ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 45 ZO DŇA 17.06.2016

 

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje: Na Konferencii BFZ, konanej dňa 13.4.2016 bol schválený strategický plán rozvoja futbalu v regióne BFZ na roky 2016 – 2019. Tento je zverejnený na webovej stránke BFZ v sekcii oznamy.

Na Konferencii BFZ, konanej dňa 13.4.2016 bol schválený rozpočet BFZ na rok 2016. Tento  je zverejnený na webovej stránke BFZ v sekcii dokumenty.

Sekretariát BFZ ponúka: FK v súťažiach BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava vidiek možnosť zakúpenia tréningových futbalových lôpt zn. ADIDAS Euro 2016 Competition veľkosť 4 a 5 za výhodné ceny. Bližšie informácie vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 30.5.2016 schválil štartovný nenávratný vklad do súťaží TIPOS III. liga a TIPOS IV. liga pre súťažný ročník 2016/2017 vo výške:

TIPOS III. liga 650€

TIPOS IV.liga 450€

Štartovný vklad je potrebné uhradiť do 4.7.2016 do 12:00 hod. výhradne vkladom na účet BFZ, vedený vo VÚB, číslo účtu: SK 64 0200 0000 0001 8293 7012 ,

Variabilný symbol: 222 ,

Správa pre adresáta: Názov FK, štartovný vklad príslušná súťaž a ročník

Príklad: FK XY, štartovný vklad III. liga 2016/2017.

Doklad o úhrade štartovného vkladu spoločne s čestným prehlásením o zabezpečením FK je potrebné doručiť na sekretariát BFZ do 4.7.2016 do 14:00 hod. Tlačivo o čestnom prehlásení nájdete na stránke www.futbalbfz.sk v sekcii ŠTK.

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

● email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamy:

 • Prihlásenie sa FK (FO), ktoré budú štartovať v Slovnaft cupe, je potrebné vykonať do 20.6.2016 prostredníctvom ISSF systému.
 • Prihlasovanie sa FK (FO) do nového súťažného ročníka 2016/2017 bude možné od 18.6.2016 do 30.6.2016 (S3BA, S4BA, SD3R, MD3R, SZRL, MZRL – súťaže riadené ŠTK BFZ).
 • Prihlasovanie sa FK (FO) do Pohára BFZ ročníka 2016/2017 bude možné od 18.6.2016 do 30.9.2016.
 • Do 4.7.2016 je potrebné doručiť na sekretariát BFZ (p.Farbulovi) čestné prehlásenie o zabezpečení FK (FO), ktoré je uverejnené na stránke BFZ v sekcii ŠTK/KM – “Čestné prehlásenie BFZ”
 • Stretnutie o Superpohár (víťaz Pohára BFZ – víťaz Juhomoravského pohára) ŠK Báhoň – TJ Slovan Bzenec sa uskutoční v sobotu 30.7.2016 o 17,30 hod. na ihrisku ŠK Báhoň.
 • Žiada FK (FO) – FK Vajnory, FC Malacky, FK Borinka, FC Petržalka akadémia, aby si dohodli s ŠTK termín obhliadky infraštruktúry štadiónu do 26.6.2016 v zmysle dokumentu ”Podmienok zaradenia do súťaži” uverejneného na stránke BFZ.

Kontumuje:

 • SD3R – 26.kolo ŠK Vrakuňa Ba – Lokomotíva Devínska Nová Ves 0:3 podľa SP čl.82/e a prípad odstupuje DK.

Vyhodnotenie súťaží:

 • víťazi a postupujúci RS čl.8.1:
 • S3BA – ŠK Svätý Jur – do súťaže SFZ
 • S4BA – FK Vajnory, FC Malacky – do S3BA
 • SD3R – FC Petržalka akadémia – do súťaže SFZ
 • MD3R – Lokomotíva Devínska Nová Ves – nepostupuje sa
 • SZRL – FC Petržalka akadémia – do súťaže SFZ
 • MZRL – FK Rača Bratislava – nepostupuje sa
 • zostupujúci RS čl.8.1 – zostup:
 • z S3BA – OŠK Slovenský Grob – do S4BA
 • z S4BA – FC Ružinov Bratislava – do OblFZ Ba – mesto
 • z SD3R – ŠK Lozorno, FO – do OblFZ Ba – vidiek
 • z SZRL + MZRL – FK Slovan Ivanka pri Dunaji – do OblFZ Ba – mesto
 • preradení (SP čl.15/2)
 • z S3BA do S4BA – TJ Slovan Viničné, len v prípade, že družstvo OFK D. Lužná nebude zaradené do súťaže SFZ a prihlási sa do súťaže BFZ
 • z S4BA do OblFZ Ba – vidiek – FK Stupava, len v prípade, že družstvo OFK D. Lužná nebude zaradené do súťaže SFZ a prihlási sa do súťaže BFZ
 • zo SZRL+MZRL do OblFZ Ba – vidiek – PŠC Pezinok, na základe zostupu MŠK Senec zo súťaží SFZ

Zaradenie družstiev do súťaží:

 • S3BA – FK Inter Ba, FC Rohožník, FK Rača Ba, ŠK Báhoň, TJ Rovinka, ŠK Tomášov, PŠC Pezinok, FK Sl.Most pri Ba, FK Slovan Ivanka pri Dunaji, Lokomotíva Devínska Nová Ves, MŠK Kráľová pri Senci, ŠK Bernolákovo, ŠK Lozorno,FO, FK Vajnory, FC Malacky, TJ Slovan Viničné – v prípade zotrvania OFK Dunajská Lužná v súťaži SFZ
 • S4BA -OŠK Slovenský Grob,TJ Veľké Leváre, MFK Rusovce, SFC Kalinkovo, SDM Domino, TJ Čunovo, TJ Záhoran Jakubov, FK Jablonové, FK Lamač Ba, FK Karpaty Limbach, ŠK Vrakuňa Ba, ŠK Šenkvice, ŠK Závod, FC Petržalka akadémia, FK Borinka, FK Stupava – v prípade zotrvania OFK Dunajská Lužná v súťaži SFZ
 • SD3R – FC Ružinov Ba, Lokomotíva Devínska Nová Ves, PŠC Pezinok,  FK Rača Ba, NMŠK 1922 Ba, MŠK Kráľová pri Senci, OFK Dunajská Lužná, ŠK Igram, FK Jablonové, ŠK Vrakuňa Ba, ŠK Šenkvice, FC Rohožník, FC Slovan Modra, MŠK Senec, 1x OblFZ – vidiek (SD4V)
 • MD3R – podľa prihlásených
 • SZRL+MZRL – SDM Domino, FC Ružinov Ba, FK Rača Ba, ŠK Žolík Malacky, ŠK Šenkvice, OFK Dunajská Lužná, NMŠK 1922 Ba, ŠK Bernolákovo, FKP Dúbravka Ba, Lokomotíva Devínska Nová Ves, ŠK Vrakuňa Ba, MŠK Senec, MŠK Iskra Petržalka, 1x OblFZ Ba – vidiek

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U.č. 491: Jozef Kulaš/1152243/ (MŠK Kráľová pri SenciS3BA) – vylúčený za  HNS – smerom k rozhodcovi hrubé vulgárne nadávky, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 týždne podľa DP čl. 48/1c,2bod 13.6.2016./s prerušením od 13.6.2016. /10.-€/

U.č. 492: Juraj Fukatsch /1253719 / (FK Stupava S4BA) – vylúčený za  HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti stiahnutím za dres , DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 46/1a,2  od 13.6.2016./ s prerušením od 13.6.2016. /10.-€/

Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

U.č.493: Igor Baláž/1186145/(FK Jablonové, S4BA) od 13.6.2016. / 10.-€/

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK   na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :

U.č.494: Miroslav Ščepka/1192686/( ŠK Lozorno  S3BA) od 13.6.2016.  10.-€

U.č.495: Tomáš Adamek/1111887/( FK Jablonové  S4BA) od 13.6.2016.  10.-€

U.č.496: Igor Malý/1122465/( TJ Záhoran Jakubov S4BA) od 13.6.2016.  10.-€

U.č.497:Lukáš Zeman/1155774/ (FK Vajnory S4BA) od 13.6.2016.  10.-€

U.č.498:Tomáš Gramblička/1174002/(TJ Čunovo S4BA) od 13.6.2016. 10.-€

U.č.499:Martin Štilla/1197332/(FK Lamač Bratislava S4BA) od 13.6.2016. 10.-€

U.č.500: Patrik Gašparik/1293801/(FC Slovan Modra SD3R) od 12.6.2016. 5.-€

Proti rozhodnutiam komisie uverejnením v tejto úradnej správe sa možno odvolať  v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia mládeže:

KM BFZ urobila prieskum záujmu zo strany FK v súvislosti s možnosťou vytvorenia ďalších samostatných súťaží prípraviek pre  nasledujúce kategórie

samostatná súťaž U9 – roč.2008 a mladší / dovŕšený 6. rok veku /

samostatná súťaž U8 – roč.2009 a mladší / dovŕšený 6. rok veku /

Vzhľadom k veľmi malému počtu záujemcov o tieto súťaže, KM BFZ nebude vytvárať nové samostatné súťaže pre dané kategórie.

a/ kontumácia stretnutia

PMA2 – 22.kolo: ŠK Hargašova Záhorská Bystrica – MFK Rusovce 3 : 0 k / SP 82/b /

MFK Rusovce bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutá poriadková pokuta 50.- €   v súlade s RS     č.3.5

b/ prihlášky do súťaží cez ISSF na BFZ:  termín od 18.6. – do 30.6.2016

súťaže: U-11 PMA1, U-10 PMB1, U-9 PMC – tzv. trojičky

U-11 PMA2, U-10 PMA2 – tzv. dvojičky

U-11 PMA3, PrMA, PrPK, PrSC – samostatné družstvá

Upozornenie pre FK: hracie dni pre súťaže prípraviek pre súťažný ročník 2016/2017  sú sobota a nedeľa / nie pracovné dni /

c/ víťazi súťaží v súťažnom ročníku 2015/2016

PMA1, PMB1, PMC: FC Ružinov

PMA2: FKM Karlová Ves

PMB2: MŠK Iskra Petržalka

PMA3: MŠK Iskra Petržalka „B“

PrMA: FK Sološnica

PrPK: ŠK Svätý Jur

PrSC: ŠK Bernolákovo

KM BFZ touto cestou blahoželá víťazom jednotlivých súťaží.

Matrika BFZ :

Registračný a prestupový poriadok SFZ bol prerokovaný a schválený výkonným výborom SFZ dňa 9.5.2016.

Znenie predpisu a samotnej novely, v ktorej sú uvedené konkrétne zmeny, nájdete na týchto linkoch:

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/RAPP_ucinnost_15_06_16.pdf

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/Novela_RAPP_SFZ_20160615.pdf

Oznamujeme FK, že žiadosti o transfer amatéra skončilo dňom 15. marca 2016.  Nový termín transferu hráča začína dňom 15.6. 2016 – pre profesionálov a od 1. júla 2016 pre amatérov.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov stretnutia / pozorovateľov rozhodcov dňa 1.8.2016 od 16.00 (s predpokladaným časom ukončenia o 21.00) v Dome kultúry Ružinov. Pozvánka s programom seminára bude pozvaným účastníkom poslaná mailom. Upozorňuje rozhodcov, že ich povinnosťou je predložiť pred začiatkom seminára potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky.

Pozýva na zasadnutie dňa 16.6.2016 R. Henčeka, M. Lackoviča, T. Srnu a M. Jablonického.

Vyjadruje poďakovanie rozhodcom a delegátom stretnutí / pozorovateľom rozhodcov za ich činnosť počas súťažného ročníka 2015/2016.

Trénersko – metodická komisia:

Vzdelávanie trénerov :

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení :

– UEFA „C“ Grassroots (7 dní – v dvoch častiach; cca 140,- eur) a UEFA „B“ licencie (12 dní – v štyroch častiach; cca 255,- eur).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie (predbežná cena cca 255,- eur)   Prihlášky sa prijímajú:

Termíny : školenie presunuté na september – november 2016 – pre nedostatočný záujem trénerov

Prihlásení (ponechali poplatok) : F. Bögi, Z. Iskra, M. Fedoráš, T. Kállay, M. Tvrdý, O. Pénzeš, L. Hargaš, P. Vnuk (8)

Prihlásení (poplatok bude vrátený) : P. Hroudný, M. Jánoš, J. Hulman, A. Kurilla, M. Mesároš, M. Dobrotka, J. Piroška, M. Tholt, M. Terlanda, M. Bognár (10)

Školenie trénerov „UEFA“ C licencie (7 dní – v dvoch častiach; cca 140,- eur)

Prihlášky sa prijímajú – predbežný termín – 6.-9.10. a 23.- 25.10.2016

Prihlásený :  I. Nagy,  V. Šinkovič  (2)

Akcie výberov  mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-12 (nar. po 1.1.2004) na Letné sústredenie výberov BFZ v Stupave, v dňoch 20. – 25.6.2016.
Hráči:

Samuel BENKO  ŠK Slovan Bratislava    Jozef HALČIN ŠK Slovan Bratislava

Peter JURITKA   ŠK Slovan Bratislava  Tomáš KACHNIČ ŠK Slovan Bratislava

Michal KOVÁČ  ŠK Slovan Bratislava   Tibor MARICS    ŠK Slovan Bratislava

Boris SÚKENNÍK  ŠK Slovan Bratislava Martin MIŠOVIČ ŠK Slovan Bratislava

Ján MURGAŠ  ŠK Slovan Bratislava    Matej RIZNIČ  ŠK Slovan Bratislava

Mário SAUER ŠK Slovan Bratislava    Marián FENDEK      MŠK Iskra Petržalka

Branislav ČOMOR FKM Karlova Ves  Damián KACHÚT      FKM Karlova Ves

Samuel SRPOŇ  FKM Karlova Ves      Patrik VEIDINGER     FKM Karlova Ves

Jakub BITTARA         ŠK Senec      Michal POLČÁK         ŠK Senec

Tomáš VAŠKO          ŠK Senec       Matthew AIDI             FK Inter Bratislava

Matej GIAČ                FC Petržalka       Andrej MATEJOVIČ  ŠK Lozorno

Rastislav VAVRÍČEK TJ Jakubov    Samuel ZÁHUMENSKÝ  Žolík Malacky

Náhradníci:

Rastislav GOČA ŠK Slovan Bratislava  Šimon LEŠČÁK  ŠK Slovan Bratislava

Oliver VAJDA   FKM Karlova Ves                  Marko TRUSINA        FK Rača

Benjamín CHOBOT    ŠK Senec

RT :

Vedúci tréner: Rudolf  NOVÁK

Tréneri: Attila ILLÉS, Maroš SKOVAJSA

Zdravotník : Marián  MAROŠ

Výstroj hráčov: viď pokyny účastníkom sústredenia v prílohe k nominácii.

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 20. 6. 2016 o 7:00 hod. pred budovou Domu športu, FŠ ŠK Slovan, Junácka č. 6, Bratislava.

Predpokladané ukončenie je naplánované na sobotu 25. 6. 2016 o 14:00 hod. v Bratislave na mieste zrazu (budova Domu športu).

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: A.Illés – 0907 558 134, M. Skovajsa – 0902 658 530.

Upozorňujeme rodičov, že zo súkromných dôvodov nebudú účastníci sústredenia uvoľňovaní pred jeho ukončením, t.j. 25. 6. 2016, keď tak len vo výnimočných prípadoch.

Nominácia slúži súčasne ako ospravedlnenie do školy.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2003)  na Letné sústredenie výberov BFZ v Stupave, v dňoch 20. – 25.6.2016.
Hráči:

Dávid Ďugel        ŠK Bernolákovo         Rudolf Božik                          ŠK Slovan

Marco Daniel     FA Petržalka               Filip Zámečník                        ŠK Slovan

Dávid Packa       FA Petržalka               Richard Hečko                       ŠK Slovan

Dominik Végh    FA Petržalka               Marek Mydla                          ŠK Slovan

Sebastián Červienka    FKP Dúbravka      Maxim Bodnár                       ŠK Slovan

Daren Bučák               FKM K. Ves        William Veselík                      ŠK Slovan

Richard Lichner          FKM K. Ves       Lukáš Sečanský                      ŠK Slovan

Peter Krutil                  FKM K. Ves       David Džavoronok                 ŠK Slovan

Matúš Koseček          FKM K. Ves        Jakub Lauro                            ŠK Slovan

Martin Makuch            FKM K. Ves    Timotej Murcko                      ŠK Slovan

Samuel Šulc                FK Inter           Vician Matúš Tobias               ŠK Slovan

Stanislav Turčánik      FK Inter          Tibor Demko                          ŠK Senec

Samuel Hasoň             FK Inter          Matúš Almáši                          ŠK Senec

Tobias Čongrády         FK Inter          Jaroslav Richter                      FK Inter

Náhradníci:

Šimon Rexa                FKM K. Ves      Peter Šuplata                           ŠK Senec

Lukáš Holka               FKM K. Ves      Ladislav Kis                            ŠK Slovan

Martin Žilavý              FK Studienka   Samuel Blažek                     SDM Domino

Mykyta Skachkov       FKP Dúbravka          Šimon Krajčí             FK Vajnory

Tréner mládeže SFZ pre región BFZ: Rudolf  NOVÁK

Tréner:  Walter RISCHER

Asistent trénera:Marek PORVAZNÍK

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: viď pokyny účastníkom sústredenia v prílohe k nominácii. Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 20. 6. 2016 o 7:00 hod. pred budovou Domu športu, FŠ ŠK Slovan, Junácka č. 6, Bratislava. Predpokladané ukončenie je naplánované na sobotu 25. 6. 2016 o 14:00 hod. v Bratislave na mieste zrazu (budova Domu športu). Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: Walter Rischer – 0903 160 663.

Upozorňujeme rodičov, že zo súkromných dôvodov nebudú účastníci sústredenia uvoľňovaní pred jeho ukončením, t.j. 25. 6. 2016, keď tak len vo výnimočných prípadoch.

Nominácia slúži súčasne ako ospravedlnenie do školy.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2016

Dátum                              Akcia                                                           Kategória

20.-25.6.16     LŠS – FŠ + h. Park Stupava                                    U12-13 BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI