnet.sk. Návod na vstup na stránku:

www.futbalnet.sk >zväzy>oblastný futbalový zväz bratislava – vidiek >novinky

SEKRETARIÁT

Od 21.8.2015 nájdete US ObFZ Bratislava – vidiek aj na stránke www.futbalnet.sk.

Návod na vstup na stránku: www.futbalnet.sk >zväzy>oblastný futbalový zväz bratislava – vidiek >novinky

Oznamuje, že nový súťažný poriadok, sprievodca registračným a prestupovým poriadkom a manuál k elektronickej prihláške do súťaží v ISSF systéme sú na webovej stránke BFZ v “dokumentoch”.

 ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

Kontumuje stretnutie SD4V 2. kolo Bernolákovo – Závod podľa SP čl. 82/1/f (štart hráčov Dominik Mezovský a Jakub Golais pred dovŕšením 14. roku veku) a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech družstva Závod. Prípad odstupuje DK.

Upozorňuje, že v súťaži SD4V môžu štartovať len hráči narodení po 1. 1. 1997 a ktorí zároveň v deň stretnutia dovŕšili minimálne 14. rok veku.

Schvaľuje dohodu klubov: SD4V 1. kolo Rovinka – Bernolákovo dňa 8. 9. 2015 o 17.30 h.

Upozorňuje kluby, že pri nasadení „ostaršeného“ dorastenca (staršieho ako 16 a mladšieho ako 18 rokov) za družstvo seniorov sú povinné predložiť riadiacemu orgánu písomný súhlas rodičov (resp. zákonných zástupcov) a súhlas príslušného telovýchovného lekára (podľa SP čl. 46). V opačnom prípade bude takýto štart považovaný za neoprávnený.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA                                         

Vylúčený po ČK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl.71/1, 71/2a, 71/2a,b:

Uzn. č. 7 – Ján Oscitý 1118258 (S5V – FC Družstevník Budmerice) – za HNS voči R, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 mesiac, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b od 24. 8. 2015 (10 €).

Vylúčený po 2.ŽK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie podľa DP, čl.71/1, 71/2a, b, a čl. 37/3:

Uzn. č. 8 – Dušan Piaček 1132433 (S5V – FC Zohor) od 24. 8. 2015 (10 €);

Uzn. č. 9 – Marek Vicen 1260403 (S5V – ŠK Plavecký Štvrtok/OFK Vysoká pri Morave) od 24. 8. 2015 (10 €).

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 2. 9. 2015 o 15.00 h.

KOMISIA MLÁDEŽE                                                  

Doplnenie RS – článok 5.3 „podmienky štartu“ (strana 19. RS): V prípade neoprávneného štartu hráča na cudzí, neplatný alebo sfalšovaný RP v súťažiach SZV a MZV bude príslušnému FK zarátaný v mesačnej zbernej faktúre poplatok 50 € za každého hráča, ktorý nastúpil neoprávnene.

Zmeny termínov stretnutí:

SZ MA – 1.kolo: Zohor – V. Leváre – UT 15. 9. 2015 o 14.00 h;

SZ MA – 2. kolo: Láb – Zohor – ST 23. 9. 2015 o 16.00 h. Poplatky za prerokované zmeny stretnutí (RS čl.3.4) – FC Zohor (SZMA) 40 € (20 + 20), poplatky budú zahrnuté v mesačnej zbernej faktúre.

Hlásenie výsledkov stretnutí bez rozhodcu: domáci FK formou SMS na tel. číslo 0914 173242 zašle výsledok stretnutia, polčasový výsledok a strelcov gólov (stačí čísla dresov hráčov).

Rozpis stretnutí – zmeny:

SZMA – 1. kolo: Zohor – Láb – UT 15. 9. 2015 o 14.00;

PrMA – 1. kolo: Jakubov – Gajary – SO 29. 8. 2015 o 16.00;

PrPK – 1. kolo: Modra – Viničné – PO 31. 8. 2015 o 18.00 h.

 Rozpis stretnutí č. 2:

Starší žiaci U15 – SZMA – 2. kolo

 1. 9. 12.00 Rohožník – Lozorno
 2. 9. 13.30 Z. Ves – V. Leváre
 3. 9. Láb – Zohor (odložené)

 Dohrávka SZMA – 1. kolo:

 1. 9. 17.00 Lozorno – Láb

 Starší žiaci U15 – SZPK – 2. kolo

 1. 9. 10.30 Jablonec – Báhoň
 2. 9. 14.30 Sv. Jur – Častá
 3. 9. 14.30 Doľany – Budmerice

 Mladší žiaci U13 – MZV – 2. kolo

 1. 9. 12.00 Jakubov – Vysoká
 2. 9. 10.00 Modra – Cajla
 3. 9. 10.30 Jabloňové – Sv. Jur
 4. 9. 14.30 Studienka – Závod
 5. 9. 14.30 Viničné – Lozorno
 6. 9. 10.00 Slov. Grob – Limbach

 Rozpis stretnutí prípraviek č. 1

Prípravka U11 – PrMA – 2. kolo

 1. 9. 10.30 Kostolište – Sološnica
 2. 9. 9.30 Láb – Závod
 3. 9. 16.30 Studienka – Zohor
 4. 9. 10.30 Gajary – Lozorno
 5. 9. 10.00 Rohožník – Jakubov

 Prípravka U11 – PrPK – 2. kolo

 1. 9. 9.30 Šenkvice – Sv. Jur
 2. 9. 10.30 Báhoň – Limbach
 3. 9. 11.00 Viničné – Budmerice
 4. 9. 10.00 Vištuk – Slov. Grob
 5. 9. 10.00 Častá – PŠC Pezinok
 6. 9. 14.30 Grinava – Cajla
 7. 9. 15.00 Jablonec – Modra

 Dohrávka PrPK  – 1. kolo

10.9. 17.00 Cajla – Jablonec

Prípravka U11 – PrSC – 2. kolo

 1. 9. 10.00 Miloslavov – Kraľova B
 2. 9. 14.00 Kalinkovo – N. Dedinka

 KOMISIA ROZHODCOV A DELEGÁTOV             

KRaD dôrazne upozorňuje všetkých rozhodcov a delegátov na dodržiavanie ospravedlnení 10 dní vopred, a aby tieto ospravedlnenia zasielali písomne na e-mailovu adresu pincek.j@centrum.sk . Telefonické ospravedlnenie alebo sms správou je nedostačujúce!!!

Odstupuje na doriešenie na DK rozhodcu M. Davida.

Informuje všetkých rozhodcov a delegátov, že od jesennej časti ročníka 2015/2016 začal pôsobenie na pozícii delegáta p. Berkovič Alexander, telef. kontakt: 0908 127676.

Upozorňuje všetkých rozhodcov, že obsadenie vychádza vždy v pondelok a zmeny v piatok na stránke BFZ, a tak sa netreba chodiť pýtať do sídla zväzu.

Upozorňuje na dodržiavanie uzatvárania zápisov v ISSF systéme 1 hodinu po skončení stretnutia, najneskôr do 5-tich hodín po skončení stretnutia. Ak rozhodca neuzavrie zápis v ISSF systéme do 1 hodiny po skončení stretnutia, treba uviesť dôvod prečo sa tak stalo.

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI