ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 19 ZO DŇA 6.11..2015

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 22.1.2016 sa uskutoční 2. reprezentačný ples spojený s vyhlásením 11- ky roka BFZ. Bližšie informácie budú zverejnené v budúcich US.

Vážení športoví priatelia ! 

     Bratislavský futbalový zväz má zámer vytvoriť vo svojom sídle “Knižnicu športovej literatúry” ! 

     Preto si Vás dovoľujeme touto cestou  poprosiť, že ak vlastníte akúkoľvek literatúru so športovou tématikou (príp.DVD-čka…) a táto je pre Vás (osobne či klubu) nepotrebná (!!), aby ste ju Vami zvoleným spôsobom doručili na Sekretariát BFZ ! Doručené materiály budú riadne zaevidované a uložené pre potreby Zväzu a zapožičanie  klubom, klubovým funkcionárom, hráčom či športovým priaznivcom!  

Za porozumenie Vám vopred ďakujeme !

Sekretariát BFZ vyzýva všetkých činovníkov futbalového hnutia, ktorí majú vo svojom okolí funkcionára, ktorý sa zaslúžil o dlhoročný rozvoj futbalu v našom regióne, alebo sa dožil (dožíva) významného životného jubilea, pošlite prosím svoje návrhy na ocenenie mailom alebo písomne na sekretariát BFZ najneskôr do 25.11.2015

Sekretariát BFZ oznamuje, že US sú  zverejnené aj na stránke www.futbalnet.sk. Návod na pripojenie na stránku www.futbalnet.sk:

www.futbalnet.sk >zväzy>bratislavský futbalový zväz>novinky .Na tejto stránke budú zverejňované všetky oznamy, pozvánky a US. Stránka www.futbalbfz.sk bude nadaľej aktualizovaná.

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 20.11.2015 o 18:00 hod. sa v KD vo Vajnoroch uskutoční stretnutie vedenia BFZ zo zástupcami FK BFZ,ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek. Pozvánka je zverejnená na webovej stránke BFZ a na každý FK bude zaslaná elektronickou poštou. V prípade neúčasti štatutárneho zástupcu FK žiadame o zabezpečenie zástupcu FK, ktorý sa pracovného stretnutia zúčastní.

Sekretáriát BFZ dôrazne upozorňujeFK na dodržiavanie splatností mesačných zberných faktúr, vystavených SFZ. Za splatnosť faktúry sa považuje pripísanie čiastky na účet SFZ do dňa, uvedeného na faktúre. V prípade nedodržania sa FK vystavuje porušeniu RS čl. 16

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U.č. 214: Tomáš Šiška/1209040/ (FK SlovanMost pri Bratislave S3BA) HNS – vylúčený za kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre.  DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 týždne nepodmienečne (s prerušením počas zimnej prestávky) podľa DP čl. 49/1b,2b  od 2.11.2015./10.-€/

U.č. 215: Matúš Benčúrik/1253296/ (FK Karpaty Limbach S4BA) HNS – vylúčený za  držanie súpera rukami, zmarenie jasnej gólovej príležitosti pred PÚ. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne podľa DP čl. 45/1,2a  od 2.11.2015./10.-€ /

U.č. 216: David Lipták /1308714/ (Žolík Malacky SZRL) HNS – vylúčený za  sotenie súpera v prerušenej hre.   DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia nepodmienečne podľa DP čl. 49/1a,2aod 19.10.2015./5.-€ /

Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

U.č.217: Matej Klokner/1245407/(PSČ Pezinok S3BA) od 2.11.2015.  /10.-€ /

U.č.218: Jakub Petrovič/1258725/(TJ Slovan Viničné S3BA) od 2.11.2015.  /10.-€/

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie,podľa DP, čl. 37/5a :

U.č.219: Andrej Sokol /1239483/(OŠK Slovenský Grob S3BA) od 2.11.2015./10.-€/

U.č.220: David Poncer /1240324/(ŠK Lozorno,FO S3BA) od 2.11.2015./10.-€/

U.č.221:Vladimír Ronec/1312663/(ŠK Lozorno,FO S3BA) od 2.11.2015./10.-€/

U.č.222:Matej Krištofík /1184659/(ŠK Bernolákovo S3BA) od 2.11.2015./10.-€/

U.č.223: Martin Ďuriš/1152896/(FK Rača S3BA) od 2.11.2015./10.-€/

U.č.224: Marek Moravčík /1184999/(ŠK Svätý Jur S3BA) od 2.11.2015./10.-€/

U.č.225: Andrej Novák/1196682/ (FC Ružinov S4BA) od 2.11.2015./10.-€/

U.č.226: Peter Čermák /1188808/ (TJ Veľké Leváre S4BA) od 2.11.2015./10.-€/

Ďalšie disciplinárne opatrenia:

U.č.227:FK Inter Bratislava – DK ukladá klubu Upozornenie, podľa DP, čl.10 za vhodenie konfiet na hraciu plochu – hra nebola prerušená v stretnutí ŠK Báhoň –FK Inter Bratislava.Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.228: Robert Baláž st. – vedúci družstva FK Jablonové – S4BA. Za HNS voči R a následné vykázanie z lavičky v stretnutí FK Jablonové – SFC Kalinkovo, odohraného dňa  1.11.2015, DK ukladá menovanému  zákaz  vstupu do priestorov  lavičky náhradníkov a extra sedenia na 3 týždne od 2.11.2015(s prerušením počas zimnej prestávky)  a udeľuje finančnú pokutu 50.-€, podľa DP, čl. 48/1c,2c . Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.229: Roman Mészáros /1025859/ – vedúci družstva FK Lamač – S4BA. Za  HNS voči rozhodcovi  a následné vykázanie z lavičky počas stretnutia TJ Záhoran Jakubov – FK Lamač Bratislava, odohraného dňa  25.10.2015, DK ukladá menovanému  zákaz  vstupu do priestorov  lavičky náhradníkov a extra sedenia na 3 týždne od 26.10.2015(s prerušením počas zimnej prestávky)  a udeľuje finančnú pokutu 50.-€, podľa DP, čl. 48/1c,2c. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 230: Juraj Vondra /1130535/ FK Lamač S4BA. Za nešportové správanie po stretnutí TJ Záhoran Jakubov – FK Lamač Bratislavapred kabínou hostí  voči rozhodcovi. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 26.10.2015 a  4 súťažné stretnutia, ktoré DK podmienečne odkladá, podľa DP čl. 40/1,2,3 do 30.06.2016  – uvoľnená športová činnosť podmienečne od 6.11.2015. Menovanému ukladá pokutu 50.-€ + poplatok za prerokovanie 10.-€, spolu 60.-€.

U.č. 231: Rudolf Pálfy /1143605/ FK Lamač S4BA. Za nešportové správanie po stretnutí TJ Záhoran Jakubov – FK Lamač Bratislava pred kabínou hostí  voči rozhodcovi. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 26.10.2015 a  4 súťažné stretnutia, ktoré DK podmienečne odkladá, podľa DP čl. 40/1,2,3 do 30.06.2016  – uvoľnená športová činnosť podmienečne od 6.11.2015. Menovanému ukladá pokutu 50.-€ + poplatok za prerokovanie 10.-€, spolu 60.-€.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

Oznamuje:

 • BFZ prostredníctvom ŠTK organizuje tradičný zimný turnaj seniorov, rozšírený aj o turnaj staršieho dorastu, ktorý sa bude konať v dňoch cca od 16.1.2016 do 27.2.2016, podľa počtu prihlásených družstiev. Záujemcovia sa môžu prihlásiť emailom predsedovi ŠTK p.Richtárikovi na email miroslav.richtarik@gmail.com alebo sekretárovi BFZ p.Farbulovi na email jan.farbula@futbalsfz.sk . Propozície budú uverejnené na stránke BFZ po schválení VV BFZ. Hrať sa bude na umelých trávach v D.Lužnej, Pl.Štvrtku, NTC Senec, Rapid BA a Mladá Garda BA. Uzávierka prihlášok je 20.11.2015

Pohár BFZ:

14.11.2015 13,00 FC Družstevník Budmerice – ŠK Báhoň

15.11.2015 13,00 Grinavský FK 1923 – MŠK Kráľová pri Senci

15.11.2015 13,00 CFK Pezinok-Cajla – FK Slovan Ivanka pri Dunaji

zostávajúce 4 stretnutia budú odohrané v termíne 5.-6.3.2016

Schvaľuje:

 • SZRL+MZRL 13.kolo SDM Domino Ba – FKP Dúbravka Ba odohrať stretnutia 8.11.2015 o 9,00 a 10,30 hod. na umelej tráve FTVŠ Lafranconi.

Nariaďuje:

 • SD3R 12.kolo FC Slovan Modra – FC Rohožník odohrať stretnutie 14.11.2015 o 13,00 hod.
 • SD3R 12.kolo ŠK Lozorno, FO – ŠK Šenkvice odohrať stretnutie 14.11.2015 o 13,00 hod.
 • MD3R 5.kolo FC Petržalka akadémia – Lok.DNV odohrať stretnutie 14.11.2015 o 12,30 hod.

Kontumuje:

 • SZRL 11.kolo FC Ružinov Ba – ŠK Žolík Malacky hráč hostí. č.7 Richard Novák nehral na RP a do 48 hodín po stretnutí nepredložil riadiacemu orgánu RP v zmysle SP čl.43/3/b. Na základe tejto skutočnosti kontumuje stretnutie 5:1 (na ihrisku 5:1) podľa SP čl.82/f a prípad odstupuje k riešeniu DK.

Upozorňuje:

ŠK Lozorno, FO na dodržiavanie SP čl. 56/u (zabezpečiť na stretnutie podávačov lôpt v počte ustanovenom RS)

Prihlásený do ZT BFZ:

 • Seniori: SC Wolfstahl, ŠK Igram, ŠK Báhoň, FC Lamač Ba, NMŠK 1922 Ba, FK Vajnory, SDM Domino, FC Nový Život
 • Dorast: FC ŠTK Šamorín A + B, SDM Domino, FK Rača Ba, Lok.Devínska Nová Ves, NMŠK 1922 Ba, OFK D.Lužná

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termíny zimných seminárov: 20.-21.2.2016 (delegáti stretnutia a pozorovatelia rozhodcov) a 27.-28.2.2016 (rozhodcovia).

Upozorňuje rozhodcov na jednotný výstroj v stretnutiach a jeho farebné zladenie.

Odstupuje na zasadnutie DK BFZ kluby: TJ Slovan Viničné – neodovzdanie DVD (12. kolo S3BA), FC Malacky – neodovzdanie DVD v predpísanom počte (9., 11. a 13. kolo S4BA)

Nedostatky rozhodcov v zápisoch (31.10.-1.11.): Bláha, Martiška, Ruc (administratívne nedostatky).

Ospravedlnenia: Polakovič Ľ. 12.-17.11., 25.11.-7.12.; Chromý 21.-26.11.; Brejcha od 3.11.; Bláha 14.-15.11.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto školenia :

– UEFA „C“ Grassroots a UEFA „B“ licencie a 06.02.2016 seminár trénerov  na predĺženie licencií

(UEFA „C“, UEFA „B“).Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

K 30.10.2015 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jar 2016

Prihlásení : F. Bögi, St. Masár, M. Bognár, K. Zelenka, L. Galovič, M. Orlický, M. Moravec,M. Terlanda, O. Kuruc, M. Kuruc, M. Mesároš, M. Kojnok, Cs. Gábriš, Z. Iskra, J. Hulman, J. Mrva,A. Kurila, P. Hodulík (18)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencieTermín  – leto 2016

Prihlásený : P. Kasal, J. Alföldy, Ľ. Požgay, M. Horváth, J. Bolega  (5)

Predĺženie licencií (UEFA „B“ a „C“) – doškoľovací seminár – 06.02.2016

Prihlásení : P. Poláček (UE B), P. Jančovič (C), M. Polák (UE B), M. Múčka (UE B), J. Cséfalvay (UE B), R. Foglsinger (C), Ľ. Lojdl (C), R. Kurina (UE B), T. Lojdl (UE B), M. Arnold (UE B), T. Sadloň (UE C), J. Nespešný (UE B), B. Blahutiak (UE B), J. Valacsay (UE B), M. Riman (UE B), E. Horváth (UE B), L. Fehér (UE B), R. Kocurek (C), A. Greguš (UE B), J. Papánek (UE B), Ľ. Holík (UE C), Ľ. Fojtík (UE B), R. Beitl (UE B), P. Čapla (UE B), V. Studený (UE B), M. Lukáč (UE B), Z. Bencová (UE C), K. Navrátil (UE B), Z. Bencová (UE C), M. Jánoš (UE C), J. Čavoj (UE B)    (31)

Akcie výberov  mládeže BFZ

NOMINÁCIA hráčov výberu BFZ U-15 ( nar. od 1.1.2001)  na halový tréningový zraz v pondelok 9.11.2015 o 13.30 hod. v Dome Športu na Junáckej ulici v Bratislave.

HRÁČI:

Timotej UHRÍN              FKM K.Ves                 Patrik SLÁDEČEK    FK Inter

Lukáš LETENAY           FKM K.Ves                 Tamáš MÉRY             FK Inter

Lukáš TVAROH             FKM K.Ves                 Adam KORMANÍK   FK Inter

Adam PLEVÁK              FKM K.Ves                 Samuel IVANIČ         FK Inter

Lukáš TVAROH             FKM K.Ves                 Marko ŽVÁČ              FK Inter

Peter ŠTEPANOVSKÝ  FKM K.Ves                 Radovan BRANIŠ      FK Inter

Erik MRÁZ                     FC Petržalka                Alex Christián EARL  FK Inter

Samuel CERULA          FC Petržalka                Patrik MARKOVIČ   NMŠK 1922 BA

Filip NAGY                     ŠK Senec                     Samuel ARVA            ŠK Senec

Viktor VONDRYSKA    ŠK Senec                     Alexej ANTAL           ŠK Senec

REALIZAČNÝ TÝM:

REGIONÁLNY TRÉNER: Rudolf NOVÁK  

TRÉNERI: Mário ROVENSKÝ, Walter RISCHER

MASÉR:Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: všetci hráči  – vlastná treningová výstroj, obuv do haly / nie čierna podrážka /

chrániče, hygienické potreby, karta poistenca

Zraz nominovaných hráčov: pondelok 9.11.2015 o 12.30 hod. v Dome Športu na Junáckej ulici v Bratislave.

Začiatok TJ: 13.00 hod.                 Ukončenie TJ: 15.00 hod.

Ospravedlnenie hráčov je potrebné oznámiť trénerovi p. Rovenskému Máriovi 0908 726884.

V prípade neospravedlnenej neúčasti sa hráč, resp. FK vystavujú disciplinárnemu šetreniu.

Nominácia hráčov je zároveň ospravedlnením hráča pre potreby školy.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2002) na tréningový zraz vo štvrtok 12. 11. 2015 o 13:00 hod. na štadióne ŠK Slovan-Pasienky.

Hráči:

Patrik BARTOŠ         ŠK Slovan                 Tomáš BEZÁK                      ŠK Slovan

Roman ČEREPKAI   ŠK Slovan                Gabriel HORNYÁK              ŠK Slovan

Adam IGAZ              ŠK Slovan                  Dominik JANKOVIČ            ŠK Slovan

Juraj LACKO           ŠK Slovan                  Erik Damián KORČUŠKA   ŠK Slovan

Michal POLČIC         ŠK Slovan                  Adam TUČNÝ                      ŠK Slovan

Adam ZBUDILA      ŠK Slovan                  Peter BELKO                        ŠK Senec

Adam HORVÁTH    ŠK Senec                    Patrik SOÓS                          ŠK Senec

Luboš ŠLÉZ              ŠK Senec                    Maximilián TRÄUTLEIN    ŠK Senec

Maroš KARDOŠ       FK Inter Bratislava    Peter KOVALÍK                   FK Inter Bratislava

Oliver ŠOUC            FK Inter Bratislava    Branislav ŠTEVAŇÁK         FK Inter Bratislava

Juraj BORČIN           FKM Karlova Ves      Peter ČEKAŇÁK                  FKM Karlova Ves

Michal MATTA         FKM Karlova Ves      Filip RÁCZ                            FKM Karlova Ves

Náhradníci:

Viliam DUFFEK        ŠK Slovan                  Jakub KOLNÍK                     ŠK Slovan

Erik DROZDA          ŠK Senec                    Pavol ŠIMONČIČ                 ŠK Senec

Tomáš BENKE          FK Iner Bratislava      Jakub KLIMENT              FKM Karlova Ves

RT :               

Vedúci tréner: Rudolf  NOVÁK

Tréneri: Maroš SKOVAJSA, Pavol SEDLÁK

Vedúci: Pavol MINÁRIK

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, šlapky, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je vo štvrtok  12.11.2015 o 12:30 hod. na štadióne

ŠK Slovan-Pasienky. Začiatok tréningovej jednotky je o 13:00 hod.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: P. Sedlák – 0905 963 603, M. Skovajsa – 0902 658 530.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2015 a 1.polrok 2016   (30.10.2015)

Dátum                                      Akcia                                                                          Kategória

14.11.2015      1.kolo „Halovej sezóny SFZ“ – mladší žiaci – Dom športu, Junácka   BFZ, ŠK Slovan

14.-15.11.15    „Regions Cup 2015“ – turnaj regionálnych výberov „amatérov“ – Šamorín, D. Lužná

15.-17.11.15    1. časť školenia trénerov UEFA „C“ Grassroots                     Dom športu, Junácka ul.

19.11.2015      MZ – výber BFZ U 14 – reprezentácia Lotyšska U 14 – NTC Senec  U 14 BFZ

21.11.2015      1.kolo „Halovej sezóny SFZ“ – starší žiaci – Dom športu, Junácka      BFZ, ŠK Senec

XII./2015        ZHL starší a mladší žiaci                                                                       U15, U13 – FK

5.- 6.12.15       MHT Bratislava CUP 2015 – Dom športu                                           U14 a 15 BFZ

6.-8.12.15        2. časť školenia trénerov UEFA „C“ Grassroots                      Dom športu, Junácka ul.

12.12.2015      MHT Victory CUP  – Dom športu                                                       ObFZ BA mesto

I.-II./2016        ŽHL starší a mladší žiaci                                                                    U15, U13 – FK

30.1.2016        MHT Atracct Kerobaj   – Dom športu                                                U11

06.02.2016      Doškoľovací seminár trénerov – Dom športu                                BFZ

20.02.2016     Finálový turnaj – ŽHL BFZ – starší a mladší žiaci – Dom športu     U 13,15 – kluby

4.4.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                      U12-13 BA mes.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                  U12-13 BA vid.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                  U 14 BFZ

7.4.2016        turnaj 6 družstiev  – FŠ ŠK Slovan, Rapid                                        U12-FK, výbery

15.4.2016      PZ ObFZ vidiek – ObFZ mesto                                                           U11

18.4.2016      TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                      U12-13 BA mes.

18.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                 U13-14 BFZ

25.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                U12-13 BA vid.

9.5.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                     U12-13 BA mes.

14.-18.5.2015  RT – Senec a okolie                                                                          U14 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                 U13 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                  U12-13 BA vid.

V./2016         Družobné stretnutia s JmKFS                                                            U13-14 BFZ

IV.-VI./16     ŠP Dôvera – chlapci, dievčatá                                                            U13 – školy

IV.-VI./16     ŠP MC Donald´s CUP – chlapci                                                        U12 – školy

30.5.2016       TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                U12-13 BFZ

6.6.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                      U12-13 BA mes.

6.6.2016       TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                   U12-13 BA vid.

19.-25.6.2016  LŠS – Stupava                                                                                      U12-13 BFZ

Matrika BFZ :

Nový Registračný a prestupový poriadku SFZ  /RaPP/ nadobudol účinnosť 15.6.2015 a je dostupný na web stránke SFZ a BFZ. RaPP nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).  Celé znenie nového RaPP, ako aj sprievodcu k novému RaPP  nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.

UPOZORNENIE PRE KLUBY, že od 1.9.2015 platí: – ISSF systém negeneruje položku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry!- KLUBY už negenerujú platobné predpisy cez ISSF!- KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou! Položky odstupného vygenerované vo faktúre 1.9.2015 za august 2015 je nutné ešte fakturovať cez Platobné predpisy. Oznamujeme Vám zmenu článku 37 ods.3 RaPP, týkajúcu sa zrušenia procesu fakturácie odstupného klubmi cez všeobecnú mesačnú faktúru prostredníctvom ISSF. VV SFZ hlasovaním zmenil znenie článku 37 ods.3 nasledovne: Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.www.futbalnet.sk).“

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, ako aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza. Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

 V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg.

 Fotografie sa dokážu pridať osobe len v čase, keď sa žiada o nový registračný preukaz /pre hráčov, klubových a tímových manažérov žiada RP klubový manažér ISSF/. Oznamujeme FK, že žiadosti o transfér amatéra /prestup, hosťovanie/ skončilo dňom 30.9. 2015. Najbližší termín podávania žiadosti o transfér hráča  amatéra /prestup, hosťovanie/  je od 1.1. – 15.3.2016.
Nové formuláre sú aj na web stránke SFZ : http://www.futbalsfz.sk/tlaciva.html a v ISSF/dokumenty sú zavesené a  aktualizované formuláre, preto Vás žiadame využívať už len tieto, ostatné nebudú akceptované. Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže:

a/ zmena ihriska

  PrMA – 10.kolo: Vysoká – Sološnica – SO 7.11. o 9.00 / ihr.Sološnica /

PrPK – 10.kolo: Jablonec – Častá – SO 7.11. o 10.00 / ihr.Častá /

b/ termíny dohrávaných stretnutí

  PMA2 – 8.kolo: Š.Hamuliakovo – ŠK Hargašova – SO 14.11. o 10.00

PMB2 – 8.kolo: Š.Hamuliakovo – ŠK Hargašova – SO 14.11. o 11.30

PrPK – 9.kolo: Báhoň – Jablonec – SO 14.11. o 10.00

c/ zmena termínu stretnutia s poplatkom / RS čl.3.4 /

PrPK: PŠC Pezinok – Limbach – SO 7.11. o 10.00

d/ poplatok za zmenu / RS čl.3.4 /

FK Karpaty Limbach – 20€

Poplatok bude zahrnutý v mesačnej zbernej faktúre

 Všetky zmeny sú upravené v ISSF.

e/  Oznamuje, že KM BFZ organizuje Zimnú halovú ligu starších, mladších žiakov a prípravky ,, O Pohár predsedu BSK”.  Vekové kategórie – starší žiaci: ročník 2001 a mladší, mladší žiaci: ročník 2003 a mladší, prípravka: ročník 2005 a mladší.  Miesto konania – st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava, ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača, prípravka: športová hala v Šenkviciach. Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2015, január a február 2016 na základe prihlásených družstiev.  Plánované termíny jednotlivých kôl – 7 kôl od 5.-6.12.2015 do 13.-14.2.2016. Finálová časť u st. a ml. žiakov bude dňa 21.2.2016 v Dome športu, Junácka ul.6 , Bratislava. Prihlásené družstvá – starší žiaci: SDM Domino „A“ a „B“, ŠK Nová Dedinka, ŠK Svätý Jur, ŠK Šenkvice, Lok. Dev. N. Ves, ŠK Vrakuňa, Slovan Ivanka, OFK Dun. Lužná, FK Scorpions, FK Lamač, ŠK Žolík Malacky, ŠK Bernolákovo. Mladší žiaci: ŠK Nová Dedinka, FKP Dúbravka. CFK Pezinok-Cajla, ŠK Šenkvice, Lok. Dev. N. Ves, Karpaty Limbach, TJ Malinovo, FK Rača „A“ a „B“, MŠK Iskra Petržalka, ŠK Vrakuňa, Slovan Ivanka, MŠK Senec, FK Šamorín-Hamuliakovo, TJ Jarovce, SDM Domino, FK BCT Bratislava, OFK Dun. Lužná, FK Scorpions, FK Lamač, ŠK Žolík Malacky, ŠK Bernolákovo. Prípravka: FC Slovan Modra, ŠK Nová Dedinka, CFK Pezinok-Cajla, ŠK Šenkvice, TJ Slovan Vištuk, Karpaty Limbach, TJ Malinovo, MŠK Senec, OŠK Chorvátsky Grob, ŠK Senec, MŠK Kráľová p/S., Družst. Blatné, FK Sološnica, Slovan Viničné, FK Čataj. Upozorňujeme družstvá, ktoré ešte nezaplatili štartovné vo výške 100,-€, aby ho zaplatili do 9.11.2015 na účet: 182937012/0200 variab. symbol 222 /štartovné/.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránk e na www.futbalnet.sk:

www.futbalnet.sk >zväzy>oblastný futbalový zväz bratislava – mesto >správy

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát 

 Vedenie BFZ pozýva štatutárnych zástupcov FK na pracovno-spoločenské stretnutie s  vedením BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek 20. novembra 2015 o 18.00 h v Dome kultúry vo Vajnoroch. Očakáva sa i účasť predsedov odborných komisií.                  

Marcel Olša v čase práceneschopnosti predsedu Komisie mládeže ObFZ Bratislava-vidiek Ivana Konečného je poverený jeho zastupovaním vo funkcii predsedu KM. 

Marcel Olša – email: brumibrumibrum@gmail.com; m: 0902 265059.

Od 21. 8. 2015 nájdete US ObFZ Bratislava – vidiek aj na stránke www.futbalnet.sk.

Návod na vstup na stránku: www.futbalnet.sk >zväzy>oblastný futbalový zväz bratislava – vidiek >novinky

Na našej stránke sú uverejňované nielen úradné správy, ale i rôzne oznamy a informácie. Pozerajte do nej pravidelne!

Oznamuje, že nový súťažný poriadok, sprievodca registračným a prestupovým poriadkom a manuál k elektronickej prihláške do súťaží v ISSF systéme sú na webovej stránke BFZ v “dokumentoch”.

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

 Športovo – technická komisia                  

 Uzn. č. 55: Z dôvodu  ochorenia 6 hráčov ŠK Plavecký Štvrtok OFK Vysoká pri Morave odložila stretnutie 12. kola S5V Plav. Štvrtok – Budmerice. Schvaľuje dohodu klubov odohrať stretnutie dňa 17. 11. 2015 o 13.00 h.

 Disciplinárna komisia                                  

 Vylúčený po ČK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl.71/1, 71/2a, 71/2a,b:

Uzn. č. 107 – Kamil Poláček 1221340 (S5V – ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš) – vylúčený za HNS voči R, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 týždne, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b, s prerušením podľa DP čl. 34/7 od 2. 11. 2015 (10 €);

Uzn. č. 108 – Ján Jankovič 1286630 (SD4V – TJ Slávia Ekonóm Bratislava) – vylúčený za HNS voči R, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b, s prerušením podľa DP čl. 34/7 od 2. 11. 2015 (5 €).

 Vylúčený po 2.ŽK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie podľa DP, čl.71/1, 71/2a, b, a čl. 37/3:

Uzn. č. 109 – Michal Tomášek 1182049 (S5V – FC Zohor) od 2. 11. 2015 (10 €).

 Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP čl. 37/5a:

Uzn. č. 110 – Tomáš Zajíc 1141613 (S5V – TJ Záhoran Kostolište) od  2. 11. 2015 (10 €).

 Oznamy:

Uzn. č. 111 – ŠK Lozorno – DK dostala podrobné písomné stanovisko klubu k Uzn. č. 106 a pokračuje v šetrení veci.

 Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 11. 11. 2015 o 15.00 h.

 Komisia mládeže                             

 1) Termíny dohrávok stretnutí

SZMA – 6. kolo: Lozorno – Zohor  SO 14. 11. o 11.00

SZPK – 16. kolo: Sv.Jur – Častá  NE 15. 11. o 14.00

MZV – 9. kolo: Cajla – Závod  SO 14. 11. o 11.00

PrPK – 9. kolo: Báhoň – Jablonec  SO 14. 11. o 10.00

 Komisia rozhodcov a delegátov                      

 Predbežný termín zimného seminára je 5. marca 2016. Pozvánka bude poslaná elektronickou poštou.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI