ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 20 ZO DŇA 13.11..2015

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 22.1.2016 sa uskutoční 2. reprezentačný ples spojený s vyhlásením 11- ky roka BFZ. Bližšie informácie budú zverejnené v budúcich US.

Vážení športoví priatelia ! 

     Bratislavský futbalový zväz má zámer vytvoriť vo svojom sídle “Knižnicu športovej literatúry” ! 

     Preto si Vás dovoľujeme touto cestou  poprosiť, že ak vlastníte akúkoľvek literatúru so športovou tématikou (príp.DVD-čka…) a táto je pre Vás (osobne či klubu) nepotrebná (!!), aby ste ju Vami zvoleným spôsobom doručili na Sekretariát BFZ ! Doručené materiály budú riadne zaevidované a uložené pre potreby Zväzu a zapožičanie  klubom, klubovým funkcionárom, hráčom či športovým priaznivcom!  

Za porozumenie Vám vopred ďakujeme !

Sekretariát BFZ vyzýva všetkých činovníkov futbalového hnutia, ktorí majú vo svojom okolí funkcionára, ktorý sa zaslúžil o dlhoročný rozvoj futbalu v našom regióne, alebo sa dožil (dožíva) významného životného jubilea, pošlite prosím svoje návrhy na ocenenie mailom alebo písomne na sekretariát BFZ najneskôr do 25.11.2015

Sekretariát BFZ oznamuje, že US sú  zverejnené aj na stránke www.futbalnet.sk. Návod na pripojenie na stránku www.futbalnet.sk:

www.futbalnet.sk >zväzy>bratislavský futbalový zväz>novinky .Na tejto stránke budú zverejňované všetky oznamy, pozvánky a US. Stránka www.futbalbfz.sk bude nadaľej aktualizovaná.

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 20.11.2015 o 18:00 hod. sa v KD vo Vajnoroch uskutoční stretnutie vedenia BFZ zo zástupcami FK BFZ,ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek.

Program pracovného stretnutia:

 1. Otvorenie
 2. Informácia Predsedu BFZ
 3. Vystúpenie hostí
 4. Diskusia
 5. Záver

V prípade neúčasti štatutárneho zástupcu FK žiadame o zabezpečenie zástupcu FK, ktorý sa pracovného stretnutia zúčastní.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U.č. 232: Ivan Hamala/1174048/ (ŠK Vrakuňa Bratislava, S4BA) HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti pokutovom území. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutia nepodmienečne podľa DP čl. 45/1,2a od 9.11.2015./10.-€/

U.č. 233: Tomáš Matuška/1210234/ (ŠK Vrakuňa Bratislava, S4BA) HNS – hanlivé výroky na rozhodcu. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 týždne nepodmienečne s prerušením počas zimnej prestávky, podľa DP čl. 48/1c,2b od 9.11.2015./10.-€/

U.č. 234: Andrej Dukát/1262809/ (MFK Rusovce, S4BA) HNS – udretie súpera rukou do tváre nadmernou silou v prerušenej hre.DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 5 týždňov nepodmienečne s prerušením počas zimnej prestávky,podľa DP čl. 49/1b,2bod 9.11.2015./10.-€ /

U.č. 235: Filip Svitnič /1314798/ (ŠK Lozorno, FO, SD3R) HNS – po stretnutí na hracej ploche hanlivý urážlivý výrok na adresu rozhodcu. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia nepodmienečne s prerušením počas zimnej prestávky, podľa DP čl. 48/1a,2a od 8.11.2015./5.-€ /

U.č.236:Peter Šaliga /1318260/ (FC Ružinov Bratislava MZRL) HNS – stiahnutie súpera vo vyloženej gólovej situácii v pokutovom území. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutia nepodmienečne podľa DP čl. 45/1,2a  od 8.11.2015./5.-€ /

Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

U.č.237: Martin Ambra /1229247/(FC Rohožník S3BA) od 8.11.2015.  /10.-€/

U.č.238:Tomáš Novotný/1067072/(ŠK Tomášov S3BA) od 9.11.2015.  /10.-€/

U.č.239:Peter Teraz/1229771/(FK Stupava S4BA) od 9.11.2015.  /10.-€/

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie,podľa DP, čl. 37/5a :

U.č.240:Tomáš Špoták/1199120/(FC Rohožník S3BA) od 8.11.2015. /10.-€/

U.č.241: Vladimír Ronec/1312663/ (ŠK Lozorno, FO SD3R) od 8.11.2015. /10.-€/

U.č.242: Tomáš Wallner/1234588/ (FK Lamač Bratislava,S4BA) od 9.11.2015. /10.-€/

U.č.243: Michal Kovašich/1198782/ (TJ Čunovo, S4BA) od 9.11.2015. /10.-€/

U.č.244: Dávid Farkaš/1169182/ (FK Karpaty Limbach, S4BA) od 9.11.2015. /10.-€/

Ďalšie disciplinárne opatrenia:

U.č. 245: ŠK Žolík Malacky–(SZRL). Za  nepredloženie registračného preukazu na riadiaci orgán súťaže za hráča Richarda Nováka, keď  hráč  nastúpil na stretnutie na OP, DK udeľuje klubu  ŠK Žolík Malacky  pokutu 25.-€ , poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č. 246: TJ Slovan Viničné/S3BA/ na základe odstúpenia KRaD, za neskoré doručenievideo záznamu zo stretnutia 12. kola Slovan Viničné – FK Slovan Most pri Bratislave, zaplatí klub TJ Slovan Viničné pokutu 10.-€ a za disciplinárne prerokovanie 10.- spolu 20.-€.

U.č. 247: DK začína disciplinárne konanie voči klubu FC Malacky/S4BA/ na základe odstúpenia KRaD, za nedoručené video záznamu zo stretnutia 9,11 a 13. kola v predpísanom množstve, podľa RS. DK žiada klub o zaslanie písomného stanoviska a druhého videa v termíne do 18.11.2015.

Proti rozhodnutiam komisie uverejnením v tejto úradnej správe sa možno odvolať                       v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

Oznamuje:

 • BFZ prostredníctvom ŠTK organizuje tradičný zimný turnaj seniorov, rozšírený aj o turnaj staršieho dorastu, ktorý sa bude konať v dňoch cca od 16.1.2016 do 27.2.2016, podľa počtu prihlásených družstiev. Záujemcovia sa môžu prihlásiť emailom predsedovi ŠTK p.Richtárikovi na email miroslav.richtarik@gmail.com alebo sekretárovi BFZ p.Farbulovi na email jan.farbula@futbalsfz.sk . Propozície budú uverejnené na stránke BFZ po schválení VV BFZ 11.12.2015. Hrať sa bude na umelých trávach v D.Lužnej, Pl.Štvrtku, NTC Senec, Rapid BA a Mladá Garda BA.

Uzávierka prihlášok je zmenená do 30.11.2015

Nariaďuje:

 • SD3R 12.kolo FC Slovan Modra – FC Rohožník odohrať stretnutie v obrátenom poradí – FC Rohožník – FC Slovan Modra 14.11.2015 o 13,00 hod.

Kontumuje:

 • SD3R 7.kolo MŠK Iskra Petržalka – Lok. Devínska Nová Ves podľa SP čl.82/1/f, ponecháva v platnosti výsledok dosiahnutý na ihrisku 1:7 v zmysle SP čl.11/3. Odôvodnenie: hráč domácich č.16 Erik Schickhofer hral v stretnutí keď nemal dovŕšený vek 14 rokov, čím bol porušený SP čl.46/1/a. Prípad odstupuje k riešeniu DK.
 • SD3R 9.kolo MŠK Iskra Petržalka – PŠC Pezinok podľa SP čl.82/1/f, ponecháva v platnosti výsledok dosiahnutý na ihrisku 2:8 v zmysle SP čl.11/3. Odôvodnenie: hráč domácich č.2 Erik Schickhofer hral v stretnutí keď nemal dovŕšený vek 14 rokov, čím bol porušený SP čl.46/1/a. Prípad odstupuje k riešeniu DK.
 • SD3R 15.kolo FC Ružinov Ba – FC Slovan Modra 3:0 podľa SP čl.82/b (nedostavenie sa na stretnutie) a prípad odstupuje k riešeniu DK.

Vyzýva:

 • MŠK I.Petržalka (SD3R) na predloženie dokladov, v termíne do 19.11.2015, v zmysle SP čl.46/2 hráča Erika Schickhofera (2001), ktorý hral v stretnutiach aj 11. a 12. kola.

Prihlásený do ZT BFZ:

 • Seniori: SC Wolfstahl, ŠK Igram, ŠK Báhoň, FC Lamač Ba, NMŠK 1922 Ba, FK Vajnory, SDM Domino, FC Nový Život, TJ ŠM Janíky, TJ Čunovo (10)
 • Dorast: FC ŠTK Šamorín A + B, SDM Domino, FK Rača Ba, Lok.Devínska Nová Ves, NMŠK 1922 Ba, OFK D.Lužná, ŠK Vrakuňa Ba, ŠK Žolík Ma (9)

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termíny zimných seminárov: 20.-21.2.2016 (delegáti stretnutia a pozorovatelia rozhodcov) a 27.-28.2.2016 (rozhodcovia).

Žiada rozhodcov, aby prípadné chýbajúce prvky vlastného výstroja (najmä dresov) nahlásili P. Bóllovi do 15.12. V stretnutiach v jarnej časti nebude akceptovať stav, keď členovia rozhodcovského tímu nebudú farebne zladení z dôvodu absencie dresu príslušnej farby u niektorého z nich.

Nedostatky rozhodcov v zápisoch (7.-8.11.): Somoši (nedostatočný popis priestupku vylúčeného hráča po 2. ŽK), Križko (nedostatočný popis zranenia hráča a chýbajúce vyjadrenie k nemu), Srna (nedostatočný popis procesu kontroly identity hráča bez RP), Hádek, Strapek, Hrazdira, Valko, Kočický (administratívne nedostatky).

Pozýva na zasadnutie dňa 13.11. L. Lauera a P. Martinkoviča ml.

Ospravedlnenia: Szakáll od 16.11.; Orlický 14.-15.11.; Olša 20.-21.11.; Križko 21.-22.11.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto školenia :

– UEFA „C“ Grassroots a UEFA „B“ licencie a 06.02.2016 seminár trénerov  na predĺženie licencií(UEFA „C“, UEFA „B“). Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

K 13.11.2015 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jar 2016

Prihlásení : F. Bögi, St. Masár, M. Bognár, K. Zelenka, L. Galovič, M. Orlický, M. Moravec, M.Terlanda, O. Kuruc, M. Kuruc, M. Mesároš, M. Kojnok, Cs. Gábriš, Z. Iskra, J. Hulman, J. Mrva, A.Kurila, P. Hodulík (18)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencieTermín  – leto 2016

Prihlásený : P. Kasal, J. Alföldy, Ľ. Požgay, M. Horváth, J. Bolega, P. Munk  (6)

Predĺženie licencií (UEFA „B“ a „C“) – doškoľovací seminár – 06.02.2016

Prihlásení : P. Poláček (UE B), P. Jančovič (C), M. Polák (UE B), M. Múčka (UE B), J. Cséfalvay (UE B), R. Foglsinger (C), Ľ. Lojdl (C), R. Kurina (UE B), T. Lojdl (UE B), M. Arnold (UE B), T. Sadloň (UE C), J. Nespešný (UE B), B. Blahutiak (UE B), J. Valacsay (UE B), M. Riman (UE B), E. Horváth (UE B), L. Fehér (UE B), R. Kocurek (C), A. Greguš (UE B), J. Papánek (UE B), Ľ. Holík (UE C),Ľ. Fojtík (UE B), R. Beitl (UE B), P. Čapla (UE B), V. Studený (UE B), M. Lukáč (UE B), Z. Bencová (UE C), K. Navrátil (UE B), Z. Bencová (UE C), M. Jánoš (UE C), J. Čavoj (UE B), F. Nespešný (UE C),S.Fišan (UE B) (33)

Akcie výberov  mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2002) na medzištátne stretnutie s reprezentáciou Lotyšska 19. 11. 2015 o 11:00 hod. v NTC Senec.

Hráči:

Patrik BARTOŠ         ŠK Slovan                  Tomáš BEZÁK                      ŠK Slovan

Roman ČEREPKAI   ŠK Slovan                  Gabriel HORNYÁK             ŠK Slovan

Branislav CHUDÍK   ŠK Slovan                  Adam IGAZ                          ŠK Slovan

Juraj LACKO             ŠK Slovan                  Dominik JANKOVIČ           ŠK Slovan

Michal POLČIC         ŠK Slovan                  Erik Damián KORČUŠKA   ŠK Slovan

Adam TUČNÝ          ŠK Slovan                  Adam ZBUDILA                  ŠK Slovan

Peter BELKO            ŠK Senec                    Patrik SOÓS                          ŠK Senec

Maroš KARDOŠ       FK Inter Bratislava    Oliver ŠOUC                       FK Inter Bratislava

Juraj BORČIN           FKM Karlova Ves      Peter ČEKAŇÁK                FKM Karlova Ves

Náhradníci:

Jakub KLIMENT       FKM Karlova Ves      Michal MATTA                     FKM Karlova Ves

Filip RÁCZ                FKM Karlova Ves      Erik DROZDA                      ŠK Senec

Adam HORVÁTH    ŠK Senec                    Maximilián TRÄUTLEIN     ŠK Senec

RT :               

Vedúci tréner: Rudolf  NOVÁK

Tréneri: Maroš SKOVAJSA, Pavol SEDLÁK

Vedúci: Pavol MINÁRIK

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, oblečenie do chladnejšieho počasia, uterák, šľapky, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je vo štvrtok 19.11.2015 o 9:30 hod. na štadióne NTC Senec.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Skovajsa – 0902 658530, P. Sedlák – 0905963 603.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

Nominácia slúži súčasne ako ospravedlnenie do školy.

NOMINÁCIA hráčov výberu BFZ U-15 ( nar. od 1.1.2001)  na halový tréningový zraz v pondelok 23.11.2015 o 13.30 hod. v Dome Športu na Junáckej ulici v Bratislave.

HRÁČI:

Timotej UHRÍN              FKM K.Ves                 Patrik SLÁDEČEK    FK Inter

Lukáš LETENAY           FKM K.Ves                 Radovan BRANIŠ     FK Inter

Lukáš TVAROH             FKM K.Ves                 Alex Christián EARL FK Inter

Andrej KRAJČÍR           FKM K.Ves                 Marko ŽVÁČ              FK Inter

Peter ŠTEPANOVSKÝ  FKM K.Ves                 Samuel CERULA       FC Petržalka

Patrik MARKOVIČ       NMŠK 1922 BA          Ladislav HORVÁTH FC Petržalka

Filip NAGY                    ŠK Senec                     Alexej ANTAL           ŠK Senec

Viktor VONDRYSKA   ŠK Senec                     Peter POLAKOVIČ   ŠK Slovan

Samuel LAVRINČÍK     ŠK Slovan                   Dávid STRELEC        ŠK Slovan

Alexander TÓTH            ŠK Slovan                    Ladislav NAGY          ŠK Slovan

Patrick FARKAŠ            ŠK Slovan                    Denis GIESSER          ŠK Slovan

Roman BEKO                 ŠK Slovan                    Tomáš HREBEŇ         ŠK Slovan

Marko MIFKOVIČ         ŠK Slovan                    Martin UŽÍK               ŠK Slovan

Adam KURUC                ŠK Slovan                   Jakub JURČÍK             ŠK Slovan

REALIZAČNÝ TÝM:

REGIONÁLNY TRÉNER: Rudolf NOVÁK

TRÉNERI: Mário ROVENSKÝ, Walter RISCHER

MASÉR:Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: všetci hráči  – vlastná treningová výstroj, obuv do haly / nie čierna podrážka /

chrániče, hygienické potreby, karta poistenca

Zraz nominovaných hráčov: pondelok 23.11.2015 o 13.00 hod. v Dome Športu na Junáckej ulici v Bratislave.

Začiatok TJ: 13.30 hod.                 Ukončenie TJ: 15.00 hod.

Ospravedlnenie hráčov je potrebné oznámiť trénerovi p. Rovenskému Máriovi 0908 726884.

V prípade neospravedlnenej neúčasti sa hráč, resp. FK vystavujú disciplinárnemu šetreniu.

Nominácia hráčov je zároveň ospravedlnením hráča pre potreby školy.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2015 a 1.polrok 2016   (13.11.2015)

Dátum                              Akcia                                                                                     Kategória

14.11.2015      1.kolo „Halovej sezóny SFZ“ – mladší žiaci – Dom športu, Junácka   BFZ, ŠK Slovan

14.-15.11.15    „Regions Cup 2015“ – turnaj regionálnych výberov „amatérov“ – Šamorín, D. Lužná

15.-17.11.15    1. časť školenia trénerov UEFA „C“ Grassroots                     Dom športu, Junácka ul.

19.11.2015      MZ – výber BFZ U 14 – reprezentácia Lotyšska U 14 – NTC Senec     U 14 BFZ

21.11.2015      1.kolo „Halovej sezóny SFZ“ – starší žiaci – Dom športu, Junácka      BFZ, ŠK Senec

XII./2015        ZHL starší a mladší žiaci                                                                   U15, U13 – FK

5.- 6.12.15       MHT Bratislava CUP 2015 – Dom športu                                      U14 a 15 BFZ

6.-8.12.15        2. časť školenia trénerov UEFA „C“ Grassroots                      Dom športu, Junácka ul.

12.12.2015      MHT Victory CUP  – Dom športu                                                    ObFZ BA mesto

I.-II./2016        ŽHL starší a mladší žiaci                                                                U15, U13 – FK

30.1.2016        MHT Atracct Kerobaj   – Dom športu                                            U11

06.02.2016      Doškoľovací seminár trénerov – Dom športu                            BFZ

20.02.2016     Finálový turnaj – ŽHL BFZ – starší a mladší žiaci – Dom športu     U 13,15 – kluby

4.4.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                     U12-13 BA mes.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                 U12-13 BA vid.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                 U 14 BFZ

7.4.2016        turnaj 6 družstiev  – FŠ ŠK Slovan, Rapid                                       U12-FK, výbery

15.4.2016      PZ ObFZ vidiek – ObFZ mesto                                                          U11

18.4.2016      TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                      U12-13 BA mes.

18.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                  U13-14 BFZ

25.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                   U12-13 BA vid.

IV./V./16       MT – Belehrad – výbery regiónov                                                      U 14BFZ

9.5.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                        U12-13 BA mes.

14.-18.5.2015  RT – Senec a okolie                                                                             U14 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                    U13 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                    U12-13 BA vid.

V./2016         Družobné stretnutia s JmKFS  – organizuje JmKFS                        U13-14 BFZ

IV.-VI./16     ŠP Dôvera – chlapci, dievčatá                                                               U13 – školy

IV.-VI./16     ŠP MC Donald´s CUP – chlapci                                                           U12 – školy

V./2016         Družobné stretnutia s JmKFS – organizuje BFZ                              U15 BFZ

30.5.2016       TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                    U12-13 BFZ

6.6.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                          U12-13 BA mes.

6.6.2016       TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                      U12-13 BA vid.

19.-25.6.2016  LŠS – Stupava                                                                                         U12-13 BFZ

Matrika BFZ :

Nový Registračný a prestupový poriadku SFZ  /RaPP/ nadobudol účinnosť 15.6.2015 a je dostupný na web stránke SFZ a BFZ. RaPP nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).  Celé znenie nového RaPP, ako aj sprievodcu k novému RaPP  nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.

UPOZORNENIE PRE KLUBY, že od 1.9.2015 platí: – ISSF systém negeneruje položku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry!- KLUBY už negenerujú platobné predpisy cez ISSF!- KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou! Položky odstupného vygenerované vo faktúre 1.9.2015 za august 2015 je nutné ešte fakturovať cez Platobné predpisy. Oznamujeme Vám zmenu článku 37 ods.3 RaPP, týkajúcu sa zrušenia procesu fakturácie odstupného klubmi cez všeobecnú mesačnú faktúru prostredníctvom ISSF. VV SFZ hlasovaním zmenil znenie článku 37 ods.3 nasledovne: Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.www.futbalnet.sk).“

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, ako aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza. Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

 V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg.

 Fotografie sa dokážu pridať osobe len v čase, keď sa žiada o nový registračný preukaz /pre hráčov, klubových a tímových manažérov žiada RP klubový manažér ISSF/. Oznamujeme FK, že žiadosti o transfér amatéra /prestup, hosťovanie/ skončilo dňom 30.9. 2015. Najbližší termín podávania žiadosti o transfér hráča  amatéra /prestup, hosťovanie/  je od 1.1. – 15.3.2016.
Nové formuláre sú aj na web stránke SFZ : http://www.futbalsfz.sk/tlaciva.html a v ISSF/dokumenty sú zavesené a  aktualizované formuláre, preto Vás žiadame využívať už len tieto, ostatné nebudú akceptované.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže  BFZ :

Oznamuje, že KM BFZ organizuje Zimnú halovú ligu starších, mladších žiakov a prípravky ,, O Pohár predsedu BSK”.  Vekové kategórie – starší žiaci: ročník 2001 a mladší, mladší žiaci: ročník 2003 a mladší, prípravka: ročník 2005 a mladší.  Miesto konania – st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava, ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača, prípravka: športová hala v Šenkviciach. Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2015, január a február 2016 na základe prihlásených družstiev.  Plánované termíny jednotlivých kôl – 7 kôl od 5.-6.12.2015 do 13.-14.2.2016. Finálová časť u st. a ml. žiakov bude dňa 21.2.2016 v Dome športu, Junácka ul.6 , Bratislava. Prihlásené družstvá – starší žiaci: SDM Domino „A“ a „B“, ŠK Nová Dedinka, ŠK Svätý Jur, ŠK Šenkvice, Lok. Dev. N. Ves, ŠK Vrakuňa, Slovan Ivanka, OFK Dun. Lužná, FK Scorpions, FK Lamač, ŠK Žolík Malacky, ŠK Bernolákovo. Mladší žiaci: ŠK Nová Dedinka, FKP Dúbravka. CFK Pezinok-Cajla, ŠK Šenkvice, Lok. Dev. N. Ves, Karpaty Limbach, TJ Malinovo, FK Rača „A“ a „B“, MŠK Iskra Petržalka, ŠK Vrakuňa, Slovan Ivanka, MŠK Senec, FK Šamorín-Hamuliakovo, TJ Jarovce, SDM Domino, FK BCT Bratislava, OFK Dun. Lužná, FK Scorpions, FK Lamač, ŠK Žolík Malacky, ŠK Bernolákovo. Prípravka: FC Slovan Modra, ŠK Nová Dedinka, CFK Pezinok-Cajla, ŠK Šenkvice, TJ Slovan Vištuk, Karpaty Limbach, TJ Malinovo, MŠK Senec, OŠK Chorvátsky Grob, ŠK Senec, MŠK Kráľová p/S., Družst. Blatné, FK Sološnica, Slovan Viničné, FK Čataj.

Odvolacia komisia:

Odvolacia komisia BFZ na svojom zasadnutí dňa 10. 11. 2015 prerokovala nasledujúce podanie a prijala k nemu toto rozhodnutie:

Odvolanie ŠK Závod, podľa čl. 59, ods. 15, písm. b) stanov SFZ zamieta.

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránk e na www.futbalnet.sk:

www.futbalnet.sk >zväzy>oblastný futbalový zväz bratislava – mesto >správy

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát 

Vedenie BFZ pozýva štatutárnych zástupcov FK na pracovno-spoločenské stretnutie s  vedením BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek 20. novembra 2015 o 18.00 h v Dome kultúry vo Vajnoroch. Očakáva sa i účasť predsedov odborných komisií.                  

Marcel Olša v čase práceneschopnosti predsedu Komisie mládeže ObFZ Bratislava-vidiek Ivana Konečného je poverený jeho zastupovaním vo funkcii predsedu KM.

Marcel Olša – mejl: brumibrumibrum@gmail.com; m: 0902 265059.

Od 21. 8. 2015 nájdete US ObFZ Bratislava – vidiek aj na stránke www.futbalnet.sk.

Návod na vstup na stránku: www.futbalnet.sk >zväzy>oblastný futbalový zväz bratislava – vidiek >novinky

Na našej stránke sú uverejňované nielen úradné správy, ale i rôzne oznamy a informácie. Pozerajte do nej pravidelne!

Oznamuje, že nový súťažný poriadok, sprievodca registračným a prestupovým poriadkom a manuál k elektronickej prihláške do súťaží v ISSF systéme sú na webovej stránke BFZ v “dokumentoch”.

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

 Športovo – technická komisia                  

 Uzn. č. 56: Kontumuje stretnutie 11. kola S6V Častá – Vysoká p/M. podľa SP čl. 82/1/d (inzultácia rozhodcu) a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech družstva TJ Slovan Častá. Prípad odstupuje DK.

Uzn. č. 57: Schvaľuje dohodu klubov o zmene termínu stretnutia:
–  10. kolo S5V Sv. Jur B – Zohor dňa 14. 11. 2015 o 13.00 h.

 Disciplinárna komisia                            

 Vylúčený po ČK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa   čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl.71/1, 71/2a, 71/2a,b:

Uzn. č. 112 – Tomáš Kolarčík 1202635 (S6V – OFK Vysoká pri Morave) – vylúčený          za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti      na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl.45/1, 45/2a od 8. 11. 2015 (10 €).

 Vylúčený po 2.ŽK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie podľa DP, čl.71/1, 71/2a, b, a čl. 37/3:

Uzn. č. 113 – Valter Kuch 1176374 (S5V – ŠK Plavecký Štvrtok-OFK Vysoká pri Morave) od 9. 11. 2015 (10 €).

 Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP čl. 37/5a:

Uzn. č. 114 – Denis Božík 1299482 (SD4V – TJ Rovinka) od  8. 11. 2015 (5 €);

Uzn. č. 115 – Jaroslav Haláč 1301946 (SD4V – TJ Doľany)  od  8. 11. 2015 (5 €);

 Oznamy:

Uzn. č. 116 – Tomáš Kolarčík 1202635 (S6V – OFK Vysoká pri Morave) – DK za HNS – napadnutie (inzultáciu) rozhodcu v stretnutí 11. kola S6V medzi družstvami TJ Slovan Častá a OFK Vysoká pri Morave, udeľuje DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 18 mesiacov a finančnú pokutu vo výške 100 €, podľa DP čl. 49/1f, 49/2f a čl. 12 DP. DO vykoná menovaný po vykonaní DO podľa Uzn. č. 112 (10 €);

Uzn. č. 117 – OFK Vysoká pri Morave – DK za napadnutie (inzultáciu) rozhodcu hráčom Tomášom Kolarčíkom 1202635 v stretnutí 11. kola S6V medzi družstvami TJ Slovan Častá a OFK Vysoká pri Morave, udeľuje klubu DO – zastavenie činnosti družstvu OFK Vysoká pri Morave na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne. Stretnutie družstvo odohrá a po skončení súťaže príslušná riadiaca komisia odráta družstvu 3 body. DK súčasne udeľuje klubu finančnú pokutu vo výške 200 €, podľa DP čl. 49/5, 32/1,2 a čl. 12 DP (10 €);

Uzn. č. 118 – ŠK Lozorno, FO – DK zastavuje disciplinárne konanie voči klubu podľa DP čl. 78/4b.

 Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 18. 11. 2015 o 15.00 h.

 Komisia mládeže         

 Komisia mládeže uzavrie jesennú časť ročníka 2015/2016 po odohratí dohrávok.

 Komisia rozhodcov a delegátov                 

 Predbežný termín zimného seminára je 5. marca 2016. Pozvánka bude poslaná elektronickou poštou.

 

 

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI