ÚRADNÁ SPRÁVA Č.42 ZO DŇA 03.05.2019

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450). 

Disciplinárna  komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.315: Samuel Poliak  1294804 (OŠK Slovenský Grob, S4BA), vylúčený za HNS, zmarenie dosiahnutia gólu úmyselnou hrou rukou na bránkovej čiare, podľa 46/1a DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 29.04.2019.

U.č.316: Viktor Kálmán  1249581 (ŠK Tomášov, S3BA), vylúčený za HNS, zmarenie vyloženej gólovej príležitosti sotením súpera v PU, podľa 46/1a DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 2.05.2019.

U.č.317: Martin Kovačič  1240102 (OŠK Slovenský Grob, S4BA), vylúčený za HNS, udretie súpera rukou nadmernou silou do temena hlavy v PH, podľa čl. 49/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl.49/2b DP, od 2.05.2019.

U.č.318: Samuel Rak  1303695 (NMŠK 1922 Bratislava, SD3R), vylúčený za surovú hru, kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu, podľa čl. 45/1 DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia, podľa čl.45/2a DP, od 1.05.2019.

U.č.319: Jakub Jurčík  1303604 (ŠK Svätý Jur, S4BA), vylúčený za HNS, zmarenie vyloženej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou mimo PÚ, podľa 46/1a DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 3.05.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.320: Jozef Aksamit  1302552  (ŠK Bernolákovo, SD3R-U19) , od 28.4.2019

U.č.321: Peter Suchár  1195038  (FKM Karlova Ves, S4BA) , od 2.5.2019.

U.č.322: Peter Hollý  1209336  (TJ Veľké Leváre, S4BA) , od 2.5.2019.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.323: Peter Maršovský  1134615 (ŠK Báhoň, S3BA), od 28.04.2019.

U.č.324: Martin Schwinghammer  1199230 (TJ Rovinka, S3BA), od 29.04.2019.

U.č.325: Ľubomír Vojtek  1302755 (FK Karpaty Limbach, S4BA), od 29.04.2019.

U.č.326: Kornel Madarász  1283716 (MŠK Senec, S4BA), od 29.04.2019.

U.č.327: Jakub Pecník  1306666 (CFK Pezinok-Cajla, SZRL), od 28.04.2019.

U.č.328: Juraj Kiss  1297416 (FC Rohožník, S3BA), od 2.05.2019.

U.č.329: Tomáš Pogač  1240106 (SFC Kalinkovo, S4BA), od 2.05.2019.

U.č.330: Peter Koporec  1262345 (FKM Karlova Ves, S4BA), od 2.05.2019.

U.č.331: Christián Volník  1304148 (ŠK Bernolákovo, SD3R), od 1.05.2019.

U.č.332: Patrik Bednár  1353811 (FC Rohožník, SD3R), od 2.05.2019.

U.č.333: Lukáš Blaščák  1356371 (ŠK Svätý Jur, MD3R), od 2.05.2019.

U.č.334: Martin Ferenčík  1115997 (TJ Čunovo, S4BA), od 3.05.2019.

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.335: Daniel Vanta 1322258 (PŠC Pezinok, S3BA), od 2.05.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.336: Maroš Borza 1050542, tréner CFK Pezinok-Cajla MZRL. Vykázaný z lavičky v stretnutí FKP Dúbravka Bratislava – CFK Pezinok – Cajla, odohrané dňa 27.04.2019 za HNS voči delegovaným osobám a divákom ( kritika a urážlivé výroky ). DS – pozastavenie výkonu funkcie trénera družstva, zákaz vstupu do technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky a zákaz styku s delegovanými osobami na 2 stretnutia a peňažnú pokutu 50.-€, podľa čl. 48/1a,2a, čl. 4 DP ,čl. 47/1a,2a od 28.04.2019. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č.337: FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA. Na základe Správy delegáta stretnutia začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko a prijaté opatrenie k HNS diváka na tribúne Dušana Ťapušku – pohoršujúce a urážlivé výroky na delegované osoby počas celého stretnutia 23. kola, S3BA FK Slovan Most pri Bratislave – MFK Rusovce, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 7.05.2019.

U.č.338: Mário Malina 1370825 ( TJ Záhoran Jakubov, S3BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a žiadosť zamieta. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.339: Matej Matula 1304416 ( ŠK Bernolákovo, SD3R). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS  a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku      (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31. 12. 2019. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

ŠTK berie na vedomie doklad TJ Čunovo (S4BA) o vložení finančných prostriedkov priamo na účet SFZ dňa 20.4. o 10:30.

ŠTK sa zaoberala žiadosťou ŠK Vrakuňa a TJ Čunovo (obe S4BA) o zrušení sankcie odobratia bodov za odohratie stretnutí v čase neuhradenia mesačnej zbernej faktúry, v zmysle SP čl.83/1. ŠTK potvrdzuje svoje pôvodné rozhodnutie a odvolanie FK odstupuje na riešenie odvolacej komisii BFZ, v zmysle SP čl.87/3.

Schvaľuje zmeny:

TIPOS III.liga:

26.kolo ŠK Slovan Bratislava „B“ – FK Slovan Ivanka pri Dunaji 10.5. o 17:30 na Pasienkoch

MD3R:

2.kolo (NČ)

SDM Domino – ŠK Sv.Jur 8.5. o 11:00 na ihr. Sv.Jur,

FK Dúbravka – FC Ružinov 6.5. o 15:00

FC Stupava – TJ Jarovce 5.5. o 8:30

3.kolo (NČ)

TJ Jarovce – FC Slovan Častá 12.5. o 15:30

4.kolo (NČ)

FK Slovan Ivanka pri Dunaji – NMŠK 1922 Bratislava 11.5. o 13:00

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche. Podávať tieto žiadosti bolo možné len do 30.4.2019. 

Oznamujeme FK, že nový termín prestupu amatéra bez obmedzenia a s obmedzením začína dňom 1.7. 2019.                         

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, 

aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

a/ súťaž PMA1 – zmena termínu stretnutia

20.kolo: Rača – Vrakuňa, NE 26.5. o 9.30 hod. ŠK Vrakuňa poplatok 20,- €

b/ súťaž PRSC – zmena termínu stretnutia

17.kolo: Tomášov – Most, SO 1.6. o 13.30 hod.

c/ súťaž PMB1 – zmena termínu stretnutia

18.kolo: PŠC Pezinok – Miloslavov, ŠT 30.5. o 18.00 hod.

d/ súťaž PMC1 – zmena hracieho času

15.kolo: Rovinka – Malacky, SO 11.5. o 11.30 hod. ( po PMA1 )

18.kolo: PŠC Pezinok – Miloslavov, NE 2.6. o 11.45 hod. ( po PMA1 )

e/ súťaž PMD U8 – zmena hracieho času organizácie turnaja

Sk. A: T6 – FC Petržalka, SO 11.5. od 10.00 hod.

f/ školská súťaž Mc Donald´s CUP 2018/2019

V období od 25.4. – 7.5.2019 v spolupráci s Okresným školským úradom Bratislava organizujeme okresné kolá 21. ročníka McDonald´s CUP 2018/2019. Štartujú koedukované družstvá chlapcov a dievčat I.stupňa ZŠ nar. od 1.9. 2008 a mladší. Okresných kôl sa zúčastnia družstvá ZŠ, ktoré postúpili zo základných kôl. Víťazné družstvo ZŠ z okresného kola postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 14.5. 2019 /utorok/ na štadióne ŠCP Dúbravka.

Termíny okresných kôl:

BA I – 6.5.2019 ihrisko NMŠK 1922

BA II – 30.4.2019 FK Inter Drieňová ul.

BA III – 3.5.2019 NMŠK 1922

BA IV – 7.5.2019 FKM Karlova Ves

BA V – 29.4. 2019 UT Iskra Petržalka

Malacky – 26.4.2019 TJ Jakubov

Pezinok – 30.4.2019 PŠC Pezinok

Senec – 25.4.2019 SFC Kalinkovo

Komisia rozhodcov a delegátov

Fyzické previerky rozhodcov v jarnej časti súťažného ročníka sa uskutočnia 9.5.2019 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvánky a rozpis behov boli poslané mailom.

Pozýva na najbližšie zasadnutie I. Harajbiča.

Ospravedlnenia: Samko 5.5., 11.5., 18.5.; Bohun 14.-21.5; Szakáll 18.5., 8.6.; Pavlík R. 12.5.; Jablonický 16.-19.5.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2005)
na Medzinárodný turnaj „Trophy of Belgrade 2019“ v dňoch 10-12.5.2019

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (12): Ivan HORVÁT, Jaroslav ŠALKOVIČ, Dominik LENDEL, Milan REHUŠ, Tomáš MARUŠIN, Alex HIPP, Maximilián MARKO, Michal SVOBODA, Andy MASARYK, Nino MARCELLI, Zoran IVANICS, Marek BOŽÍK

FC Petržalka (4) : Matúš VLNA, Matúš BOTH, Marek GULA, Július JELÍNEK

SDM Domino Bratislava (2) : Martin POLNIŠ, Ivan KOSTOLNÝ

Náhradníci:

ŠK Slovan Bratislava (2): Tomáš BALKO, Michal KMEŤ

FKM Karlova Ves Bratislava (1): Michelangelo RINALDI

FK Inter Bratislava (1): Matej BLAHUŠIAK

SDM Domino (1): Matúš KAROVIČ

MŠK Senec (1): Marián LIPKA

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Walter RISCHER, Ján HULLMAN

Vedúci :  Ondrej PÉNZEŠ

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v piatok 10.05.2019 o 08:30 hod. na parkovisku pri ZOO Bratislava– Mlynská Dolina 1/A, Bratislava. Ukončenie zrazu bude v nedeľu 12.5.2019. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: W.Rischer – 0903 160 663.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2006)
na celodenný zraz 14.5.2019 v Pezinku (TJ+PZ)

Hráči:

FK Inter Bratislava (6): Samuel SMIEŠKO, Jonáš JAVORSKÝ, Tomáš ZAJAC, Martin ŠULÍK, Dávid JENČO, Samuel SIVÁK

FC Petržalka (5) : Martin HRONSKÝ, Dávid LIPKA, Patrik KAJABA, Daniel MANAS, Matúš MRAVEC

SDM Domino Bratislava (4) : Jakub SLÁVIK, Dominik ŽELIPSKÝ, Martin MURGAŠ, Kevin DOAN ANH

FKM Karlova Ves (2): Timotej SMREČANSKÝ, Luce FLANNERY

Náhradníci:

SDM Domino Bratislava (2): Tomáš MIKLOVIČ, Tomáš SMOLEC

FC Petržalka (1) : Filip VAVRO

FK Inter Bratislava (2): Michal MEŠKO, Simon PETRÁNYI

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Attila ILLÉS, Maroš SKOVAJSA

Vedúci :  Marek TVRDÝ

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 14.05.2019 o 09:00 hod. na štadióne PŠC Pezinok– Komenského 30, Pezinok. Ukončenie zrazu bude cca. o 14:00 na mieste konania.. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: A.Illés – 0907 558 134.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
Máj:
06.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U13,U14
10. – 12.05.2019 MT – Trofej Belehrad BFZ U14
14.05.2019 KK McDonald´s Cup – chlapci + dievčatá nar. od 1.9.2008 a ml) SCP Dúbravka ZŠ 1. stupňa
14.05.2019 KZ BFZ U13 – TJ + PZ (Pezinok) BFZ U13, PPT U13
20.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U14
21.05.2019 KK Školský pohár SLSP – chlapci nar. od 1.1.2006 a ml. (NMŠK 1922/ ZŠ 2.stupňa
21.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12,U14
22.5.2019 KK Školský pohár SLSP – dievčatá nar. od 1.1.2006 a ml. (NMŠK 1922/ ZŠ 2. stupňa
22.05.2019 MT – Triangel (Pezinok) U13, U14 – mimo FA
27.05.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka) BFZ WU14
Jún:
04. – 06.06.2019 MT – ZsFZ (Dun. Streda) BFZ U14 – mimo FA
04.06.2019 KZ BFZ U12/U13 (FC Petržalka) BFZ U12,BFZ U13
11.06.2019 PZ – ŠK Slovan Bratislava BFZ U12, BFZ U13
24. – 28.6.2019 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava U12, U13-mimo FA, ÚTM


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI