ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 14 ZO DŇA 06.10.2017

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ schválil na svojom zasadnutí dňa 11.09.2017 o. i termín volebnej konferencie BFZ na 11.01.2018 o 17:30 hod. V Hoteli Bratislava.

Sekretariát BFZ oznamuje, že v pondelok 9.10.2017 bude zatvorený s dôvodu pracovnej porady sekretárov RFZ a ObFZ vo Vyhniach.

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamy:

 • FK III. a IV.ligy seniorov, ako aj OblFZ Ba-mesto a Ba-vidiek (V.liga), sa už môžu prihlásiť do Pohára BFZ. Termín ukončenia prihlášok je 18.10.2017. 1.kolo je naplánované na 11.-12.11.2017.

Schvaľuje zmeny termínov stretnutí:

 • S4BA 15.kolo FK Karpaty Limbach – TJ Čunovo 4.11.2017 o 13,30 hod.

 • SZRL+MZRL 9.kolo PFA ŠTK Šamorín – NMŠK 1922 Bratislava v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Šamorín – Mliečno.

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Peter Ebringer (2000) č.rp.1301661 – dorast / muži – platnosť lekárskej prehliadky od 28.3.2017 do 27.3.2018

 • Matej Patkoš (2003) č.rp.1303880 – žiaci / dorast – platnosť lekárskej prehliadky od 27.9.2017 do 26.9.2018

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č. 79: Roman Pazenko 1390267 (ŠK Svätý Jur, S3BA), vylúčený za HNS, kopnutie súpera nadmernou silou v PH. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/1b,2b DP, od 1.10.2017.

U.č. 80: Viktor Bališ 1196699 (OFK Dunajská Lužná, S3BA), vylúčený za kopnutie súpera nadmernou silou v PH. Námietka ku kvalifikácii priestupku. DK žiada KRaD o správnu kvalifikáciu priestupku a na jej základe bude uložená DS. DK pozastavuje menovanému výkon športu od 1.10.2017 do vyriešenia prípadu.

U.č. 81: Csaba Gógány 1296921 (FK Šamorín-Hamuliakovo, SD3R), vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac, podľa čl. 48/1c,2b DP, od 1.10.2017.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U.č. 82: Matej Havrila 1208722 (FK Slovan Most pri BA, S3BA), od 2.10.2017.

U.č. 83: Peter Kročka 1223916 (ŠK Báhoň, S3BA), od 2.10.2017.

U.č. 84: Tomáš Matuška 1210234 (ŠK Vrakuňa Bratislava, S4BA), od 1.10.2017

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č. 85: FK Šamorín-Hamuliakovo, (SD3R). Klub podal vyjadrenie k HNS predsedu Tibora Lengyela (hrubé urážky na rozhodcu a vyhrážanie divákov po skončení stretnutia) v 8. kole SD3R, FK Šamorín – Hamuliakovo – FC Rohožník. Ukladá menovanému predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze v styku s delegovanými osobami počas stretnutí, až do rozhodnutia DK, podľa čl. 19/1 a 43/1 DP.

U.č. 86: Martin Abrman, rozhodca. DK predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 12.10.2017 o 16,15 hod. pre vysvetlenie jeho podania na komisiu k zápasu 5.kola prípravky skupiny A1 (PM1).

U.č. 87: Simon Bujna, tréner prípravky( FK Slovan Ivanka pri Dunaji ).DK predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 12.10.2017 o 16,15 hod pre jeho správanie sa voči rozhodcovi počas a po stretnutí dňa 01.10.2017 na ihrisku NMŠK 1922 Bratislava.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.7. 2017 /letné registračné obdobie bez obmedzenia/ a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením skončil dňom 30.9. 2017 /letné registračné obdobie s obmedzením/.

Nové prestupové obdobie hráčov začína od 1.1. 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov. Nenechávajte si žiadosti o RP na poslednú chvíľu, pokiaľ príde veľa objednávok v jednom momente / i keď sme zdvojnásobili výrobnú kapacitu/, to môže spôsobiť neskoršie dodania preukazov.

Odstupné za hráča podľa čl. 37 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

ODTERAZ SI ZADÁVAJTE DO ISSF PRI TRANSFERE HRÁČA IBA SUMU PODĽA TABUĽKY V Čl. 37 RaPP   (http://www.ucps.sk/Registracny_a_prestupovy_poriadok_SFZ_uplne_platne znenie_od_28_6_2017).                  
ISSF automaticky, podľa toho, či materský klub je plátca DPH alebo nie plátca DPH (plátca DPH má vyplnené pole IČ DPH vo fakturačných údajoch) dopočíta DPH k sume podľa článku 37 bod 6 RaPP, ktorý znie: “Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty, [33] k sume podľa odseku 1 sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.”
ŽIADAME VÁS TOUTO CESTOU O KONTROLU SPRÁVNOSTI FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV V ISSF.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ

Upozornenie pre FK – podávanie žiadostí o zmenu termínu stretnutia prípraviek

KM žiada FK, aby žiadosti o zmenu termínu stretnutia všetkých súťaží prípraviek podávali prostredníctvom klubového ISSF manažéra ako podnet k danému stretnutiu na KM BFZ. Nepodávajte žiadosti cez detail stretnutia, nakoľko takto podaná žiadosť príde na ŠTK BFZ, ktorá Vám žiadosť automaticky zamietne, nakoľko neriadi súťaže prípraviek.

a/ kontumácie stretnutia – súťaž PMA1

5.kolo : Malacky – DNV 3 : 0 kont. ( SP 82/b – nedostavenie sa na stretnutie ) Lokomotíva Devínska Nová Ves – poriadková pokuta 50 Euro ( RS čl.3.5 ) 3.kolo: Vrakuňa – DNV 3 : 0 kont. ( SP 82/b – nedostavenie sa na stretnutie ) Lokomotíva Devínska Nová Ves – poriadková pokuta 50 Euro ( RS čl.3.5 )

b/ odhlásenie družstva – súťaž PMA1

Zo súťaže PMA1 sa odhlásilo družstvo Lokomotíva Devínska Nová Ves. Dosiahnuté výsledky boli anulované. Družstvá, ktoré majú hrať proti DNV budú mať voľno. Lokomotíva Devínska Nová Ves – poplatok 200,- € ( RS čl.3.6 )

c/ kontumácia stretnutia – súťaž PMC2

5.kolo: Scorpons Bratislava – FK Inter 3 : 0 k ( SP 82/b – nedostavenie sa na stretnutie ) FK Inter Bratislava – poriadková pokuta 50,- € ( RS čl.3.5 )

d/ dohrávky stretnutí – nehralo sa pre nepriaznivé počasie

PMB1 – 3.kolo: NMŠK – Šamorín, UT 17.10. o 16.00 hod.

e/ posun hracích časov stretnutí – súťaž PMA1 13.kolo

13. kolo : Malacky – PŠC Pezinok UT 10.10. o 17.00 h. ( súbežne s PMB1 )

13. kolo : Rovinka – Senec UT 10.10. 17.00 h. ( súbežne s PMB1 ) 13. kolo : FKP – Vrakuňa UT 10.10. 17.00 h. ( súbežne s PMB1 )

f/ posun hracieho času – súťaž PMC1

13.kolo: D.N.Ves – Ivanka p.D., UT 10.10. o 17.00 hod.

g/ súťaž PMD – 3.turnaj

Skupina A

organizátor: FC Petržalka – nedeľa 8.10. so začiatkom o 17.00 hod. účastníci: FC Petržalka, ŠK Slovan, FK Inter, FKM Karlová Ves

Skupina B

organizátor: FKP Dúbravka – sobota 7.10. so začiatkom o 13.00 hod. účastníci: FKP Dúbravka, FK Rača, Slovan Ivanka, FC Petržalka B

Skupina C

organizátor: SFC Kalinkovo – sobota 7.10. so začiatkom o 9.00 hod. účastníci: SFC Kalinkovo, TJ Rovinka, OFK Dunajská Lužná, FC ŠTK 1914 Šamorín

Skupina D

organizátor: FKM Stupava – nedeľa 8.10. so začiatkom o 9.00 hod. účastníci: FKM Stupava, Lokomotíva Devínska Nová Ves, TJ Jakubov, FC Rohožník

Skupina E

organizátor: ŠK Bernolákovo – sobota 7.10. so začiatkom o 9.00 hod. účastníci: ŠK Bernolákovo, Karpaty Limbach, OŠK Chorvátsky Grob, MŠK Senec

Rozlosovanie stretnutí jednotlivých skupín je zverejnené na futbalnet.sk

Žiadame organizátorov, aby ihneď po skončení turnaja zaslali na nasledujúce mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk, ivan.konecny@centrum.sk výsledky stretnutí, polčasové výsledky, strelcov gólov ( aj minúty). FK ( ISSF manažéri ) sú povinní pred 1.stretnutím nahodiť do ISSF zápasovú súpisku fyzicky prítomných hráčov na turnaji, hráči musia mať vygenerované členské poplatky pre sezónu 2017/2018.Hrací čas každého stretnutia: 2 x 15 minút, ihriská: rozmery 40 x 25 metrov, hrá sa súbežne na 2 ihriskách resp. na jednom ihrisku, brány: 5 x 2 m, resp. 3 x 2 m, rozhodcovia: laici – tréneri, resp. vedúci družstiev.

h/ OZNAM KM BFZ:

Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2017/2018 organizujeme Zimnú halovú ligu starších a mladších žiakov,, O Pohár predsedu BSK”. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku.

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2003 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2005 a mladší.

Miesto konania –

st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2017, január a február 2018, kde sa plánuje odohrať celkove 7 kôl do 4.2.2018/. Podrobnosti prihlásenia v nasledujúcej US BFZ. Finálová časť ZHL BFZ bude dňa 10.2.2018 v hale Domu športu, Junácka ul.6 , Bratislava.

Komisia rozhodcov a delegátov

Náhradný termín fyzických previerok bol určený na 12.10.2017 o 16.30 na štadióne Mladá garda. Pozvaní rozhodcovia: M. Martiška, D. Olša, D. Štofik, Ľ. Čižmár, M. Fischer, M. Hrazdira, I. Kočický, L. Lomňančík a P. Olšiak.

Berie na vedomie v oznámenie R. Kicu o ukončení aktívnej činnosti a ďakuje menovanému za jeho žiaľ iba krátke pôsobenie v súťažiach riadených BFZ.

Pozýva na zasadnutie dňa 6.10. J. Slezáka a P. Hegedüsa.

Ospravedlnenia: Kalmár 7.10., 21.10., 4.11.; Vasilenko 23.-28.10.; Ralbovský 14.-15.10., 18.-22.10.; Martiška 15.10., 21.-22.10., 28.-29.10.; Štofik 22.-27.10.; Hegedüs 20.-29.10.; Henček od 5.10.; Marczell 15.10.; Slezák 21.-28.10.

Trénersko – metodická komisia

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení:

UEFA Grassroots C (7 dní – v štyroch blokoch) a UEFA B licencie (12 dní – v piatich blokoch).

Školenie trénerov UEFA B licencie (cena podľa reálnych nákladov, cca 290,- eur) sa koná v piatich blokoch :

 • 1. Blok : 28.-29.09.2017 (štvrtok – piatok) – 2 dni

 • 2. Blok : 20.-22.10.2017 (piatok – nedeľa) – 3 dni

 • 3. Blok : 01.-02.11.2017 (streda – štvrtok) – 2 dni

 • 4. Blok : 16.-18-11.2017 (štvrtok – sobota) – 3 dni

 • 5. Blok : 04.-05.12.2017 (pondelok – utorok) – 2. dni

 • ZS 04.01.2018 a 09.01.2018

Prihlásení : A. Kurilla, P. Johancsik, M. Kostolanský, M. Jánoš, I. Balážiková, P. Tóth, I. Gutléber, J. Kadnár, S. Karas, D. Sakar, M. Pipíška, M, B. Szalay, C. Gábriš, L. Horváth, A. Horváthm J. Fukatsch, J. Reffek, P. Šmilňák, F. Kiss, M. Tesárik, D. Tóth, T. Kučera, V. Juščák (23). Zoznam prihlásených trénerov je uzavretý.

 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie(cena 100,- eur) sa koná v štyroch blokoch :

TERMÍN ŠKOLENIA : Školenie sa uskutoční v štyroch blokoch

 • 1. Blok : 05.-06.10.2017 (štvrtok-piatok) – 2 dni

 • 2. Blok : 26.-27.10.2017 (štvrtok – piatok) – 2 dni

 • 3. Blok : 10.11.2017 (piatok) – 1 deň

 • 4. Blok : 19.-20.11.2017 (nedeľa – pondelok) – 2 dni

 • ZS : 13.-15.12.2017

Prihlásení : P. Horváth, R. Babirát, I. Bobošík, A. Kráľ, M. Šimko, V. Mikulášek, P. Bacho, L. Mikita, M. Kondela, D. Šturdík, V. Frantová, M. Tokoš, J. Mesároš, P. Michalovič, L. Višváder, P. Uhrinec, V. Novák, P. Arnold, P. Kinder, R. Vaš, E. Fulmek, P. Jaborek, A. Chvíla, D. Giertli, V. Vittek, E. Valášková, M. Sitiar, V. Riegel, R. Riegel, J. Madleňák, S. Bohmerová, P. Břečka, M. Lukáček, M. Sabo, M. Cintula, M. Čierny, J. Mózsi, Ľ. Noga, I. Zrubec (39). Zoznam prihlásených trénerov je uzavretý.

TMK BFZ informuje, že v rámci snahy o preškolenie a navýšenie počtu tréneriek (v ženskom futbale) SFZ tento rok podporí ženy, ktoré absolvujú UEFA Grassroots C alebo UEFA B školenie a to tak, že im preplatí spätne časť nákladov za školenie (cca 80 – 90 % ceny školenia). Všetky informácie budeme posielať trénerkam po prihlásení sa.

Akcie výberov mládeže BFZ

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2017

Dátum                     Akcia                              Kategória

Október:

09.10.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava U12,13,14 OblFZ BA mesto

09.10.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji U12,13,14 OblFZ BA vidiek

23.10.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava U12,13,14 OblFZ BA mesto

23.10.2017 TZ/TC – Stupava U12,13,14 OblFZ BA mesto

24.-25.10.2017 MT – Mini Champions Liga – Finále (Nemšová) U12 kluby

November:

08.11.2017 PZ – Družobné stretnutie s JmkFZ (Juž. Morava) U15 BFZ

14.11.2017 PZ – Družobné stretnutie s JmkFZ (Bratislava) U14, U13 BFZ

25.11.2017 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U13

26.11.2017 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U15

December:

09.12.2017 HT – Bratislava Cup (Dom športu) U13 BFZ

16.12.2017 HT – Victory Cup (Dom športu) U12 OblFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI