ÚRADNÁ SPRÁVA Č.22 ZO DŇA 30.11.2018

Sekretariát BFZ

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 18.1.2019 sa uskutoční 5.reprezentačný ples BFZ , spojený so slávnostným vyhlásením 11-ky roka 2018. Vstupenky na ples bude možné zakúpiť od 1.12.2018 na sekretariáte BFZ u p. Jána Farbulu ( tel: 0903 718 450). Cena jednej vstupenky je 60€. Bližšie informácie k plesu BFZ získate u p. Jána Farbulu

Sekretariát BFZ oznamuje FK v súťažiach BFZ, že termín čerpania kreditov na eshope SFZ bol posunutý do 7.12.2018.Žiadame všetky FK o vyčerpanie kreditov do stanoveného termínu.

Sekretariát BFZ oznamuje FK, že je v zmysle schválenie zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja je možné požiadať o dotáciu zo strany BSK na FK. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke BSK a na linku:

http://www.region-bsk.sk/clanok/vyhlasenie-vyziev-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-v-oblasti-sportu-985324.aspx

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Kontumuje:

Pohár BFZ: Mariathal BA – Studienka 3:0 podľa SP čl.11/2 s použitím čl.82/1/b.

Odstupuje na DK FK Studienka za nenastúpenie na stretnutie Pohára BFZ.

Disciplinárna komisia

U.č.183: FK Lamač Bratislava, S4BA. Klub dodatočne zaslal vyjadrenie a Odvolanie  k nahratiu skráteného prvého polčasu 12. kola s TJ Záhoran Jakubov a  k nenahratiu stretnutia 14. kola s TJ Záhoran Kostolište do 48 hodín. DK berie na vedomie písomné zdôvodnenie a následné písomné zrušenie Odvolania. Oznamuje klubu, že disciplinárne konanie bolo ukončené v U.č.180 zo dňa 23.11.2018.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 06.12.2018, v sídle BFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu
Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika 

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.  .

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať od 1.1. 2019 /zimné registračné obdobie/.                      

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia /vyplnené tlačivo podať na SFZ/  je možné podávať od 1.1. 2019. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, 

aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

Zimná halová liga starších a mladších žiakov „O Pohár predsedu BSK”. 

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2004 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2006 a mladší.

Miesto konania

Starší žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Termíny stretnutí

Starší žiaci /nedeľa/ – 1. kolo:2.12., 2. kolo: 9.12., 3. kolo:16.12.2018, 4. kolo:13.1., 5. kolo:20.1., 6. kolo:27.1., 7. kolo:3.2.2019.

Mladší žiaci/sobota/ – 1. kolo:1.12., 2. kolo:8.12., 3. kolo:15.12. 2018, 4. kolo:12.1., 5. kolo:19.1., 6. kolo:26.1., 7. kolo:2.2.2019.

Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 9.2.2019 v Domu športu, Junácka ul.6

Bratislava.

Program 1. kola mladších  žiakov – 1.12.2018 /sobota/ telocvična SOŠ, Na Pántoch 9, Bratislava-Rača.

09,00 h   FK Rača MŠK Senec „A“ Priat.zápas
09,50 h   FK Lamač BA TJ Rovinka  
10,40 h   PFA ŠTK Šamorín FK Vajnory  
11,30 h   ŠK Vrakuňa BA FC Slovan Modra  
12,20 h   FKP Dúbravka „B“ MFK Záhorská Bystrica  
13,10 h   Ivanka p./Dunaji „B“ MŠK Iskra Petržalka „A“  
14,00 h   MFK Rusovce MŠK Senec „B“  
14,50 h   MŠK Iskra Petržalka „B“ OFK Dunajská Lužná  
15,40 h   Ivanka p./Dunaji „A“ TJ Čunovo  
16,30 h   NMŠK 1922 BA FKP Dúbravka „A“ Priat.zápas

 

Program 1. kola starších  žiakov – 2.12.2018 /nedeľa/ hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina Bratislava.

09,00 h   FK Rača TJ Jarovce
10,00 h   Ivanka p/Dunaji „B“ TJ Záhoran Jakubov
11,00 h   OŠK Slovenský Grob SFC Kalinkovo
12,00 h   FKP Dúbravka „A“ MŠK Iskra Petržalka
13,00 h   MŠK Senec MFK Rusovce
14,00 h   FKP Dúbravka „B“ FC Slovan Modra
15,00 h   ŠK Vrakuňa FK Lamač
16,00 h   Ivanka p/Dunaji „A“ MFK Záhorská Bystrica

KM BFZ oznamuje, že propozície a rozpis stretnutí ZHL BFZ ml. a st. žiakov je zverejnený na stránke BFZ a futbalnete BFZ. Žiadame zúčastnené FK a ich vedúcich družstiev, aby nominácie hráčov na jednotlivé stretnutia ZHL BFZ nahrávali cez ISSF.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny konania seminárov:

16.-17.2.2019 – zimný seminár rozhodcov BFZ,

24.2.2019 – zimný seminár delegátov BFZ.

Trénersko – metodická komisia

Oznamuje trénerom, že v dňoch 3.–4.12.2018 TÚ SFZ v Senci organizuje Konferenciu trénerov SFZ, ktorú SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov na úrovni UEFA B, UEFA A a UEFA PRO licencie v rozsahu 6 + 6 hodín. Prihlásiť sa na konferenciu je možné do 28.11.2018. Podrobné informácie budú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Vzdelávanie.

Oznamuje klubom, že v termíne 2.12 sa bude konať 1. kolo projektu Halová sezóna mládeže SFZ 2018-19 chlapcov, určený pre kluby so štatútom Futbalovej akadémie a Útvaru talentovanej mládeže. Projekt HSM SFZ je pre vekovú kategóriu starších žiakov U15. Miesto turnaja bude športová hala v Dome športu.

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2006)

na medzinárodný turnaj Bratislava cup 2019 v termíne 01.12.2018 v šport. hale v Dome športu v Bratislave.

Hráči:

ŠK Slovan BA (7) : TOMÁNEK Robert, HUSARČÍK Tomáš, KLAUČO Martin, MURÁR Samuel, LOBODÁŠ Alex, GAŠPAR Teodor, KLAS Michal

FC Petržalka (4) : KAJABA Patrik, HRONSKÝ Martin, GRÁNSKÝ Richard, ŽIGA Nino

FK Inter BA  (1) : SIVÁK Samuel

FKM Karlova Ves  (2) : DENKO Maxime, JÓZSA Mikuláš

Náhradníci:

SDM Domino BA  (1): MIKLOVIČ Tomáš

FK Inter BA (2) : JAKUBÍK Martin,  JENČO Dávid

RT :                            

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Eduard VILČINSKÝ, Michal POLČIC

Vedúci: Lukáš MARTINKA

Lekár: Marek BIELIK

Program výberu BFZ:

9:00 hod.       zraz hráčov v Dome športu

10:50 hod.     zápas : výber BFZ – výber Györ

11:15 hod.     Slávnostné otvorenie turnaja

12:15 hod.     zápas : výber Ľubľana – výber BFZ

13:05 hod.     zápas : výber BFZ – výber Belehrad

13:30 hod.     obed

14:45 hod.      zápas : výber Juž. Morava –  výber BFZ

16:25 hod.      zápas : výber BFZ – výber ZsFZ

17:00 hod.     Slávnostné vyhodnotenie turnaja

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2018  

Dátum Akcia

Kategória

December:
01.12.2018 HT – Bratislava Cup (Dom športu) BFZ U13
02.12.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U15
04.-14.12.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie ZS
7.12.2018 Školenie tréner UEFA  B licencie 8. blok

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019  

Dátum Akcia Kategória
Január:
26.01.2019 HT – ATTRACT KEROBAJ 2019  (Dom športu) OblFZ BA Mesto U11, OblFZ BA Viediek U11
28.01.2019 Školenie tréner UEFA  B licencie 9. blok
Február:
9.-10.02.2019 Školenie tréner UEFA  B licencie 10. a 11. blok
23.02.20 Školenie tréner UEFA  B licencie 12. blok


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI