ÚRADNÁ SPRÁVA Č.40 ZO DŇA 18.04.2019

Sekretariát 

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450). 

Sekretariát BFZ praje všetkým zástupcom FK, rozhodcom a delegátom  pokojné prežitie veľkonočných sviatkov.

Disciplinárna  komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.273: Diogo Candido Silva  1416116 (Lok. Dev Nová Ves, S3BA), vylúčený za kopnutie súpera nadmernou silou v NH mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl.49/2b DP, od 14.04.2019.

U.č.274: Patrik Murín 1218972 (SDM Domino, S4BA), vylúčený za HNS, zmarenie vyloženej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou na bránkovej čiare, podľa čl. 46/1a. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie nepodmienečne, podľa čl.46/2 DP, od 14.04.2019.

U.č.275: Tomas Veber 1298226 (FC Malacky, S3BA), vylúčený za HNS, zmarenie vyloženej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou mimo pokutového územia, podľa čl. 46/1a. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie nepodmienečne, podľa čl.46/2 DP, od 15.04.2019.

U.č.276: William Vavro 1306067 (FK Inter Bratislava, SD3R), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním súpera v súboji o loptu, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 14.04.2019.

U.č.277: Tomáš Sandtner 1305784 (ŠK Šenkvice, SD3R), vylúčený za sotenie súpera nadmernou silou rukami do oblasti hrudníka po stretnutí, podľa čl. 49/1a DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 3 stretnutia, podľa čl.49/2a DP, od 15.04.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.278: Norbert Horváth  1254135 (ŠK Tomašov, S3BA), od 14.04.2019.

U.č.279: Štefan Krištofič  1235924 (ŠK Bernolákovo, S3BA), od 15.04.2019.

U.č.280: Leandro Luis Alberto Pereyra  1411301 (TJ Rovinka, S3BA), od 15.04.2019.

U.č.281: Vincent Pipaš  1233460 (TJ Rovinka, S3BA). Po vylúčení sa správal HNS k rozhodcovi – hrubé urážky, podľa čl. 48/1c. DS ­- pozastavenie výkonu športu     na 5 týždňov, podľa čl.48/2b DP, od 15.04.2019.

U.č.282: Rafael Rogerio Da Silva  1415850 (ŠK Slovan BA, S3BA), od 15.04.2019.

U.č.283: Filip Krchňák  1358210 (CFK Pezinok-Cajla, S4BA), od 15.04.2019.

U.č.284: Juraj Plško  1301001 (PŠC Pezinok, SD3R), od 14.04.2019.

U.č.285: Ivan Chrappa  1306793 (ŠK Svätý Jur, MD3R B), od 15.04.2019.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu     na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.286: Dávid Poncer  1240324 (ŠK Lozorno, FO, S3BA), od 15.04.2019.

U.č.287: Zdenko Filípek  1249593 (FC Rohožník, S3BA), od 15.04.2019.

U.č.288: Adam Kráľ  1294132 (ŠK Závod, S4BA), od 15.04.2019.

U.č.289: Ivan Lindovský  1176449 (SDM Domino, S4BA), od 14.04.2019.

U.č.290: Vojtech Kuľha  1297696 (ŠK Svätý Jur, S4BA), od 14.04.2019.

U.č.291: Juraj Hužovič  1306790 (NMŠK 1922 BA, SD3R), od 14.04.2019.

U.č.292: Miroslav Vallo  1302201 (Lok. Devínska Nová Ves, SD3R), od 15.04.2019.

U.č.293: Benedikt Malinovský  1327016 (FC Zohor, SD3R), od 15.04.2019.

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu     na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.294: Adrian Obala  1201914 (TJ Veľké Leváre, S4BA), od 15.04.2019.

U.č.295: Martin Petrík  1229776 (TJ Záhoran Jakubov, S4BA), od 15.04.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.296: Lukáš Hlavina 1264973 ( FK Karpaty Limbach, S4BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v Uč.152 a žiadosť zamieta. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.297: Milan Milovanovič 1416723 ( ŠK Tomašov, S3BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS  a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31. 07. 2019. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.298: SFC Kalinkovo, S4BA. Berie na vedomie podnet klubu  k NS divákov pri odchode hráčov z HP po stretnutí 21. kola, S4BA CFK Pezinok-Cajla – SFC Kalinkovo a pokračuje v šetrení podnetu.

U.č.299: CFK Pezinok-Cajla, S4BA. Berie na vedomie stanovisko klubu na podnet SFC Kalinkovo a pokračuje v šetrení prípadu.

U.č.300: Michal Sedlák 1177556 ( ŠK Vrakuňa, S4BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (2 týždne) a určuje skúšobnú dobu do 31. 12. 2019. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Výzvu FK, ktoré majú záujem o usporiadanie finále Pohára BFZ, aby zaslali písomnú prihlášku (stačí emailom) na adresu ŠTK do 3.5.2019. ŠTK eviduje prihlášku PŠC Pezinok.

V zmysle SP čl.83/1 ŠTK odrátanie 3 bodov mužstvám TJ Čunovo a ŠK Vrakuňa Ba (obaja S4BA – za 21.kolo).

Schvaľuje zmeny:

S4BA:

24.kolo SFC Kalinkovo – ZáhoranJakubov 1.5. o 11:00

SD3R:

21.kolo Slovan Ivanka pri Dunaji – MŠK Senec 6.5. o 17:30

Zamieta:

Žiadosť FKM Karlova Ves (S4BA) odohrať stretnutie 25.kola na ihrisku v Lamači (SP čl.36/3)

Kontumuje:

MD3R 13.kolo PŠC Pezinok – TJ Malinovo 9:0 v zmysle SP čl.11/3, s použitím čl.82/g (pokles počtu hráčov pod 7).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra s obmedzením skončil dňom 31. marec 2019. Pozn.: žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil už dňom 31.1. 2019. 

Nový termín prestupu amatéra začína dňom 1.7. 2019.                        

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia bolo možné podávať na matriku SFZ len do 31.3. 2019

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, 

aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

a/ súťaž PMB1 – zmena termínu stretnutia

15.kolo: Rovinka – Malacky, NE 28.4. o 11.00 hod. FC Malacky poplatok 20,- €

b/ súťaž PRMA – zmena termínu stretnutia

17.kolo: Láb – Pl.Mikuláš, ŠT 18.4. o 18.00 hod. OŠK Láb poplatok 20,- €

c/ súťaž PMD U8 – zmena poradia turnaja

T6: SO 11.5. Viničné od 10.00 hod.

T7: SO 25.5. Doľany od 13.00 hod.

d/ súťaž PMA1 – dohávka stretnutia

12.kolo: Malacky – Miloslavov, ŠT 6.6. o 18.30 hod.

e/ súťaž PMD U8 – zmena termínu turnaja

T6: FKM Stupava, NE 12.5. o 12.30 hod.

f/ organizácia turnajov – súťaž PMD U8

Termíny turnajov:

T5: 27. – 28.4.2019

T6: 11. – 12.5.2019

T7: 25. – 26.5.2019

T8:  8. – 9.6.2019

Skupina A:

FKM K.Ves – 28.4., FC Petržalka A – 11.5., FKM K.Ves – 26.5., FK Inter – 9.6.

Skupina B:

FK Rača – 27.4., NMŠK 1922 – 11.5., ŠK Slovan B – 26.5., SDM Domino – 9.6.

Skupina C:

FKP Dúbravka – 27.4., FKM Stupava – 12.5., Lokomotíva D.N.Ves – 25.5.,MFK Z.Bystrica – 9.6.

Skupina D:

FK Sološnica – 27.4., FC Rohožník – 11.5., ŠK Pl.Mikuláš – 25.5., ŠK Lozorno – 8.6.

Skupina E:

TJ Záhoran Jakubov – 28.4., TJ Záhoran Kostolište – 11.5., ŠK Pl.Štvrtok – 25.5.,Žolík Malacky – 8.6.

Skupina F:

PŠC Pezinok – 28.4., Slovan Viničné – 11.5.,FK Doľany – 25.5.,  FK Limbach – 8.6.

Skupina G:

FK Slovan Ivanka – 27.4., OŠK Chorvátsky Grob – 12.5., ŠK Bernolákovo – 25.5.ŠK Atletiko Zálesie – 8.6.

Skupina H:

STK Šamorín – 27.4., TJ Rovinka – 18.5., SFC Kalinkovo – 25.5., OFK Dunajská Lužná –  8.6.

Skupina I:

FC Petržalka B – 27.4., ŠKO Miloslavov – 11.5., ŠK Tomášov – 25.5., MŠK Senec – 8.6.

Komisia rozhodcov a delegátov

Fyzické previerky rozhodcov v jarnej časti súťažného ročníka sa uskutočnia 9.5.2019 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvánky a rozpis behov budú poslané mailom.

Pozýva na zasadnutie dňa 23.4. (v utorok) o 17.00 rozhodcov zaradených do programu Talent – Mentor a rozhodcov, ktorí boli predbežne vybratí na absolvovanie seminára na získanie licencie „P“.

Ospravedlnenia: Ralbovský 17.4.; Kakaščík 27.-30.4.; Volek 4.5., 5.5. (do 12.00); Sabela 16.-18.5., 30.5.-8.6.; Dujava 1.5, 4.5., 12.5., 15.-16.6., 29.6.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2005)
na celodenný zraz dňa 23.4.2019, 8:30 Domino

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (11): Ivan HORVÁTH, Jaroslav ŠALKOVIČ, Dominik LENDEL, Milan REHUŠ, Tomáš MARUŠIN, Tomáš BALKO, Alex HIPP, Maximilián MARKO, Michal SVOBODA, Andy MASARYK, Michal KMEŤ

FC Petržalka (6) : Július JELÍNEK, Marek GULA, Matúš VLNA, Stanislav TARABA, Matúš BOTH, Dominik ZENTKO

SDM Domino Bratislava (4) : Matúš KAROVIČ, Martin POLNIŠ, Branislav KUSYN, Ivan KOSTOLNÝ

FKM Karlova Ves Bratislava (3): Nicolas NOVÁK, Matúš ORSZÁGH, Michelangelo RINALDI

FK Inter Bratislava (2) : Matej BLAHUŠIAK, Matúš RATICA

MŠK Senec (1): Marián LIPKA

FC Zbrojovka Brno (1) : Sebastián ŠÍP

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Walter RISCHER, Ján HULLMAN

Vedúci :  Ondrej PÉNZEŠ

Lekár: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je vo štvrtok 23.04.2019 o 08:30 hod. na štadióne SDM Domino Bratislava – Okružná 13, 821 04 Bratislava. Ukončenie zrazu bude cca o 16:00 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: W.Rischer – 0903 160 663.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
Apríl:
23.04.2019 KZ  BFZ U14 – TJ + PZ (SDM Domino) BFZ U14
27.04 – 01.05.2019 RT – U14 Senec a okolie BFZ U14
29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
Máj:
10. – 12.05.2019 MT – Trofej Belehrad BFZ U14
14.05.2019 KZ BFZ U13 – TJ + PZ (Pezinok) BFZ U13, PPT U13
20.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
21.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
22.05.2019 MT – Triangel (Pezinok) U13, U14 – mimo FA
27.05.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka) BFZ WU14
Jún:
04. – 06.06.2019 MT – ZsFZ (Dun. Streda) BFZ U14 – mimo FA
04.06.2019 KZ BFZ U12/U13 (FC Petržalka) BFZ U12,BFZ U13
11.06.2019 PZ – ŠK Slovan Bratislava BFZ U12, BFZ U13
24. – 28.6.2019 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava U12, U13-mimo FA, ÚTM


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI