ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 23 ZO DŇA 04.12..2015

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 22.1.2016 sa uskutoční 2. reprezentačný ples spojený s vyhlásením 11- ky roka BFZ. Cena vstupného je 50€/ osoba. Vstupenky bude možné si zakúpiť osobne na sekretariáte BFZ  od 1.12.2015 v úradných hodinách alebo po telefonickom dohovore s vedúcim sekretárom.

Sekretariát BFZ oznamuje, že na emailové adresy zástupcov FK III. a IV. ligy v súťažiach BFZ bol zaslaný anketový lístok k hlasovaniu najlepšej jedenástky roka 2015. Žiadame vás o dodržanie termínu vyplneného anketového lístka do 18.12.2015. V prípade, že vám anketový lístok nebol doručený, kontaktujte vedúceho sekretára BFZ.

Vážení športoví priatelia ! 

Bratislavský futbalový zväz má zámer vytvoriť vo svojom sídle “Knižnicu športovej literatúry” ! 

     Preto si Vás dovoľujeme touto cestou  poprosiť, že ak vlastníte akúkoľvek literatúru so športovou tématikou (príp.DVD-čka…) a táto je pre Vás (osobne či klubu) nepotrebná (!!), aby ste ju Vami zvoleným spôsobom doručili na Sekretariát BFZ ! Doručené materiály budú riadne zaevidované a uložené pre potreby Zväzu a zapožičanie  klubom, klubovým funkcionárom, hráčom či športovým priaznivcom!  

Za porozumenie Vám vopred ďakujeme !

Sekretariát BFZ vyzýva všetkých činovníkov futbalového hnutia, ktorí majú vo svojom okolí funkcionára, ktorý sa zaslúžil o dlhoročný rozvoj futbalu v našom regióne, alebo sa dožil (dožíva) významného životného jubilea, pošlite prosím svoje návrhy na ocenenie mailom alebo písomne na sekretariát BFZ najneskôr do 31.12.2015

Sekretariát BFZ oznamuje, že US sú  zverejnené aj na stránke www.futbalnet.sk. Návod na pripojenie na stránku www.futbalnet.sk:

www.futbalnet.sk >zväzy>bratislavský futbalový zväz>novinky .Na tejto stránke budú zverejňované všetky oznamy, pozvánky a US. Stránka www.futbalbfz.sk bude nadaľej aktualizovaná.

Disciplinárna komisia:

Disciplinárna komisia uzatvorila jesennú časť súťažného ročníka 2015/2016. Najbližšie zasadnutie sa bude konať pred začiatkom jarnej časti súťažného ročníka 2015/2016.

Športovo – technická komisia:

Prihlásený do ZT BFZ:

 • Seniori: SC Wolfsthal, ŠK Igram, ŠK Báhoň, FC Lamač Ba, NMŠK 1922 Ba, FK Vajnory, SDM Domino Ba, FC Nový Život, TJ ŠM Janíky, TJ Čunovo, FA Bratislava, SFC Kalinkovo, Slovan Ivanka pri Dunaji, OŠK Slovenský Grob, FC Malacky, MŠK Kráľová pri Senci, ŠK Cífer, MFK Rusovce (18)
 • Dorast: FC ŠTK Šamorín A + B, SDM Domino Ba, FK Rača Ba, Lok.Devínska Nová Ves, NMŠK 1922 Ba, OFK D.Lužná, ŠK Vrakuňa Ba, ŠK Žolík Ma, ŠK Igram, PŠC Pezinok, MŠK Kráľová pri Senci, FK Jablonové (13)

Rozdelenie do skupín – seniori:

 • A-skupinaRapid: TJ Slovan Ivanka pri Dunaji, SDM Domino Ba,TJ Čunovo, MFK Rusovce, FA bratislava, ŠM Janíky
 • B-skupina Mladá Garda: OŠK Sl.Grob, FK lamač Ba, FK Vajnory, NMŠK 1922 Ba, TJ Borinka, SFC Wolfsthal
 • C-skupina NTC Senec: ŠK Báhoň, MŠK Kr.pri Senci, SFC Kalinkovo, FC Malacky, ŠK Igram, FC Nový Život

Rozdelenie do skupín – dorast:

 • A-skupinaD.Lužná: PŠC Pezinok, NMŠK 1922 Ba, MŠK Kr.pri Senci, OFK D.Lužná, TJ Jablonové, SDM Domino Ba
 • B-skupinaD.Lužná: FK Rača Ba, FCL Lok.DNV, ŠK Vrakuňa, ŠK Igram, ŠTK Šamorín, Žolík Malacky

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termíny zimných seminárov: 20.-21.2.2016 (delegáti stretnutia a pozorovatelia rozhodcov) a 27.-28.2.2016 (rozhodcovia).

Žiada rozhodcov, aby prípadné chýbajúce prvky vlastného výstroja (najmä dresov) nahlásili P. Bóllovi do 15.12. V stretnutiach v jarnej časti nebude akceptovať stav, keď členovia rozhodcovského tímu nebudú farebne zladení z dôvodu absencie dresu príslušnej farby u niektorého z nich.

Oznamuje zmenu telefónneho čísla D. Olšu: 0911 180 277.

Ďakuje všetkým rozhodcom a delegátom stretnutia / pozorovateľom rozhodcov za ich činnosť v jesennej časti súťažného ročníka

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto školenia :

– UEFA „C“ Grassroots a UEFA „B“ licencie a 06.02.2016 seminár trénerov  na predĺženie licencií

(UEFA „C“, UEFA „B“).Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

 

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

K 04.12.2015 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jar 2016

Prihlásení : F. Bögi, St. Masár, M. Bognár, K. Zelenka, L. Galovič, M. Orlický, M. Moravec, M.Terlanda, O. Kuruc, M. Kuruc, M. Mesároš, M. Kojnok, Cs. Gábriš, Z. Iskra, J. Hulman, J. Mrva, A. Kurila, P. Hodulík, M. Fedoráš, T. Kállay (20)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencieTermín  – leto 2016

Prihlásený : P. Kasal, J. Alföldy, Ľ. Požgay, M. Horváth, J. Bolega, P. Munk, L. Harsa, K. Špotáková  (8)

Predĺženie licencií (UEFA „B“ a „C“) – doškoľovací seminár – 06.02.2016

Prihlásení : P. Poláček (UE B), P. Jančovič (C), M. Polák (UE B), M. Múčka (UE B), J. Cséfalvay (UE B), R. Foglsinger (C), Ľ. Lojdl (C), R. Kurina (UE B), T. Lojdl (UE B), M. Arnold (UE B), T. Sadloň (UE C), J. Nespešný (UE B), B. Blahutiak (UE B), J. Valacsay (UE B), M. Riman (UE B), E. Horváth (UE B), L. Fehér (UE B), R. Kocurek (C), A. Greguš (UE B), J. Papánek (UE B), Ľ. Holík (UE C), Ľ. Fojtík (UE B), R. Beitl (UE B), P. Čapla (UE B), V. Studený (UE B), M. Lukáč (UE B), Z. Bencová (UE C), K. Navrátil (UE B), Z. Bencová (UE C), M. Jánoš (UE C), J. Čavoj (UE B), F. Nespešný (UE C), S. Fišan (UE B), L. Hegedüs (UE B) (34)

Akcie výberov  mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14   (nar. po 1.1.2002)  na MHT Bratislava Cup 2015 v sobotu 5. 12. 2015 v Dome športu v Bratislave.
Hráči:

Patrik BARTOŠ         ŠK Slovan                  Tomáš BEZÁK                      ŠK Slovan

Roman ČEREPKAI   ŠK Slovan                  Martin DANIHEL                 ŠK Slovan

Gabriel HORNYÁK  ŠK Slovan                  Branislav CHUDÍK               ŠK Slovan

Michal POLČIC         ŠK Slovan                  Dominik JANKOVIČ           ŠK Slovan

Adam TUČNÝ          ŠK Slovan                  Adam ZBUDILA                     ŠK Slovan

Ján BOLF                FK Inter Bratislava    Maroš KARDOŠ                   FK Inter Bratislava

Oliver ŠOUC          FK Inter Bratislava    Filip RÁCZ                             FKM Karlova Ves

Náhradníci:

Adam IGAZ              ŠK Slovan                  Erik Damián KORČUŠKA   ŠK Slovan

Radovan STANČÍK  FKM Karlova Ves      Marek TALAMON             ŠK Senec

RT :               

Vedúci tréner: Rudolf  NOVÁK                   Tréneri: Maroš SKOVAJSA, Pavol SEDLÁK

Vedúci: Pavol MINÁRIK                             Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: halovky, chrániče, hygienické potreby, uterák, šľapky, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v sobotu 5. 12. 2015 o 8:30 hod. v Dome Športu na Junáckej ulici v Bratislave.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť : M. Skovajsa – 0902 658 530, P. Sedlák – 0905 963 603.V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

NOMINÁCIA hráčov výberu BFZ U-15 ( nar. od 1.1.2001)  na medzinárodný halový turnaj Bratislava CUP 2015 v nedeľu 6.12.2015 v Dome Športu Junácka ulica v Bratislave.

HRÁČI:

Timotej UHRÍN              FKM K.Ves                 Patrik SLÁDEČEK    FK Inter

Lukáš LETENAY           FKM K.Ves                 Marko ZVÁČ              FK Inter

Filip NAGY                    ŠK Senec                     Peter POLAKOVIČ   ŠK Slovan

Samuel LAVRINČÍK    ŠK Slovan                    Martin UŽÍK               ŠK Slovan

Alexander TÓTH            ŠK Slovan                    Ladislav NAGY          ŠK Slovan

Denis GIESSER             ŠK Slovan                    Michal HORNYÁK    ŠK Slovan

Tomáš HREBEŇ            ŠK Slovan                    Jakub JURČÍK            ŠK Slovan

NÁHRADNÍCI:

Patrik MARKOVIČ       NMŠK 1922 BA         Adam PLEVÁK          FKM K.Ves

Radovan VALENTIN    ŠK Slovan                   Andrej KRAJČÍR        FKM K.Ves

Dávid STRELEC            ŠK Slovan                   Lukáš TVAROH         FKM K.Ves

Alexej ANTAL               ŠK Senec                     Matúš  MOLNÁR       FKM K.Ves

Radovan BRANIŠ          FK Inter                      Tamás MÉRY              FK Inter

REALIZAČNÝ TÝM:

Vedúci tréner : Rudolf NOVÁK                  TRÉNERI: Mário ROVENSKÝ, Walter RISCHER

MASÉR: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: obuv do haly / nie čierna podrážka /, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca

Zraz nominovaných hráčov: nedeľa 6.12.2015 o 8.15 hod. vo vestibule Dom Športu, Bratislava – Junácka ulica.

Ospravedlnenie hráčov je potrebné oznámiť trénerovi p. Rovenskému Máriovi 0908 726 884. V prípade neospravedlnenej neúčasti sa hráč, resp. FK vystavujú disciplinárnemu šetreniu.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2015 a 1.polrok 2016   (04.12.2015)

XII./2015        ZHL starší a mladší žiaci                                                                       U15, U13 – FK

5.- 6.12.15       MHT Bratislava CUP 2015 – Dom športu                                           U14 a 15 BFZ

6.-8.12.15        2. časť školenia trénerov UEFA „C“ Grassroots                      Dom športu, Junácka ul.

12.12.2015      MHT Victory CUP  – Dom športu                                                       ObFZ BA mesto

I.-II./2016        ŽHL starší a mladší žiaci                                                                    U15, U13 – FK

30.1.2016        MHT Atracct Kerobaj   – Dom športu                                                U11

06.02.2016      Doškoľovací seminár trénerov – Dom športu                                BFZ

20.02.2016     Finálový turnaj – ŽHL BFZ – starší a mladší žiaci – Dom športu     U 13,15 – kluby

4.4.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                         U12-13 BA mes.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                     U12-13 BA vid.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                      U 14 BFZ

7.4.2016        turnaj 6 družstiev  – FŠ ŠK Slovan, Rapid                                            U12-FK, výbery

15.4.2016      PZ ObFZ vidiek – ObFZ mesto                                                               U11

18.4.2016      TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                           U12-13 BA mes.

18.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                      U13-14 BFZ

25.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                      U12-13 BA vid.

IV./V./16       MT – Belehrad – výbery regiónov                                                         U 14BFZ

9.5.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                           U12-13 BA mes.

14.-18.5.2015  RT – Senec a okolie                                                                               U14 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                      U13 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                      U12-13 BA vid.

V./2016         Družobné stretnutia s JmKFS  – organizuje JmKFS                         U13-14 BFZ

IV.-VI./16     ŠP Dôvera – chlapci, dievčatá                                                                U13 – školy

IV.-VI./16     ŠP MC Donald´s CUP – chlapci                                                             U12 – školy

V./2016         Družobné stretnutia s JmKFS – organizuje BFZ                                U15 BFZ

30.5.2016       TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                     U12-13 BFZ

6.6.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                           U12-13 BA mes.

6.6.2016       TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                       U12-13 BA vid.

19.-25.6.2016  LŠS – Stupava                                                                                          U12-13 BFZ

Matrika BFZ :

Nový Registračný a prestupový poriadku SFZ  /RaPP/ nadobudol účinnosť 15.6.2015 a je dostupný na web stránke SFZ a BFZ. RaPP nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).  Celé znenie nového RaPP, ako aj sprievodcu k novému RaPP  nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.

UPOZORNENIE PRE KLUBY, že od 1.9.2015 platí: – ISSF systém negeneruje položku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry!- KLUBY už negenerujú platobné predpisy cez ISSF!- KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou! Položky odstupného vygenerované vo faktúre 1.9.2015 za august 2015 je nutné ešte fakturovať cez Platobné predpisy. Oznamujeme Vám zmenu článku 37 ods.3 RaPP, týkajúcu sa zrušenia procesu fakturácie odstupného klubmi cez všeobecnú mesačnú faktúru prostredníctvom ISSF. VV SFZ hlasovaním zmenil znenie článku 37 ods.3 nasledovne: Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.www.futbalnet.sk).“

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, ako aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza. Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

 V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg.

 Fotografie sa dokážu pridať osobe len v čase, keď sa žiada o nový registračný preukaz /pre hráčov, klubových a tímových manažérov žiada RP klubový manažér ISSF/. Oznamujeme FK, že žiadosti o transfér amatéra /prestup, hosťovanie/ skončilo dňom 30.9. 2015. Najbližší termín podávania žiadosti o transfér hráča  amatéra /prestup, hosťovanie/  je od 1.1. – 15.3.2016.
Nové formuláre sú aj na web stránke SFZ : http://www.futbalsfz.sk/tlaciva.html a v ISSF/dokumenty sú zavesené a  aktualizované formuláre, preto Vás žiadame využívať už len tieto, ostatné nebudú akceptované. Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže:

Oznamuje, že tradičná Zimná halová liga BFZ starších, mladších žiakov a prípraviek  ,, O Pohár predsedu BSK” začína v dňoch 5. – 6. 12. 2016.  Vekové kategórie – starší žiaci: ročník 2001a mladší, mladší žiaci: ročník 2003 a mladší, prípravka: ročník 2005 a mladší.  Miesto konania – st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava, ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača, prípravka: športová hala v Šenkviciach. Finálová časť ZHL st. a ml. žiakov bude dňa 20.2.2016 v Dome športu, Junácka ul.6 , Bratislava. Propozície turnaja Vám boli zaslané na jednotlivé prihlásené družstvá e-mailom. Propozície a rozpis stretnutí ZHL BFZ nájdete aj na stránke BFZ :www.futbalbfz.sk, alebo na www.futbalnet.sk /správy/.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránk e na www.futbalnet.sk:

www.futbalnet.sk >zväzy>oblastný futbalový zväz bratislava – mesto >správy

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

VV ObFZ Bratislava – vidiek na svojom zasadnutí 1. 12. 2015 schválil termín riadnej Konferencie ObFZ Bratislava – vidiek: štvrtok 21. 1. 2016 o 17.30 h.

 Marcel Olša v čase práceneschopnosti predsedu Komisie mládeže ObFZ Bratislava-vidiek Ivana Konečného je poverený jeho zastupovaním vo funkcii predsedu KM.

Marcel Olša – email: brumibrumibrum@gmail.com; m: 0902 265059.

Od 21. 8. 2015 nájdete US ObFZ Bratislava – vidiek aj na stránke www.futbalnet.sk.

Návod na vstup na stránku: www.futbalnet.sk >zväzy>oblastný futbalový zväz bratislava – vidiek >novinky

Na našej stránke sú uverejňované nielen úradné správy, ale i rôzne oznamy a informácie. Pozerajte do nej pravidelne!

Oznamuje, že nový súťažný poriadok, sprievodca registračným a prestupovým poriadkom a manuál k elektronickej prihláške do súťaží v ISSF systéme sú na webovej stránke BFZ v “dokumentoch”.

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

 Komisia rozhodcov a delegátov               

 Predbežný termín zimného seminára je 5. marca 2016. Pozvánka bude poslaná elektronickou poštou.

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI