VV BFZ

Zápisnica č. 13 zo dňa 09.02.2015   12. februára 2015
Zápisnica č. 8 zo dňa 9.9.2014   12. septembra 2014
Zápisnica č. 4 zo dňa 7.4.2014   10. Apríla 2014
Zápisnica č. 1 zo dňa 17.02.2014   20. februára 2014
Zápisnica č. 39 zo dňa 7.1.2014   12. januára 2014