ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 36 ZO DŇA 23.03.2018

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predajuvám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje zmeny štatutárnych zástupcov vo FK

ŠK Bernolákovo – Prezident ŠK Bernolákovo  Martin Méry 0905 512906.

FC Rohožník – Prezident FC Rohožník  Jaroslav Ferik 0917 195 262

Sekretariát BFZ oznamuje všetkým delegátom BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, ktorý úspešne absolvovali školenie o odbornej príprave delegáta zväzu v dňoch 3 – 4.3.2018 v Senci, že osvedčenia si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek podľa príslušnosti.

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Oznamuje:

 • Žiada všetky FK, aby pri požiadavke o zmene termínu stretnutia uvádzali aj hraciu plochu (štadión), pretože ak ho tam neuvedú systém neuvedie žiaden štadión pri danom stretnutí.

Schvaľuje zmeny:

S3BA:

 • 16.kolo Dev. Nová Ves – Most 11.4. o 17,00 hod. (nie 17,30)
 • 17.kolo Rovinka – D.Lužná 4.4. o 16,30 hod.
 • 19.kolo Vajnory – Lozorno 30.3. o 12,00 hod.
 • 20.kolo Pezinok – Slovan 8.4. o 14,00 hod. (SP čl.35/5)
 • 23.kolo Rohožník – D.Lužná 28.4. o 11,00 hod.
 • 26.kolo Tomášov – Rohožník 12.5. o 10,30 hod.

SD3R:

 • 15.kolo Domino – Rohožník 28.3. o 16,00 hod.,

MD3R:

 • 14.kolo Rača – Domino 11.4. o 17,00 hod.
 • 15.kolo Domino – Pezinok 27.3. o 16,30 hod., FKP Dúbravka – Domino 29.3. o 10,00 hod.
 • 18.kolo P.Úľany – Pezinok 19.4. o 17,00 hod.

SZRL+MZRL:

 • 21.kolo Rača – Senec 8.5. o 9,30+11,30 hod.

Schvaľuje striedavý štart hráčov v zmysle SP čl.28/8:

 • Michal Horváth (1374881), Rudolf Straka (1362579), Róbert Hegyi (1394465), Matúš Ivan (1341036), Patrik Piroska (1385409), Lukáš Śkorvaga (1374882), Maroš Stiglicz (1301094) všetci – N.Dedinka / Šenkvice (U19)
 • Samuel Antalík (1354037) – Sl.Grob/Sv.Jur (U13)
 • Richard Linek (1297403), Jozef Horváth (1301994) – Ž.Malacky/Zohor (U19)
 • Róbert Boroš (1302642), Mathias Lembakoali (1356328), Martin Roháč (1303705) všetci – Most/D.Lužná (U19)
 • Martin Farkaš (1325398) – Most/D.Lužná (U15)

Disciplinárna komisia

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.170: Ondrej Bobek 1198942 (ŠK Vrakuňa BA, S4BA), od 18.03.2018.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U.č.171: Martin Privrel 1258913 (FC Rohožník, S3BA), od 19.03.2018.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 28.03.2018 (Streda), v sídle BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/. Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia /zimné registračné obdobie bez obmedzenia/ skončilo dňom 31.1. 2018.  Termín žiadosti o prestup zo zahraničia bolo možné podať len do 31.1.2018.

Žiadosť o prestup amatéra s obmedzením /zimné registračné obdobie s obmedzením/ je možné podávať do 31. marca 2018 a musí byť schválená hráčom a materským klubom do 23,59 hod.

Ďalej upozorňujeme na skutočnosť, že v posledný deň /t.j. 31.3.2018/ nie je možné podať zrušenie hosťovania hráča i prestup s obmedzením toho istého hráča. V takomto prípade žiadosť o zrušenie hosťovania hráča podať najneskôr dňa 30.3. 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

ODTERAZ SI ZADÁVAJTE DO ISSF PRI TRANSFERE HRÁČA IBA SUMU PODĽA TABUĽKY V Čl. 37 RaPP   (http://www.ucps.sk/Registracny_a_prestupovy_poriadok_SFZ_uplne_platne znenie_od_28_6_2017).
ISSF automaticky, podľa toho, či materský klub je plátca DPH alebo nie plátca DPH (plátca DPH má vyplnené pole IČ DPH vo fakturačných údajoch) dopočíta DPH k sume podľa článku 37 bod 6 RaPP, ktorý znie: “Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty, [33] k sume podľa odseku 1 sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.”
ŽIADAME VÁS TOUTO CESTOU O KONTROLU SPRÁVNOSTI FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV V ISSF.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže

a/ zmena termínov stretnutí – kolízia

PMA1 – 14.kolo: OFK Dun. Lužná – ŠK Vrakuňa , UT 17.4. o 18,15 hod.

PMB1 – 14.kolo: OFK Dun. Lužná – ŠK Vrakuňa , UT 17.4. o 17,00 hod.

PMC1 – 14.kolo: OFK Dun. Lužná – ŠK Vrakuňa , UT 17.4. o 17,00 hod.

b/ dohrávky stretnutí súťaží PMA1, PMB1, PMC1

KM BFZ žiada FC Malacky a ŠK Vrakuňa o urýchlené nahlásenie termínu

dohrávky stretnutí 11.kola. V prípade nenahlásenia termín stanoví KM.

c/ schválenie hracej plochy

KM BFZ schvaľuje žiadosť FC Rohožník o schválenie hracej trávnatej plochy pre kategóriu prípravka / U11 –

PRMA, U9 – PMC2, U8 – PMD /. Trávnatá hracia plocha má rozmery 88 metrov x 44 metrov. Hracia plocha bude

počas súťažných stretnutí riadne vyznačená / vylajnovaná / pre rozmery súťaží prípraviek PRMA, PMC2

(68x 36 m), Hracia plocha spĺňa rozmery pre kategóriu U11, U9 a taktiež aj pre U8. Hracia plocha je v areáli

štadióna FC Rohožník.

d/ upozornenie – termín dohrávky

PMC2 – 9.kolo: ŠK Báhoň – TJ Malinovo, SO 7.4. o 14.30 hod.

e/ termíny organizácie turnajov – súťaž PMD

skupina A: organizátor ŠK Slovan Bratislava

termín: sobota 28.4.2018 od 13.00 hod. ( súbežne na 4 ihriskách )

skupina A: organizátor FK Inter Bratislava – ihrisko Drieňová ul.

termín: nedeľa 13.5.2018 od 09.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina A: organizátor FC Petržalka

termín: sobota 26.5.2018 od 16.30 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina A: organizátor FKM Karlova Ves

termín: sobota 9.6.2018 od 09.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina B: organizátor FK Rača

termín: sobota 28.4.2018 od 13.30 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina B: organizátor FK Slovan Ivanka pri Dunaji

termín: sobota 12.5.2018 od 14.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách

skupina B: organizátor FKP Dúbravka

termín: sobota 2.6.2018 od 10.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina B: organizátor FC Petržalka

termín: nedeľa 10.6.2018 od 14.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina C: organizátor OFK Dunajská Lužná

termín: sobota 28.4.2018 od 14.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina C: organizátor ŠTK Šamorín

termín: sobota 12.5.2018 od 9.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina C: organizátor SFC Kalinkovo

termín: sobota 26.5.2018 od 12.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina C: organizátor TJ Rovinka

termín: nedeľa 10.6.2018 od 10.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina D: organizátor Lok. Dev. N. Ves

termín: sobota 28.4.2018 od 10.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina D: organizátor TJ Záhoran Jakubov

termín: sobota 12.5.2018 od 10.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina D: organizátor FKM Stupava

termín: nedeľa 27.5.2018 od 11.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina D: organizátor FC Rohožník

termín: sobota 9.6.2018 od 10.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina E: organizátor ŠK Bernolákovo

termín: sobota 28.4.2018 od 9.00 hod. ( hrá sa na 1 ihrisku )

skupina E: organizátor MŠK Senec – ihrisko Réca

termín: nedeľa 13.5.2018 od 10.00 hod. ( hrá sa na 1 ihrisku )

skupina E: organizátor FK Karpaty Limbach

termín: sobota 26.5.2018 od 9.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina E: organizátor OŠK Chorvátsky Grob

termín: sobota 9.6.2018 od 9.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje zmenu termínu fyzických previerok v jarnej časti súťažného ročníka na 2.5.2018 (streda).

Nedostatky v zápisoch o stretnutí: Sabela – popis oboch priestupkov hráča vylúčeného po 2. ŽK nie je v súlade s terminológiou pravidiel futbalu.

Ospravedlnenia: Hegedüs 14.-15.4.; Lauer 29.3.-2.4.; 17.-21.4.; Ježík 30.3., 6.-14.4.; Pinček 30.3.-2.4.

Trénersko – metodická komisia

TMK BFZ oznamuje trénerom, že v jarnej časti organizuje Seminár trénerov BFZ 2018. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej UEFA Grassroots C a UEFA B licencie a bude v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk.

Podrobné informácie ohľadom termínu a programu budú zverejnené neskôr. Záväzná prihláška je zverejnená na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / SEMINÁR TRÉNEROV BFZ).

TMK BFZ oznamuje, že 11.4.2018 sa na FŠ FC Petržalka uskutoční každoročný turnaj BFZ pre kategóriu U12 / ročník narodenia 2006 a ml. Cieľom tohto turnaja je zmapovanie hráčov v tejto vekovej kategórii pre širší výber BFZ. Na turnaji sa zúčastnia družstvá hrajúce 1. ligu ml. žiakov SFZ U12 s licenciou Akadémie resp. ÚTM (SDM Domino Bratislava, FK Inter Bratislava, ŠK Slovan Bratislava, FKM Karlova Ves a FC Petržalka), ktoré doplnia družstvá výberu OblFZ Bratislava vidiek, výberu OblFZ Bratislava mesto a výberu dievčat BFZ (r. 2005).

Akcie výberov mládeže BFZ

 NOMINÁCIA 

hráčov U12 (nar. 1.1.2006 a mladší) výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz v PPT SFZ v pondelok 09.04.2018 o 16:00 na ihrisku NMŠK 1922 BA.

 

Hráči:

Michal Meško (FK Vajnory)                  Denis Filip  (FK Vajnory)

Juraj Kuchta (FK Vajnory)                   Martin Uhlár (FK Vajnory)

Denis Jehlár (MŠK Iskra Petržalka)      Samuel Neupauer (MŠK Iskra Petržalka)

Viliam Almáši (FK Rača BA)       Šimon Obernauer (FK Rača BA)

Tomáš Jurišta  (NMŠK 1992 BA)         Lukáš Farkaš (NMŠK 1922 BA)

Matej Ďurica (ŠK Hargašova Z. Bystrica)        Alex Švec (ŠK Vrakuňa BA)

Dominik Hubay (MFK Rusovce)              Andrej Sečanský (ŠK Vrakuňa BA)

Matti Schifferer (FKP Dúbravka BA)  Timotej Smrečanský (FA Lafranconi FTVŠ)

Samuel Režný (FK Rača BA)       Artur Vydarený (FKP Dúbravka BA)

Náhradníci:

Adam Polák  (ŠK Vrakuňa BA)    Daniel Adam Czaja (ŠK Vrakuňa BA)

Samuel Borguľa (ŠK Vrakuňa BA)

RT:

Šéftréner výberov: Walter Rischer

Tréner:                  Anton Daniel

Asistent trénera:   Radko Kohút

Tréner brankárov: Tomáš Pažitka

Vedúci výberov :   Adam Somoláni

Výstroj hráčov: tréningový výstroj, kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je dňa 09.04.2018 o 16:00 hod. na štadióne v NMŠK 1922 BA. Tréningova jednotka prebieha v čase od 16:30 – 18:00. Predpokladané ukončenie zrazu je o 17:45 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: T. Danielovi – 0904 273 307.

NOMINÁCIA 

hráčov U13 (nar. 1.1.2005 a mladší) výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz v PPT SFZ v pondelok 09.04.2018 o 16:00 na ihrisku NMŠK 1922 BA.

Hráči:

Patrik AKSAMIT (FK Rača)        Adam TAUFER (FK Rača)

Erik VALENTIN (FK Dúbravka)   Michal MIKÚŠ (FK Rača)

Jakub DRLIČIAK (ŠK Vrakuňa)  Lukáš MALOVEC (FK Vajnory)

Peter FRATRIČ (NMŠK 1922 BA)        Ivan DRUZHKOV (Záh. Bystrica)

Hugo ŽÁK  (FKP Dúbravka)                 Tomáš MORÁVEK (Záh. Bystrica)

Samuel ČERNÁK (FK Dúbravka)         Lukáš KANIANSKY (FKM DNV)

RT:

Šéftréner výberov: Walter Rischer

Tréner:                  Ján Hullman

Tréner brankárov: Tomáš Pažitka

Vedúci výberov :   Adam Somoláni

Výstroj hráčov: tréningový výstroj, kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je dňa 09.04.2018 o 16:00 hod. na štadióne v NMŠK 1922 BA. Tréningova jednotka prebieha v čase od 16:30 – 18:00. Predpokladané ukončenie zrazu je o 17:45 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: J. Hullman– 0907 594 669.

NOMINÁCIA

hráčov U14 (nar. 1.1.2004 a mladší) výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz v PPT SFZ v pondelok 09.04.2018 o 16:00 na ihrisku NMŠK 1922 BA.

 Hráči:

Juraj Štibrány (FK Rača) Matej Smetana (FK Rača)

 Matúš Kollar (MŠK Iskra Petržalka) Michal Hargaš (NMŠK 1922 BA)

Filip Murgač (FK Rusovce)        Ivan Dorošenko (NMŠK 1922 BA)

Max Hoevenaars (MFK Rusovce)         Radovan Gajdoš  (MŠK Iskra Petržalka)

Dominik Gaál (FK Rača)  Adam Gálik (MŠK Iskra Petržalka)

Viktor Drozd (FK Rača)    Róbert Časnocha (MŠK Iskra Petržalka)

Náhradníci:

Peter Rigo (ŠK Vrakúňa)   Adrián Húdek (FKP Dúbravka)

Juraj Meszároš (ŠK Vrakúňa) Adam Titka (MŠK Iskra Petržalka)

RT:

Šéftréner výberov: Walter Rischer

Tréner:                  Mikuláš Marci

Tréner brankárov: Tomáš Pažitka

Vedúci výberov :   Adam Somoláni

Výstroj hráčov: tréningový výstroj, kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je dňa 09.04.2018 o 16:00 hod. na štadióne v NMŠK 1922 BA. Tréningova jednotka prebieha v čase od 16:30 – 18:00. Predpokladané ukončenie zrazu je o 17:45 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Marci – 0918 373 737.

 Plán akcií BFZ na 1.polrok 2018  

Dátum  Akcia Kategória
  Marec:
27.03.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 (dievčatá) WU14
  Apríl:

27.03.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 W13, W14
03.04.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 (dievčatá) BFZ WU13
03.04.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 (chlapci) BFZ U13, U14
06.-07.04.2018 Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots C licencia 2. Blok
09.04.2018 TZ/TC –  PPT SFZ : OblFZ Vidiek (Ivanka p. D.), OblFZ Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
10.04.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 (dievčatá) BFZ WU14
11.04.2018 TU BFZ – FC Petržalka um. tráva Akádémia + ÚTM + výber OblFZ vidiek a mesto U12 + výber dievčat BFZ U13
11.04.2018 MT – Székesfehérvár  (chlapci) BFZ U14, U13
17.04.2018 TZ/TC – Ivanaka p. Dunaji (chlapci) BFZ U14
22.04.2018 Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots C licencia 3. Blok
24.04.2018 TZ/TC – ŠK Slovan BA – UT Rapid (chlapci) BFZ U14
24.-25.04.2018 RT – Dunajská Lužná (dievčatá) BFZ WU14
25.04.2018 PZ – Družobné stretnutie, JmkFS – BFZ (chlapci) BFZ U15, U13
28.04-02.05.2018 RT – U14 Senec a okolie (chlapci) BFZ U14
30.04.2018 TZ/TC – PPT SFZ, OblFZ Vidiek (Stupava), OblFZ Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
 Máj:
07.05.2018 Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots C licencia 4. Blok
11.-13.05.2018 MT – Trofej Belehrad (chlapci) BFZ U14
14.05.2018 TZ/TC –  PPT SFZ : OblFZ Vidiek (Ivanka p. D.), OblFZ Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
19.-20.05.2018 Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots C licencia ZS
22.05.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 (dievčatá) BFZ WU13
  Jún:
05.06.2018 PZ – výber BFZ – ŠK Slovan BA (chlapci) BFZ U13, U12
05.06.20:18 TZ/TC –  NMŠK 1922 (dievčatá) BFZ WU13
05.-06.06.2018 Školský pohár SFZ, finále NTC Poprad školy
13.-14.06.2018 McDonalds Cup, finále NTC Poprad školy
15.-17.05.2018 MT – Gyor (chlapci) BFZ U14
25.-30.6.2018 Letný športový tábor – Stupava (chlapci) BFZ U12, U13

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2018  

  Júl:
24 -26.07.2018 MT – Memoriál Františka Harašty – ČR (chlapci) BFZ U17
  August:
11.-15.08.2018 RT – Memoriál Gejzu Princa – Košice (chlapci) BFZ U15
September:
4.-5.9.2018 RT – PPT SFZ – Poprad (chlapci) BFZ U13, U14 (mimo Akadémie a ÚTM)
10.-12.09.2018 Danubia Moravia cup 2018 (chlapci) BFZ U15
14.-18.09.2018 RT – U14 Senec a okolie (chlapci) BFZ U14

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI