ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 34 ZO DŇA 09.03.2018

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

 • ŠTK, na základe nespôsobilých terénev, odkladá vybrané stretnutia 16.kola S3BA a S4BA (viď futbalnet). Náhradný termín je stanovený na 4.4. o 16,30 hod. Presný rozpis stretnutí bude v nasledujúcej ÚS.

 • Nariaďuje odohrať 15.kolo SZRL+MZRL 3.4. o 15,00 MZRL+16,30 hod. SZRL

Schvaľuje zmeny:

S3BA:

 • 19.kolo Bernolákovo – Pezinok 29.3. o 16,00 hod.

 • 19.kolo Rovinka – Rača 30.3. o 16,30 hod.

 • 19.kolo Dev. Nová Ves – Rohožník 30.3. o 10,30 hod.

S4BA:

 • 19.kolo Kalinkovo – Sl.Grob 30.3. o 10,30 hod.

SD3R:

 • 15.kolo NMŠK – D.Lužná 31.3. o 10,00 hod.

 • 15.kolo Inter – Pezinok 28.3. o 18,00 hod.

MD3R:

 • 14.kolo FC Petržalka – NMŠK 25.3. o 13,00 hod.

 • 15.kolo Vajnory – P.Úľany 30.3. o 9,00 hod.

 • 17.kolo FKP Dúbravka – Lozorno 15.4. o 13,00 hod.

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/. Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia /zimné registračné obdobie bez obmedzenia/ skončilo dňom 31.1. 2018.  Termín žiadosti o prestup zo zahraničia bolo možné podať len do 31.1.2018.

Žiadosť o prestup amatéra s obmedzením /zimné registračné obdobie s obmedzením/ možno podávať do 31. marca 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

ODTERAZ SI ZADÁVAJTE DO ISSF PRI TRANSFERE HRÁČA IBA SUMU PODĽA TABUĽKY V Čl. 37 RaPP   (http://www.ucps.sk/Registracny_a_prestupovy_poriadok_SFZ_uplne_platne znenie_od_28_6_2017).                  
ISSF automaticky, podľa toho, či materský klub je plátca DPH alebo nie plátca DPH (plátca DPH má vyplnené pole IČ DPH vo fakturačných údajoch) dopočíta DPH k sume podľa článku 37 bod 6 RaPP, ktorý znie: “Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty, [33] k sume podľa odseku 1 sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.”
ŽIADAME VÁS TOUTO CESTOU O KONTROLU SPRÁVNOSTI FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV V ISSF.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ 

a/ zmena hracieho času stretnutí z dôvodov kolízie stretnutí

PMA1 – 18.kolo: FKP Dúbravka – OFK Dun. Lužná, SO 5.5. o 14.00 hod.

PMB1 – 18.kolo: FKP Dúbravka – OFK Dun. Lužná, SO 5.5. o 14.00 hod.

PMC1 – 14.kolo: Lokomotíva DNV – MŠK Senec, SO 7.4. o 13.00 hod.

PMC1 – 16.kolo: Lokomotíva DNV – ŠK Vrakuňa, SO 21.4. o 13.00 hod.

PMC1 – 18.kolo: Lokomotíva DNV – FC Malacky, SO 5.5. o 13.00 hod.

PMC1 – 22.kolo: Lokomotíva DNV – TJ Rovinka, SO 2.6. o 13.00 hod.

b/ zmeny termínu stretnutí

PRMA – 20.kolo: Jakubov – Studienka , ŠT 24.5. o 18.00 hod.

PRMA – 22.kolo: Jakubov – Zohor, NE 3.6. o 15.00 hod.

c/ zmena termínu stretnutia ( kolízia stretnutí )

PRMA – 14.kolo: Rohožník – Jakubov, SO 7.4. o 14.00 hod.

b/ termíny organizácie turnajov – súťaž PMD

skupina A: organizátor ŠK Slovan Bratislava

termín: sobota 28.4.2018 od 13.00 hod. ( súbežne na 4 ihriskách )

skupina A: organizátor FC Petržalka

termín: sobota 26.5.2018 od 16.30 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina B: organizátor FK Rača

termín: sobota 28.4.2018 od 13.30 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina B: organizátor FK Slovan Ivanka pri Dunaji

termín: sobota 12.5.2018 od 14.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách

skupina B: organizátor FKP Dúbravka

termín: sobota 2.6.2018 od 10.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina B: organizátor FC Petržalka

termín: nedeľa 10.6.2018 od 14.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina C: organizátor OFK Dunajská Lužná

termín: sobota 28.4.2018 od 14.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina C: organizátor ŠTK Šamorín

termín: sobota 12.5.2018 od 9.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina C: organizátor SFC Kalinkovo

termín: sobota 26.5.2018 od 12.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina C: organizátor TJ Rovinka

termín: nedeľa 10.6.2018 od 10.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina D: organizátor Lok. Dev. N. Ves

termín: sobota 28.4.2018 od 10.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina D: organizátor TJ Záhoran Jakubov

termín: sobota 12.5.2018 od 10.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina D: organizátor FKM Stupava

termín: nedeľa 27.5.2018 od 11.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina D: organizátor FC Rohožník

termín: sobota 9.6.2018 od 10.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina E: organizátor ŠK Bernolákovo

termín: sobota 28.4.2018 od 9.00 hod. ( hrá sa na 1 ihrisku )

skupina E: organizátor MŠK Senec – ihrisko Réca

termín: nedeľa 13.5.2018 od 10.00 hod. ( hrá sa na 1 ihrisku )

skupina E: organizátor FK Karpaty Limbach

termín: sobota 26.5.2018 od 9.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina E: organizátor OŠK Chorvátsky Grob

termín: sobota 9.6.2018 od 9.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

Komisia rozhodcov a delegátov

Náhradný resp. opravný termín zimného seminára rozhodcov BFZ: 16.3. o 16.00, zasadačka BFZ. Pozvaní rozhodcovia: P. Gaži, M. Farkaš, R. Hudy (po ospravedlnení absolvuje 23.3.), M. Martiška, L. Tománek, M. Vašš, M. Hrazdira, D. Klúčik, L. Lomňančík, M. Volek.

Licenčný seminár na udelenie licencie „A“ delegáta zväzu úspešne absolvovali: P. Bóllo, Ľ. Čižmár, M. Dávid, J. Hlavenka, M. Choreň, M. Kroneraff, R. Lehuta, S. Milan, T. Mókoš, M. Múčka, M. Orlický, P. Polák, S. Porubän, D. Štofik, P. Šuniar, P. Vnuk, V. Žilavý. Ďalší 30 účastníci seminára splnili podmienky na predĺženie platnosti licencie.

Oznamuje predbežný termín fyzických previerok v jarnej časti súťažného ročníka 3.5.2018.

Ospravedlnenia: Hudy 15.-18.3., 24.3.; Kramár od 1.3.; Sabela 21.-24.3., 28.3.-4.4.; Laciňák 29.3. 3.4.

Trenersko – metodická komisia

TMK BFZ, úsek vzdelávania trénerov oznamuje, že v jarnej časti organizuje pre trénerov futbalu školenie UEFA Grassroots C licencie (v 4 blokoch). Záujemcovia už môžu posielať prihlášky (na stránke BFZ) na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk. Podmienkou otvorenia je min. 20 prihlásených záujemcov. Spôsob prihlasovania, termíny jednotlivých blokov, výška poplatku, atď. nájdete na stránke http://bfz.futbalnet.sk / TRÉNERI A MLÁDEŽ / ŠKOLENIE TRÉNEROV BFZ.

TERMÍNY ŠKOLENIA :

– Školenie sa uskutoční v štyroch blokoch :

· 1. Blok : 17.03.2018 (sobota) – čas 8,3,00 hod. – 17,30 hod.

18.03.2018 (nedeľa) – čas 9,00 hod. – 13,00 hod.

· 2. Blok : 06.04.2018 (piatok) – čas 14,00 hod. – 19,30 hod.

07.04.2018 (sobota) – čas 8,30 hod. – 12,00 hod.

· 3. Blok : 22.04.2018 (nedeľa) – čas 8,30 hod. – 17,00 hod.

· 4. Blok : 07.05.2018 (pondelok) – čas 15,00 hod. – 20,00 hod.

· ZS :

1. Skupina : 19.05.2018 (sobota) – čas 9,00 – 13,30 hod. (v priestoroch BFZ)

2. Skupina : 20.05.2018 (nedeľa) – čas 9,00 – 13,30 hod. (v priestoroch BFZ)

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (cena 100,- eur)

Prihlásení (poslané všetky potrebné dokumenty k prihláške) : Š. Ďurajka, L. Roziak, P. Jankovič, D. Boris, A. Čecho, J. Janek, M. Sitiar, R. Riegel, E. Jančík, A. Kulčár, M. Vašíček, B. Markovič, A. Görföl, D. Androvics, M. Kolek, D. Reif (16).

Akcie výberov mládeže BFZ

NOMINÁCIA

hráčov U12 (nar. 1.1.2006 a mladší) výberu ObFZ Bratislava – vidiek na kontrolný zraz v PPT SFZ v pondelok 19.03.2017 o 17:00 na futbalovom štadióne FKM Stupava.

Hráči:

Erik Brezovský (FKM Stupava) Erik Juran (CFK Pezinok-Cajla)

Tobias Vachálek (ŠK Závod) Filip Tóth (FC Rohožník)

Simon Šteflik (TJ Velké Leváre) Erik Bartoš (ŠK Závod)

Michal Fejtl (FK Záhorská Ves) Timotej Kuch (OŠK Láb)

Richard Ivák (OŠK Láb) Maroš Borza (CFK Pezinok-Cajla)

Juraj Mikulecký (ŠK Žolík Malacky) Matej Balco (PŠC Pezinok)

Náhradníci :

Nicolas Salay (ŠK Žolík Malacky) Michal Adam (PŠC Pezinok)

Simon Frühauf (ŠK Žolík Malacky) Hugo Zalešnák (FC Zohor)

Lukáš Jaššo (CFK Pezinok-Cajla) Juraj Nemšovič (Slovan Modra)

RT:

Vedúca PPT: Alexandra Števaňáková

Tréner : Miroslav Terlanda

Tréner brankárov:   Stanislav Fišan

Zraz nominovaných hráčov je 19.3.2018 o 17:00  hod. na štadióne FKM Stupava.

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca. Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť na t. č.: M.Terlanda 0905 575 010 alebo  e-mailom:  miroslav.terlanda@gmail.com.

NOMINÁCIA

hráčov U13 (nar. 1.1.2005 a mladší) výberu ObFZ Bratislava – vidiek na kontrolný zraz v PPT SFZ v pondelok 19.03.2017 o 17:00 na futbalovom štadióne FKM Stupava.

Hráči:

Jakub Sivák (ŠK Láb) Patrik Ďurčo (FC Sudienka)

Kristián Pavlík (FC Rohožník) Filip Orgoň (FC Studienka)

Tobias Hoffer (ŠK Žolík Malacky) Niko Ďurčák (FC Studienka)

Nicolas Szitás (ŠK Závod) Nicolas Novák (ŠK Žolík Malacky

Timotej Slaninka (ŠK Žolík Malacky)Tobias Kravarčík (PŠC Pezinok)

Marcel Bilčík (ŠK Šenkvice) Lukáš Polakovič (ŠK Šenkvice)

Náhradníci:

Adrián Sipos (MŠK Senec) Ladislav Maršovský (MŠK Senec)

Daniel Liďák (CFK Pezinok – Cajla) Matúš Michalko (CFK Pezinok Cajla)

RT:

Vedúca PPT: Alexandra Števaňáková

Tréner : Michal Spišiak

Tréner brankárov:   Stanislav Fišan

 

Zraz nominovaných hráčov je 19.3.2018 o 17:00  na štadióne v Stupave.

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca. Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť na t. č.: M.Spišiak 0904 512819 alebo e-mailom: michal.spisiak.mu@gmail.com.

NOMINÁCIA

hráčov U14 (nar. 1.1.2004 a mladší) výberu ObFZ Bratislava – vidiek na kontrolný zraz v PPT SFZ v pondelok 19.03.2017 o 17:00 na futbalovom štadióne FKM Stupava.

Hráči:

Matej Pätoprstý (MŠK Senec) Dávid Németh (MŠK Senec)

Matúš Horváth (ŠK Svätý Jur) Jakub Kormanovič (PŠC Pezinok)

Patrik Wolf (ŠK Svätý Jur) Adam Melicher (PŠC Pezinok)

Boris Polák (TJ Veľké Leváre) Michal Zeithaml (TJ Veľké Leváre)

Martin Žilavý (FK Studienka) Denis Šišulák (FK Studienka)

Martin Vigoda (FK Studienka) Dávid Macík (ŠK Žolík Malacky)

Náhradníci :

Maxim Srna (ŠK Svätý Jur) Marko Mareš (MŠK Senec)

Slavomír Tvrdý (MŠK Senec) Marko Martinkovič (MŠK Senec)

Nicolas Haramia (ŠK Žolík Malacky) Tibor Katona (MŠK Senec)

RT:

Vedúca PPT: Alexandra Števaňáková

Tréner : Imrich Kolláth

Tréner brankárov:   Stanislav Fišan

Zraz nominovaných hráčov je 19.3.2018 o 17.00 hod. na štadióne FKM Stupava.

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca. Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť na t. č.: I.Kolláth 0904 992583 alebo e-mailom:  imo.kollath@gmail.com.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2018

Dátum

Akcia

Kategória

Marec:

17.-18.03.2018

Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots C licencia

1. Blok

19.03.2018

TZ/TC – PPT SFZ, OblFZ Vidiek (Stupava), OblFZ Mesto (NMŠK)

U12, U13, U14

Apríl:

06.-07.04.2018

Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots C licencia

2. Blok

09.04.2018

TZ/TC – PPT SFZ : OblFZ Vidiek (Ivanka p. D.), OblFZ Mesto (NMŠK)

U12, U13, U14

11.04.2018

TU BFZ – FC Petržalka um. tráva

Akádémia + ÚTM + výber OblFZ vidiek a mesto U12 + výber dievčat BFZ U13

17.04.2018

TZ/TC – Ivanaka p. Dunaji

BFZ U14

22.04.2018

Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots C licencia

3. Blok

24.04.2018

TZ/TC – ŠK Slovan BA (UT Rapid)

BFZ U14

25.04.2018

PZ – Družobné stretnutie, JmkFS – BFZ

BFZ U15, U13

28.04-02.05.2018

RT – U14 Senec a okolie

BFZ U14

30.04.2018

TZ/TC – PPT SFZ, OblFZ Vidiek (Stupava), OblFZ Mesto (NMŠK)

U12, U13, U14

Máj:

07.05.2018

Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots C licencia

4. Blok

11.-13.05.2018

MT – Trofej Belehrad

BFZ U14

14.05.2018

TZ/TC – PPT SFZ : OblFZ Vidiek (Ivanka p. D.), OblFZ Mesto (NMŠK)

U12, U13, U14

19.-20.05.2018

Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots C licencia

ZS

Jún:

05.06.2018

PZ – výber BFZ – ŠK Slovan BA

BFZ U13, U12

05.-06.06.2018

Školský pohár SFZ, finále NTC Poprad

školy

13.-14.06.2018

McDonalds Cup, finále NTC Poprad

školy

15.-17.06.2018

MT – Gyor

BFZ U14

25.-30.6.2018

Letný športový tábor (chlapci) – Stupava

BFZ U12, U13

 

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2018

Júl:

24 -26.07.2018

MT – Memoriál Františka Harašty – ČR

BFZ U17

August:

11.-15.08.2018

RT – Memoriál Gejzu Princa – Košice

BFZ U15

September:

4.-5.9.2018

RT – PPT SFZ (Poprad)

BFZ U13, U14 (mimo Akadémie a ÚTM)

10.-12.09.2018

Danubia Moravia cup 2018

BFZ U15

14.-18.09.2018

RT – U14 Senec a okolie

BFZ U14


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI