VV BFZ

Zápisnica č. 13 zo dňa 09.02.2015   12. februára 2015