ÚRADNÁ SPRÁVA Č.44 ZO DŇA 18.05.2018

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 14.5.52018 schválil okrem iného:

 • Štadión OFK Dunajská Lužná ako dejisko finále pohára BFZ dňa 6.6.2018 o 18:00
 • Štartovný vklad do súťaží BFZ v kategórii seniorov na súťažný ročník 2018/2019:

                  1,TIPOS III.liga seniori 650€,

                  2, IV.liga BFZ 450€

 • Termín podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2018/2019 od 11.6.2018 do 24.6.2018 do 24:00 hod. formou elektronickej prihlášky do súťaží v ISSF systéme
 • Termín uhradenia štartovného vkladu v súťaží seniorov: 30.6.2018 do 24:00

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Pohár BFZ – semifinále:

23.5. o 17,30 hod.:

 • ŠK Tomášov – FK Slovan Most pri Bratislave
 • OFK D.Lužná – TJ Rovinka

Schvaľuje zmeny:

SD3R:

 • 26.kolo Ivanka – Šamorín-Hamuliakovo 29.5. o 18,00 hod.

MD3R:

 • 3.kolo Pezinok – Z.Ves 19.5. o 11,00 hod.
 • 5.kolo Domino – Pusté Úľany 27.5. o 13,30 hod.
 • 6.kolo Domino – NMŠK 26.5. o 16,00 hod., Domino “B” – Vajnory 2.6. o 13,30 hod.

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Samuel Pasztor (2003) č.rp.1303879 – žiaci / dorast platnosť lekárskej prehliadky od 13.4.2018 do 12.4.2019
 • Samuel Mako (2003) č.rp.1304402 – žiaci / dorast platnosť lekárskej prehliadky od 13.4.2018 do 12.4.2019
 • Dominik Wiesner (2003) č.rp.1304156 – žiaci / dorast platnosť lekárskej prehliadky od 13.4.2018 do 12.4.2019
 • Peter Šuplata (2003) č.rp.1304066 – žiaci / dorast platnosť lekárskej prehliadky od 13.4.2018 do 12.4.2019
 • Enrico Továč (2003) č.rp.1304084 – žiaci / dorast platnosť lekárskej prehliadky od 15.3.2018 do 14.3.2019
 • Jakub Pucher (2001) č.rp.1303686 – dorast /muži platnosť lekárskej prehliadky od 26.10.2017 do 25.10.2018

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.296: Juraj Senáši 1184658 (ŠK Bernolákovo, S3BA), vylúčený za HNS, zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera. Po stretnutí sa správal HNS k rozhodcovi – hrubá urážka. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 45/1,2a,48/1c,2b DP, od 14.05.2018.

U.č.297: Hugo Púll 1297946 (FC Ružinov Bratislava, SD3R), vylúčený za kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia, podľa čl. 45/1,2a DP, od 17.05.2018.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.298: Tomáš Babala  1105129 (ŠK Bernolákovo, S3BA),  od 14.05.2018.

U.č.299: Matej Galovič  1182513 (ŠK Tomašov – seniori, vylúčený v PBFZ), pozastavenie výkonu športu na 1 pohárové stretnutie, od 17.05.2018.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U.č.300: Nicolas Leginus  1310394 (ŠK Tomašov, S3BA),  od 13.05.2018.

U.č.301: Jakub Rajnič  1240689 (CFK Pezinok-Cajla, S4BA),  od 14.05.2018.

U.č.302: Marek Krajčír  1159477 (SFC Kalinkovo, S4BA),  od 13.05.2018.

U.č.303: Patrik Šušla  1301133 (MŠK Senec, SD3R),  od 13.05.2018.

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5b DP:

U.č.304: Tomáš Matuška 1210234 (ŠK Vrakuňa Bratislava, S4BA), od 13.05.2018.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.305: CFK Pezinok-Cajla, S4BA. Na základe Správy delegáta stretnutia začína disciplinárne konanie voči klubu za HNS divákov – vulgárne pokriky na hráčov súpera, vhodená tekutina na HP pri góle súpera a za nedostatočnú usporiadateľskú službu – neskorý príchod HU na stretnutie, v prvom polčase nebol HU označený – nemal predpísanú vestu a hlásateľ nebol činný v priebehu 1. polčasu stretnutia CFK Pezinok-Cajla – FC Malacky, odohraného dňa 13.5.2018. DK žiada klub o zaslanie písomného vyjadrenia k uvedeným nedostatkom a prijaté opatrenia v termíne do 23.05.2018.

U.č.306: ŠK Šenkvice, SZRL. Na základe odstúpenia ŠTK, keď v stretnutí 20. kola MŠK Senec – ŠK Šenkvice, klesol počet hráčov pod 7 a stretnutie bolo kontumované, ukladá družstvu ŠK Šenkvice POKARHANIE, podľa čl. 11 DP. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 24.05.2018, v sídle BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/. Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra s obmedzením /zimné registračné obdobie s obmedzením/ skončilo dňom 31.3. 2018. Žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a s obmedzením /letné registračné obdobie/ bude možné podávať až od 1. júla 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže BFZ

a/Oznam pre FK

KM BFZ žiada FK, aby žiadosti o zmenu termínov stretnutí v súťažiach prípraviek zasielali v ISSF ako podnet k danému stretnutiu výlučne na KM BFZ, žiadosti podávané cez detail stretnutia prídu na ŠTK BFZ, ktorá   automaticky žiadosť zamietne ako neopodstatnenú, nakoľko neriadi súťaže prípraviek.

b/ zmeny termínov stretnutí

PMA1 – 21.kolo: Vrakuňa – NMŠK SO 26.5.2018 o 10,15 hod. /kolízia zápasov/

PMB1 – 21.kolo: Vrakuňa – NMŠK  PI 18.5.2018 o 17,30 hod. /kolízia zápasov/

PMC1 – 19.kolo: FKP – Rovinka, ST 30.5. o 17.30 hod. ( nespôsobilý terén dňa 15.5. )

PMC2 –  18.kolo: Inter – N. Dedinka SO 19.5.2018 o 10,00 hod. /kolízia zápasov/

PRMA – 20.kolo: Lozorno – Kostolište, PI 18.5. o 17.30 hod.. ( Lozorno poplatok 20,- € )

PRPK – 24.kolo: Modra – Sl.Grob, UT 15.5. o 18.00 hod. ( Sl.Grob poplatok 20,- € )

PRMA – 24.kolo: Závod – Zohor, ST 23.5. o 18.00 hod. ( kolízia stretnutí dňa 22.5. )

PRSC – 20.kolo: Kráľova – Danubia, ST 30.5. o 18.00 hod. ( Kráľova poplatok 20,- € )

c/ súťaž PRPK – kontumácia stretnutia

19.kolo: Častá – Modra 0 : 3 k ( SP 82/b ). Častá poriadková pokuta 50,- € ( RS čl.3.5 )

d/ KM BFZ v spolupráci s Okresným školským úradom – odbor školstva Bratislava organizuje krajské kolo 7. ročníka Školského pohára SFZ 2017/2018, ktoré sa uskutoční v dňoch 18.5. 2018 /piatok/ – kategória dievčat /narod. 1.1.2005 a mladšie/ a dňa 21.5.2018 /pondelok/ – kategória chlapci /narod. 1.1.2005 a mladší/ v areále  NMŠK 1922 Bratislava. Krajského kola sa zúčastnia družstvá ZŠ, ktoré postúpili z okresných kôl bratislavského kraja. Kategória dievčat – Cambridge International School, Gymn. Metodova , ZŠ  Kalinčiakova , ZŠ BISB Dolinského, ZŠ Vývojová Rusovce, ZŠ  Sološnica, ZŠ Za kasárňou, ZŠ Most pri Bratislave. Kategória chlapcov – ZŠ  Vazovova, Súkr. ZŠ Bajkalská, ZŠ Za kasárňou, SŠ Tilgnerova, ZŠ Gercenova, ZŠ Školská  Stupava, ZŠ  Kupeckého Pezinok, ZŠ Tajovského Senec. Krajské kolá v oboch kategóriách začínajú o 9,10 hod. a finále je na programe o 13,20 hod. Víťazné družstvo z krajského kola postupuje na celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční v dňoch 5. – 6. 6. 2018 na štadióne NTC Poprad.

Komisia rozhodcov a delegátov

Náhradný termín fyzických previerok bol určený na 6.6.2018 na Atletickom štadióne P. Gleska Mladá garda. Pozvaní rozhodcovia: P. Piatka a P. Gaži.

Pozýva na zasadnutie dňa 18.5 o 16.00 rozhodcov, ktorí boli nahlásení na absolvovanie seminára na získanie licencie „P“: D. Bláhu, D. Dujavu, R. Henčeka, M. Choreňa, F. Malárika, D. Olšu, D. Štofika a L. Tománka.

Pozýva na zasadnutie dňa 25.5. o 17.30 K. Samka

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

Pavlíková – nadstavenie HČ o 5´ je potrebné zdôvodniť.

Ospravedlnenia: Krčová 26.-28.5., 3.6.; Hádek 26.5.; Martiška 27.5.; Straka 4.-13.6.; Pati Nagy 25.-27.5.; Sabela 31.5.-3.6.; Truchlý 25.-26.5.

Trénersko – metodická komisia

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje nasledovné Semináre trénerov :

 • Na FTVŠ UK v termíne 23.05.2018 (streda) určený prioritne pre trénerov s UEFA B a UEFA Grassroots C licenciou. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej v rozsahu 5 hodín. Prihlášku je potrebné zaslať len elektronickou formou do 18.05.2018.

Prihlásení tréneri : D. Moravec, N. Šteffek, B. Honz, F. Huňady, D. Ščibrány, D. Barkol, P. Huk, S. Jánoš, H. Šusták, A. Matúš, M. Borza, M. Kmotorka, M. Gubov, J. Šišjak, Š. Rajkovics, P. Duhaj, J. Valacsay, P. Zboniak, T. Ravasz, M. Tomka, R. Sekot, M. Krička, A. Lépes, R. Varadin, R. Boris, P. Bohuš, V. Kozubík, P. Szabo, P. Miklošovič, M. Drahuta, F. Brezničan, J. Prokop, D. Richnavský, I. Pravda, P. Kučiak, P. Szabo, M. Tomana, A. Kurilla, D. Richnavský, P. Miklošovič, O. Bednár, P. Pagáč, R. Ďuriš, P. Mičic, M. Pilár, j. Cséfalvay, M. Kadlečík, F. Lošovský, N. Farkas, l. Šupková, J. Labis, J. Balog, J. Blecha, M. Tvrdý (54).

 • V TJ Záhoran Jakubov v termíne 07.06.2018 (štvrtok) určený prioritne pre trénerov mládeže UEFA B a UEFA Grassroots C licencie z okresu Malacky. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej v rozsahu 6 hodín. Počet miest je obmedzený na 40 ľudí. Prihlášky je potrebné zaslať len elektronickou formou do :

20.05.2018 – pre klubových trénerov z okresu Malacky

31.05.2018 – v prípade voľných miest ostatní tréneri

Prihlásení tréneri : J. Ferenčák, M. Ulehla, R. Babirát, A. Hýll, V. Novák, V. Kozubík, M. Havran, M. Pokorný, V. Studený, P. Troják, M. Lipták, R. Ďuriš, D. Peceň, P. Michalovič, L. Višváder (15).

Záväzné prihlášky (je potrebné zaslať na e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk) a program seminárov sú zverejnené na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / SEMINÁR TRÉNEROV BFZ.

Oznamujeme trénerom, že prihlášku na školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie a na školenie trénerov UEFA B licencie, si môžu podávať priebežne na e-mailom adresu michal.kovac@futbalsfz.sk). Termín zahájenia školenia bude vždy stanovený až po naplnení počtu prihlásených a potvrdených záujemcov (min. počet 20 účastníkov
základného kurzu). Prihlášky sú zverejnené na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / ŠKOLENIE TRÉNEROV BFZ.

Školenie trénerov UEFA B licencie:

Prihlásení : M. Urda, P. Bohuš (2).

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie:

Prihlásení : O. Willmann, P. Andrašík, R. Bodinger, M. Baláž, A. Gullár, B. Dian, Z. Boškovič, P. Barbora (8).

Oznamuje, že termínová listina (tréneri a mládež) pre jarnú časť je dostupná na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / TERMINOVÁ LISTINA TRÉNERI A MLÁDEŽ.

 

Akcie výberov mládeže BFZ

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2018  

Dátum  Akcia Kategória
 Máj:
18.05.2018 Školský pohár SFZ, KK – NMŠK 1922 (dievčatá)
19.-20.05.2018 Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots C licencia BFZ
21.05.2018 Školský pohár SFZ, KK – NMŠK 1922 (chlapci)
23.05.2018 Seminár trénerov BFZ – FTVŠ UK Tréneri BFZ
  Jún:
05.06.2018 PZ – výber BFZ – ŠK Slovan BA (chlapci) BFZ U13, U12
05.06.20:18 TZ/TC –  NMŠK 1922 (dievčatá) BFZ WU13
05.-06.06.2018 Školský pohár SFZ, finále NTC Poprad
07.06.2018 Seminár trénerov BFZ – TJ Záhoran Jakubov Tréneri BFZ
13.-14.06.2018 McDonalds Cup, finále NTC Poprad
15.-17.06.2018 MT – Gyor (chlapci) BFZ U13
25.-30.6.2018 Letný športový tábor – Stupava (chlapci) BFZ U12, U13

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2018  

  Júl:
24 -26.07.2018 MT – Memoriál Františka Harašty – ČR (chlapci) BFZ U17
  August:
11.-15.08.2018 RT – Memoriál Gejzu Princa – Košice (chlapci) BFZ U15
September:
4.-5.9.2018 RT – PPT SFZ – Poprad (chlapci) BFZ U13, U14 (mimo Akadémie a ÚTM)
10.-12.09.2018 Danubia Moravia cup 2018 (chlapci) BFZ U15
14.-18.09.2018 RT – U14 Senec a okolie (chlapci) BFZ U14

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI