ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 22 ZO DŇA 27.11..2015

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 22.1.2016 sa uskutoční 2. reprezentačný ples spojený s vyhlásením 11- ky roka BFZ. Cena vstupného je 50€/ osoba. Vstupenky bude možné si zakúpiť osobne na sekretariáte BFZ  od 1.12.2015 v úradných hodinách alebo po telefonickom dohovore s vedúcim sekretárom.

Vážení športoví priatelia ! 

Bratislavský futbalový zväz má zámer vytvoriť vo svojom sídle “Knižnicu športovej literatúry” ! 

     Preto si Vás dovoľujeme touto cestou  poprosiť, že ak vlastníte akúkoľvek literatúru so športovou tématikou (príp.DVD-čka…) a táto je pre Vás (osobne či klubu) nepotrebná (!!), aby ste ju Vami zvoleným spôsobom doručili na Sekretariát BFZ ! Doručené materiály budú riadne zaevidované a uložené pre potreby Zväzu a zapožičanie  klubom, klubovým funkcionárom, hráčom či športovým priaznivcom!  

Za porozumenie Vám vopred ďakujeme !

Sekretariát BFZ vyzýva všetkých činovníkov futbalového hnutia, ktorí majú vo svojom okolí funkcionára, ktorý sa zaslúžil o dlhoročný rozvoj futbalu v našom regióne, alebo sa dožil (dožíva) významného životného jubilea, pošlite prosím svoje návrhy na ocenenie mailom alebo písomne na sekretariát BFZ najneskôr do 25.11.2015

Sekretariát BFZ oznamuje, že US sú  zverejnené aj na stránke www.futbalnet.sk. Návod na pripojenie na stránku www.futbalnet.sk:

www.futbalnet.sk >zväzy>bratislavský futbalový zväz>novinky .Na tejto stránke budú zverejňované všetky oznamy, pozvánky a US. Stránka www.futbalbfz.sk bude nadaľej aktualizovaná.

Disciplinárna komisia:

U.č.  260 : MŠK Iskra Petržalka/SD3R/ – zmena uznesenia č.253. DK prerokovala odvolanie FO MŠK Iskra Petržalka voči rozhodnutiu o udelení pokuty za neoprávnený štart hráča  Erika Schickhofera v 7. kole a v 9. kole, DK vyhovela odvolaniu klubu MŠK Iskra Petržalka SD3R a pokutu 500.-€ za dve  stretnutia zrušila a rozhodla o ukončení konania.

U.č.  261: František Trungel, VD MŠK Iskra Petržalka( SD3R) – zmena uznesenia č.254 Za  umožnenie neoprávneného štartu hráča, DK udeľuje Františkovi Trungelovi, DO – zákaz výkonu funkcie vedúceho družstva na 2 mesiace nepodmienečne od 20.11.2015, pokutu 50.-€. podľa DP, čl. 53/3b a ochranné opatrenie čl.43/2q. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č.  262: Branislav Blahutiak, tréner MŠK Iskra Petržalka( SD3R) – zmena uznesenia č.255.Za  umožnenie neoprávneného štartu hráča, DK udeľuje Branislavovi Blahutiakovi, DO – zákaz výkonu funkcie trénera družstva na 2 mesiace nepodmienečne od 20.11.2015, pokutu 50.-€, podľa DP, čl. 53/3b a ochranné opatrenie čl.43/2q. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č.  263: Dušan Černay, VD ŠK Šenkvice( SD3R)  Za  umožnenie neoprávneného štartu hráča Martina Lacka, keď nemal dovŕšených 14 rokov v stretnutí 13. kola ŠK Šenkvice – FC Slovan Modra, DK udeľuje Dušanovi Černayovi, DO – zákaz výkonu funkcie vedúceho družstva na 1 mesiac nepodmienečne od 27.11.2015, pokutu 25.-€. podľa DP, čl. 53/3b a ochranné opatrenie čl.43/2q. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č.  264: Miroslav Dugovič, AT1 ŠK Šenkvice( SD3R)  Za  umožnenie neoprávneného štartu hráča Martina Lacka, keď nemal dovŕšených 14 rokovv stretnutí 13. kola ŠK Šenkvice – FC Slovan Modra, DK udeľuje Miroslavovi Dugovičovi, DO – zákaz výkonu funkcie trénera družstva na 1mesiac nepodmienečne od 27.11.2015, pokutu 25.-€. podľa DP, čl. 53/3b a ochranné opatrenie čl.43/2q. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č.  265: Martin Orlický, rozhodca – za  umožnenie neoprávneného štartu hráča, Martina Lacka v 13. kole, DK udeľuje Martinovi Orlickému, DO – zákaz výkonu funkcie rozhodcu na 1 mesiac nepodmienečne od 27.11.2015. podľa DP, čl. 63/1b. Poplatok za prerokovanie 10.-€., ktorý zaplatí na sekretariáte BFZ v termíne do 3.12.2015.

Proti rozhodnutiam komisie uverejnením v tejto úradnej správe sa možno odvolať  v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

Oznamuje:

 • BFZ prostredníctvom ŠTK organizuje tradičný zimný turnaj seniorov, rozšírený aj o turnaj staršieho dorastu, ktorý sa bude konať v dňoch cca od 16.1.2016 do 27.2.2016, podľa počtu prihlásených družstiev. Záujemcovia sa môžu prihlásiť emailom predsedovi ŠTK p.Richtárikovi na email miroslav.richtarik@gmail.com alebo sekretárovi BFZ p.Farbulovi na email jan.farbula@futbalsfz.sk . Propozície budú uverejnené na stránke BFZ po schválení VV BFZ 11.12.2015. Hrať sa bude na umelých trávach v D.Lužnej, Pl.Štvrtku, NTC Senec, Rapid BA a Mladá Garda BA.

Uzávierka prihlášok je 30.11.2015

Prihlásený do ZT BFZ:

 • Seniori: SC Wolfstahl, ŠK Igram, ŠK Báhoň, FC Lamač Ba, NMŠK 1922 Ba, FK Vajnory, SDM Domino Ba, FC Nový Život, TJ ŠM Janíky, TJ Čunovo, FA Bratislava, SFC Kalinkovo, Slovan Ivanka pri Dunaji, OŠK Slovenský Grob, FC Malacky, MŠK Kráľová pri Senci, TJ Borinka (17)
 • Dorast: FC ŠTK Šamorín A + B, SDM Domino Ba, FK Rača Ba, Lok.Devínska Nová Ves, NMŠK 1922 Ba, OFK D.Lužná, ŠK Vrakuňa Ba, ŠK Žolík Ma, ŠK Igram, PŠC Pezinok, MŠK Kráľová pri Senci (12)

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termíny zimných seminárov: 20.-21.2.2016 (delegáti stretnutia a pozorovatelia rozhodcov) a 27.-28.2.2016 (rozhodcovia).

Žiada rozhodcov, aby prípadné chýbajúce prvky vlastného výstroja (najmä dresov) nahlásili P. Bóllovi do 15.12. V stretnutiach v jarnej časti nebude akceptovať stav, keď členovia rozhodcovského tímu nebudú farebne zladení z dôvodu absencie dresu príslušnej farby u niektorého z nich.

Nedostatok M. Orlického v súvislosti s umožnením neoprávneného štartu hráča odstúpila na riešenie DK BFZ.

Ospravedlnenia: Ralbovský od 26.11.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto školenia :

– UEFA „C“ Grassroots a UEFA „B“ licencie a 06.02.2016 seminár trénerov  na predĺženie licencií(UEFA „C“, UEFA „B“). Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

K 13.11.2015 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jar 2016

Prihlásení : F. Bögi, St. Masár, M. Bognár, K. Zelenka, L. Galovič, M. Orlický, M. Moravec, M.Terlanda, O. Kuruc, M. Kuruc, M. Mesároš, M. Kojnok, Cs. Gábriš, Z. Iskra, J. Hulman, J. Mrva, A.Kurila, P. Hodulík (18)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencieTermín  – leto 2016

Prihlásený : P. Kasal, J. Alföldy, Ľ. Požgay, M. Horváth, J. Bolega, P. Munk  (6)

Predĺženie licencií (UEFA „B“ a „C“) – doškoľovací seminár – 06.02.2016

Prihlásení : P. Poláček (UE B), P. Jančovič (C), M. Polák (UE B), M. Múčka (UE B), J. Cséfalvay (UE B), R. Foglsinger (C), Ľ. Lojdl (C), R. Kurina (UE B), T. Lojdl (UE B), M. Arnold (UE B), T. Sadloň (UE C), J. Nespešný (UE B), B. Blahutiak (UE B), J. Valacsay (UE B), M. Riman (UE B), E. Horváth (UE B), L. Fehér (UE B), R. Kocurek (C), A. Greguš (UE B), J. Papánek (UE B), Ľ. Holík (UE C),Ľ. Fojtík (UE B), R. Beitl (UE B), P. Čapla (UE B), V. Studený (UE B), M. Lukáč (UE B), Z. Bencová (UE C), K. Navrátil (UE B), Z. Bencová (UE C), M. Jánoš (UE C), J. Čavoj (UE B), F. Nespešný (UE C),S. Fišan (UE B) (33)

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2015 a 1.polrok 2016   (27.11.2015)

XII./2015        ZHL starší a mladší žiaci                                                      U15, U13 – FK

5.- 6.12.15       MHT Bratislava CUP 2015 – Dom športu                         U14 a 15 BFZ

6.-8.12.15        2. časť školenia trénerov UEFA „C“ Grassroots               Dom športu, Junácka ul.

12.12.2015      MHT Victory CUP  – Dom športu                                       ObFZ BA mesto

I.-II./2016        ŽHL starší a mladší žiaci                                                     U15, U13 – FK

30.1.2016        MHT Atracct Kerobaj   – Dom športu                                U11

06.02.2016      Doškoľovací seminár trénerov – Dom športu                 BFZ

20.02.2016     Finálový turnaj – ŽHL BFZ – St. a ml.Ž – Dom športu     U 13,15 – kluby

4.4.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                        U12-13 BA mes.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                    U12-13 BA vid.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                    U 14 BFZ

7.4.2016        turnaj 6 družstiev  – FŠ ŠK Slovan, Rapid                          U12-FK, výbery

15.4.2016      PZ ObFZ vidiek – ObFZ mesto                                              U11

18.4.2016      TZ/TC – NŠK Bratislava                                                         U12-13 BA mes.

18.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                     U13-14 BFZ

25.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                     U12-13 BA vid.

IV./V./16       MT – Belehrad – výbery regiónov                                         U 14BFZ

9.5.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                           U12-13 BA mes.

14.-18.5.2015  RT – Senec a okolie                                                                 U14 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                       U13 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                       U12-13 BA vid.

V./2016         Družobné stretnutia s JmKFS  – organizuje JmKFS           U13-14 BFZ

IV.-VI./16     ŠP Dôvera – chlapci, dievčatá                                                   U13 – školy

IV.-VI./16     ŠP MC Donald´s CUP – chlapci                                               U12 – školy

V./2016         Družobné stretnutia s JmKFS – organizuje BFZ                 U15 BFZ

30.5.2016       TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                     U12-13 BFZ

6.6.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                          U12-13 BA mes.

6.6.2016       TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                      U12-13 BA vid.

19.-25.6.2016  LŠS – Stupava                                                                        U12-13 BFZ

Matrika BFZ :

Nový Registračný a prestupový poriadku SFZ  /RaPP/ nadobudol účinnosť 15.6.2015 a je dostupný na web stránke SFZ a BFZ. RaPP nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).  Celé znenie nového RaPP, ako aj sprievodcu k novému RaPP  nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.

UPOZORNENIE PRE KLUBY, že od 1.9.2015 platí: – ISSF systém negeneruje položku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry!- KLUBY už negenerujú platobné predpisy cez ISSF!- KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou! Položky odstupného vygenerované vo faktúre 1.9.2015 za august 2015 je nutné ešte fakturovať cez Platobné predpisy. Oznamujeme Vám zmenu článku 37 ods.3 RaPP, týkajúcu sa zrušenia procesu fakturácie odstupného klubmi cez všeobecnú mesačnú faktúru prostredníctvom ISSF. VV SFZ hlasovaním zmenil znenie článku 37 ods.3 nasledovne: Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.www.futbalnet.sk).“

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, ako aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza.

Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

 V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg.

 Fotografie sa dokážu pridať osobe len v čase, keď sa žiada o nový registračný preukaz /pre hráčov, klubových a tímových manažérov žiada RP klubový manažér ISSF/. Oznamujeme FK, že žiadosti o transfér amatéra /prestup, hosťovanie/ skončilo dňom 30.9. 2015. Najbližší termín podávania žiadosti o transfér hráča  amatéra /prestup, hosťovanie/  je od 1.1. – 15.3.2016.
Nové formuláre sú aj na web stránke SFZ : http://www.futbalsfz.sk/tlaciva.html a v ISSF/dokumenty sú zavesené a  aktualizované formuláre, preto Vás žiadame využívať už len tieto, ostatné nebudú akceptované. Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže:

Oznamuje, že tradičná Zimná halová liga BFZ starších, mladších žiakov a prípraviek  ,, O Pohár predsedu BSK” začína v dňoch 5. – 6. 12. 2016.  Vekové kategórie – starší žiaci: ročník 2001a mladší, mladší žiaci: ročník 2003 a mladší, prípravka: ročník 2005 a mladší.  Miesto konania – st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava, ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača, prípravka: športová hala v Šenkviciach. Finálová časť ZHL st. a ml. žiakov bude dňa 20.2.2016 v Dome športu, Junácka ul.6 , Bratislava. Propozície turnaja Vám boli zaslané na jednotlivé prihlásené družstvá e-mailom. Propozície a rozpis stretnutí ZHL BFZ nájdete aj na stránke BFZ : www.futbalbfz.sk, alebo na www.futbalnet.sk /správy/.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránk e na www.futbalnet.sk:

www.futbalnet.sk >zväzy>oblastný futbalový zväz bratislava – mesto >správy

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Dňa 1. decembra 2015 o 17.00 h sa uskutoční zasadnutie Výkonného výboru ObFZ Bratislava – vidiek v priestoroch BFZ na Súmračnej ul. 27 v Bratislave.

 Marcel Olša v čase práceneschopnosti predsedu Komisie mládeže ObFZ Bratislava-vidiek Ivana Konečného je poverený jeho zastupovaním vo funkcii predsedu KM.

Marcel Olša – mejl: brumibrumibrum@gmail.com; m: 0902 265059.

Od 21. 8. 2015 nájdete US ObFZ Bratislava – vidiek aj na stránke www.futbalnet.sk.

Návod na vstup na stránku: www.futbalnet.sk >zväzy>oblastný futbalový zväz bratislava – vidiek >novinky

Na našej stránke sú uverejňované nielen úradné správy, ale i rôzne oznamy a informácie. Pozerajte do nej pravidelne!

Oznamuje, že nový súťažný poriadok, sprievodca registračným a prestupovým poriadkom a manuál k elektronickej prihláške do súťaží v ISSF systéme sú na webovej stránke BFZ v “dokumentoch”.

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

Športovo-technická komisia      

 Uzn. č. 59: V náväznosti na uzn. č. 50 sa zaoberala námietkou FK Studienka voči štartu hráčov Záhorskej Vsi Mário Ďurďovič a Radko Malík počas PN v stretnutí 8. kola S6V  Z. Ves – Studienka. Podľa informácií Sociálnej poisťovne, pobočka Malacky nebol ani jeden z uvedených hráčov vedený v čase daného stretnutia ako PN. Námietka je z toho dôvodu neopodstatnená.

 Komisia rozhodcov a delegátov               

 Predbežný termín zimného seminára je 5. marca 2016. Pozvánka bude poslaná elektronickou poštou.                 

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI