ÚRADNÁ SPRÁVA Č.31 ZO DŇA 15.02.2019

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje zástupcom FK, že konferencia BFZ sa uskutoční dňa 07.03.2019 o 17:30 v kongresovej sále hotela NIVY. Pozvánka a program bude delegátom konferencie zaslaný elektronickou poštou.

Sekretariát oznamuje FK v súťažiach SD3R,MD3R, SZRL a MZRL, že lopty, ktoré si vyzdvihli na sekretariáte BFZ, sú určené ako oficiálne lopty k majstrovským stretnutiam v súťažiach. Tie FK, ktoré si lopty ešte nevyzdvihli, môžu tak učiniť po dohode s vedúcim sekretárom BFZ p. Jánom Farbulom.

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Zmenu stretnutia 5.kola ZT seniorov

Sk. B Petržalka : SFC Kalinkovo – FK Mariathal 24.2.2019 o 9:00 hod.

Semifinále ZT mužov sa uskutoční 24.2. o 11:00 / 13:00 na ihrisku FC Petržalka, vyžrebovanie dvojíc bude uverejnené 18.2.

Finále ZT mužov sa uskutoční 3.3. o 13:00 na ihrisku FC Petržalka

Kontumuje:

ZT mužov: Rovinka – Jakubov 3:0 za nenastúpenie na stretnutie (oznam 4 hod. pred stretnutím)

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.  .

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.1. 2019 a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať do 31.3. 2019 /zimné registračné obdobie/.                      

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia je možné podávať do 31.3. 2019 – /vyplnené tlačivo je potrebné podať na matrike SFZ/. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, 

aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

a/ Výsledky finálovej časti Zimnej halovej ligy mladších a starších žiakov „O Pohár predsedu BSK” odohrané dňa 9.2.2019 v hale Domu športu, Bratislava.

Vekové kategórie: mladší žiaci: ročník 2006 a ml. starší žiaci: ročník 2004 a ml.

Výsledky finálovej časti ZHL BFZ mladších žiakov o Pohár predsedu BSK:

V kategórii mladších žiakov hralo 20 družstiev, ktoré boli rozdelené do štyroch 5. -členných skupín, v ktorých sa hralo jednokolovo každý s každým a následne 6. a 7. kolo o celkové umiestnenie, resp. postup do finálového turnaja. Do záverečného finálového turnaja postúpili MŠK Iskra Petržalka „A“,  MFK Záhorská Bystrica, Slovan Ivanka pri Dunaji „A“  a FK Rača Bratislava. Víťazom sa stalo družstvo FK Slovan Ivanka pri Dunaji.

Výsledky – Mladší žiaci:

1.semifinále: MŠK Iskra Petržalka A – MFK Záhorská Bystrica 4:1 (2:0), Hrouda, Jehlár, Belovič, Jonáš – Ďurica.

2.semifinále: Slovan Ivanka pri Dunaji A – FK Rača Bratislava 3:0 (1:0), Šaulič 2, Zapletal.

O 3. miesto: MFK Záhorská Bystrica – FK Rača Bratislava 3:2 (2:2), Bartošová, Szomolányi, Hollý – Almáši 2.

O 1. miesto, finále ZHL BFZ: MŠK I. Petržalka A – Slovan Ivanka pri Dunaji A 0:2 (0:1), Šaulič, Fendek (vl.).

Najlepší strelec: Michal Šaulič ( Slovan Ivanka pri Dunaji) – 22 gólov.

Výsledky finálovej časti ZHL BFZ starších žiakov o Pohár predsedu BSK:

V kategórii starší žiaci hralo 16 družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch 8 – členných skupín, kde hrali jednokolovo každý s každým o celkové umiestnenie v skupine, resp. prvé dve družstvá z oboch skupín postúpili do záverečného finálového turnaja. Boli to SFC Kalinkovo,  Slovan Ivanka pri Dunaji A, MŠK Senec a FK Rača Bratislava. Víťazom sa stalo družstvo MŠK Senec.

Výsledky – Starší žiaci:

1.semifinále: SFC Kalinkovo – Slovan Ivanka pri Dunaji A 2:0 (2:0), Vašš 2.

2. semifinále: MŠK Senec – FK Rača Bratislava 1:1 (1:0) – na pok. kopy 3:2, Németh – Kontáni.

O 3. miesto: Slovan Ivanka pri Dunaji A – FK Rača Bratislava 2:3 (1:2), Mintál, Lovás – Mikuš 2, Maslen.

O 1. miesto, finále ZHL BFZ: SFC Kalinkovo – MŠK Senec 1:1 (1:1), na pok. kopy 2:3, Füle – Katona z PK.

Najlepší strelec: Tibor Katona (MŠK Senec) – 19 gólov.

b/  Zmena termínu stretnutia – súťaž PMC2 ( sk.A )

11.kolo: ŠK Svätý Jur – OŠK Slovenský Grob, PI 5.4. o 17.00 hod.

c/ Organizácia turnajov – súťaž PMD U8

Termíny turnajov:

T5: 27. – 28.4.2019

T6: 11. – 12.5.2019

T7: 25. – 26.5.2019

T8: 8. – 9.6.2019

Skupina A:

FKM Karlová Ves, ŠK Slovan A, FK Inter, FC Petržalka A. Žiadame uvedené FK,

aby v termíne do 28.2.2019 zaslali termíny organizácie turnajov.

Skupina B:

FK Rača, NMŠK 1922, SDM Domino, ŠK Slovan B. Žiadame uvedené FK, aby

v termíne do 28.2.2019 zaslali termíny organizácie turnajov.

Skupina C:

Lokomotíva D.N.Ves, FKP Dúbravka, MFK Z.Bystrica, FKM Stupava. Žiadame

uvedené FK, aby v termíne do 28.2.2019 zaslali termíny organizácie turnajov.

Skupina D:

FK Sološnica – 27.4., FC Rohožník – 11.5., ŠK Pl.Mikuláš – 25.5., ŠK Lozorno –

8.6.

Skupina E:

TJ Záhoran Kostolište – 11.5., ŠK Pl.Štvrtok – 25.5., Žolík Malacky – 8.6.

Žiadame Záh. Jakubov, aby v termíne do 28.2.2019 zaslal termín organizácie

turnaja

Skupina F:

PŠC Pezinok–28.4., FK Doľany–11.5., Slovan Viničné –26.5., FK Limbach – 8.6.

Skupina G:

FK Slovan Ivanka – 27.4.

Žiadame OŠK Chorvátsky Grob, ŠK Bernolákovo, Atletiko Zálesie, aby v termíne

do 28.2.2019 zaslali termíny organizácie turnajov.

Skupina H:

SFC Kalinkovo – 25.5., OFK Dunajská Lužná – 8.6.

Žiadame TJ Rovinka, FK STK Šamorín, aby v termíne do 28.2.2019 zaslali

termíny organizácie turnajov.

Skupina I:

ŠKO Miloslavov – 11.5., ŠK Tomášov – 25.5., MŠK Senec – 8.6.

Žiadame FC Petržalka B, aby v termíne do 28.2.2019 nahlásili termín organizácie

turnaja.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny a miesto konania zimného seminára delegátov BFZ: 24.2.2019, hotel Nivy Bratislava.

Berie na vedomie oznámenie M. Hrazdiru o ukončení aktívnej činnosti rozhodcu BFZ. Ďakuje menovanému za dlhoročné pôsobenie v uvedenej funkcii a želá mu veľa šťastia v ďalšom osobnom i pracovnom pôsobení.

Ospravedlnenia: Kakaščik 20.2.-3.3.; Sabela 22.2.-6.3.; Laciňák 2.-3.3.; Dujava 20.-24.2.; Srna 23.2.-3.3.; Kachnič 22.2.-3.3.; Lauer 23.-24.2.; Martiš 23.2.-3.3.; Ježík 1.-8.3.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje na FTVŠ UK v termíne 22.02.2019 (piatok) Seminár tréner BFZ na tému “Všeobecná športová príprava mládeže” určený prioritne pre trénerov s UEFA B a UEFA Grassroots C licenciou. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej licencie v rozsahu 5 hodín. Prihlášku je potrebné zaslať na e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk len elektronickou formou do 18.02.2019.

Program seminára je zverejnený na webstránke BFZ : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / SEMINÁR TRÉNEROV BFZ / ako aj na internetovej stránke SFZ v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie 2019 v Bratislave v termíne 24.03. – 08.05.2019 (+ záverečné skúšky). Počet miest je obmedzený na min. 16 a max. 24 osôb.

Plán organizácie školenia: 6 blokov

Blok termín deň čas
B1 24.03.2019 nedeľa 08:30 – 16:15
B2 01.04.2019 pondelok 15:00 – 19:30
B3 13.04.2019 sobota 09:00 – 13:30
B4 25.04.2019 štvrtok 15:00 – 19:30
B5 05.05.2019 nedeľa 09:00 – 16:00
B6 08.05.2019 streda 09:00 – 13:30

Poplatok za školenie:       100,- EUR

Prihlášky:     len elektronickou formou do 12.03.2019,

online prihlášku nájdete na stránke: https://events.sportnet.online

na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Informácia o podmienkach pri predĺžení platnosti licencie trénera:

Podmienkou predĺženia platnosti licencie je účasť na seminári trénerov. Dôležitým údajom je časový objem absolvovaného seminára. Tréneri s UEFA GRASSROOTS C a UEFA B licenciou, ktorým k 31.12.2018 končí platnosť licencie postačuje rozsah 8 hodín na predĺženie licencie. Na základe novej Smernice o vzdelávaní trénerov SFZ (viď. na stránke futbalsfz.sk) bude od ďalšieho obdobia možné predĺžiť si licenciu UEFA GRASSROOTS C po absolvovaní 5 hodinového seminára trénerov a licenciu trénera UEFA B po absolvovaní 15 hodinového seminára.

Informácia o spôsobe predĺženia platnosti licencie trénera:

Dokumenty potrebné na predĺženie licencie :

– Certifikát o účasti (z predošlých seminárov)

– Žiadosť o predĺženie licencie (z internetovej stránke SFZ v časti: SFZ / Tréneri / Dokumenty)

Dokumenty je možné zaslať poštou na adresu SFZ resp. elektronicky na email adresu: michal.svihorik@futbalsfz.sk.

Vzdelávanie trénerov BFZ v 1. polroku 2019  

Dátum Akcia Kategória
Február:
9. – 10.02.2019 Školenie trénerov UEFA B licencie 10. a 11. blok
22.02.2019 Seminár trénerov BFZ – FTVŠ UK Tréneri BFZ
23.02.2019 Školenie trénerov  UEFA B licencie 12. blok
Apríl:
03.04.2019 Školenie trénerov UEFA B licencie ZS (1. skupina)
08.04.2019 Školenie trénerov UEFA B licencie ZS (2. skupina)
24.04.2019 Školenie trénerov UEFA B licencie ZS (3. skupina)
29.04.2019 Školenie trénerov UEFA B licencie ZS (4. skupina)

Úsek mládeže:

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019  

Dátum Akcia

Kategória

Marec:    
25.03.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
26.03.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
27.03.2019 KZ BFZ U16, U17 (FC Petržalka) BFZ U16, BFZ U17
Apríl:
03.04.2019 PZ – Južná Morava (Dun.Lužná) U16,U17 – mimo FA
08.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
09.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
10.04.2019 TU – „Turnaj ôsmich“ (FC Petržalka) OblFZ BA Mesto U12, OblFZ BA Vidiek U12, U12 kluby
11.04.2019 KZ BFZ U14 (NMŠK) BFZ U14
23.04.2019 KZ  BFZ U14 – TJ + PZ (SDM Domino) BFZ U14
27.04 – 01.05.2019 RT – U14 Senec a okolie BFZ U14
29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
30.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
Máj:
10. – 12.05.2019 MT – Trofej Belehrad BFZ U14
20.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
21.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
22.05.2019 MT – Triangel (Bratislava) U13, U14 – mimo FA
Jún:
04. – 06.06.2019 MT – ZsFZ (Dun. Streda) BFZ U14 – mimo FA
04.06.2019 KZ BFZ U12/U13 (FC Petržalka) BFZ U12,BFZ U13
11.06.2019 PZ – ŠK Slovan Bratislava BFZ U12, BFZ U13
24. – 28.6.2019 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava U12, U13-mimo FA, ÚTM


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI